Dostępy dożylne- pielęgnacja wkłuciaPobieranie 41.24 Kb.
Data09.11.2017
Rozmiar41.24 Kb.

Dostępy dożylne- pielęgnacja wkłucia


Płynoterapia.

KRYTERIA WYBORU DOSTĘPU ŻYLNEGO

 • Odporność żyły na działanie podawanych do niej płynów i leków(osmolarność i pH)

 • Przewidywany czas wlewu

 • Stan układu żylnego

 • Dostępność poszczególnych naczyń

 • Możliwość wystąpienia powikłań

 • Wygoda pacjenta

Wskazania do nakłucia żyły obwodowej

 • Rutynowe pobrania krwi

 • Rutynowe wstrzyknięcia leków

 • Krótkotrwałe leczenie płynami

 • Podawanie leków i płynów o osmolarności poniżej 800mosm/l

 • Szybkie przetoczenie dużej objętości płynów

WSKAZANIA DO ZAŁOŻENIA CEWNIKA DO ŻYŁY GŁÓWNEJ

NAGŁE

 • Zatrzymanie krążenia

 • Wstrząs

 • Brak żył obwodowych

PLANOWE

 • Długotrwałe leczenie płynami i żywienie pozajelitowe

 • Pomiary hemodynamiczne

 • Pewniejszy i długotrwały dostęp żylny

 • Hemodializa ;chemioterapia ;elektrostymulacja

UWAGA !!!!!

W każdym przypadku przed nakłuciem żyły centralnej należy rozważyć, czy korzyści płynące z takiego dostępu przewyższają niebezpieczeństwo powikłań.

Główne dostępne żyły centralne

 • Żyła szyjna wewnętrzna

 • Żyła podobojczykowa

 • Żyła udowa

Zasady obowiązujące podczas cewnikowania żyły centralnej

 • Pisemna zgoda chorego /jeśli przytomny/

 • Ułożenie chorego

 • Zachowanie wszystkich zasad jałowości chirurgicznej

 • Kontrola położenia cewnika

( rtg, ekg ,swobodny wypływ krwi)

NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA ZWIĄZANE Z CEWNIKIEM

 • Odma opłucnowa

 • Krwiak w okolicy wkłucia

 • Nieprawidłowe położenie cewnika

 • Nakłucie tętnicy szyjnej

 • Zakażenie w okolicy wkłucia

 • Zakrzep cewnikowanej żyły

Zastosowanie

 • Premedykacja

 • Wprowadzenie, kontynuowanie, wyprowadzenie ze znieczulenia

 • Prowadzenie leczenia p/bólowego, sedacja,

 • Podawanie płynów, uzupełnianie objętości śródnaczyniowej

 • Reanimacja

Ciągły wlew dożylny

 • Podawanie leku w określonej dawce w określonym przedziale czasowym przy użyciu tzw.strzykawek automtycznych

 • Stężenie leku we krwi zależy od:

1.szybkości podawania

2.czasu półtrwania/T1/2

3.kumulacji leku we krwi

Zastosowanie

 • Indukcja,podtrzymywanie znieczulenia

 • Leczenie p/bólowe /PCA/

 • Podawanie leków silnie działających w leczeniu w Intensywnej Terapii

Płyny ustrojowe

 • Całkowita zawartość wody :

1.noworodek 70- 80% wagi ciała

2.mężczyzna 55-60%

3.kobieta 45-50%

Im więcej tkanki tłuszczowej ,im starszy organizm- mniej wody

Przestrzenie wodne

TBW/total body water/

1.płyn przestrzeni wewnątrzkomórkowej-

30 – 40% ciężaru ciała

2.płyn przestrzeni pozakomórkowej/ osocze, płyn tkankowy, chłonka/ 20% c.ciała

3.płyn transkomórkowy /płyn mózgowo-rdzeniowy,płyn w jamach ciała/ok.3%

Osocze

 • Składowa płynów pozakomórkowych

 • 5% ciężaru ciała

 • Krew

7.5% ciężaru ciała /70- 80 ml/kg c.c

Skład jonowy płynów /mmol/l

Potas - główny kation wewnątrzkomórkowy

Osmolarność płynów ustrojowych

 • Stężenie molarne rozpuszczonych cząsteczek w litrze roztworu

 • Osmolarność osocza wynosi

290 –300 mosmol/l

=/stężenie Na w mEq/+ 5/ x 2

Fizjologiczne zapotrzebowanie na płyny i elektrolity

 • Dostarczanie wody:

Płyny- ok.2,5 l/24 godziny/w tym woda z pokarmów stałych/

Woda oksydacyjna ok.300 ml/24 godz.

Utrata wody:

Diureza 600 – 2000 ml/24 godz.

Perspiratio insensibilis/parowanie niewidzialne/ ok.900 ml/24 godz.

200-400 ml –skóra

400- 600 ml- płuca

Zapotrzebowanie cd

 • Woda 25 – 40 ml/kg osoby dorosłe

u dzieci zapotrzebowanie większe/zależne od wagi, wieku dziecka/

Wchłanianie w jelicie

Odwodnienie

 • Nadmierna utrata wody

1.odwodnienie izotoniczne/utrzymane stężenie Na/zachowana osmolarność,zmniejszenie przestrzeni pozakomórkowej/w tym osocza/

2.odwodnienie hypertoniczne/większa utrata wody niż Na/wzrost osmolarności- odwodnienie komórek

3.odwodnienie hypotoniczne/niskie stężenie Na, utrata wody/przemieszczanie wody do komórek, zmniejszenie przestrzeni pozakomórkowej

Przewodnienie

 • Nadmierna podaż wody, zmniejszenie diurezy

 • hypertoniczne

 • hypotoniczne

Zaburzenia elektrolitowe

K+ 3,8 – 5,6 mEq/l

Hypokaliemia < 3,8

najczęstsze zaburzenie u pacjentów operowanych

Hyperkaliemia> 5,6 mEq/l

Hipokaliemia < 3,5 mEq/l

Utrata:

 • Drogą przewodu pokarmowego (odsysanie treści żołądkowej, wymioty)

 • Drogą nerek (rzeczywista utrata, leki moczopędne)

Objawy hipokaliemii:

 • Osłabienie mięśni

 • Zaburzenia rytmu serca (skurcze dodatkowe), migotanie komór

Hypokaliemia

 • Wzrost pobudliwości mięśnia sercowego

 • Zwiększenie możliwości występowania zaburzeń rytmu

 • Wydłuża działanie leków zwiotczających

 • Powoduje osłabienie motoryki przewodu pokarmowego/zaburzenia pooperacyjne/

Hypokaliemia

 •  K o 1 mEq/l = niedobór ok.200 mEq

Uzupełnianie niedoboru:

niedobór K =/4,5 mEq/l –akt.stężenie/

x 0,4 c.ciała + 50

Hipokaliemia < 3,5 mEq/l

Dobowa podaż potasu - 40-60 mEq

W przypadku niedoboru:

 • uzupełnianie doustne

 • uzupełnianie dożylne:

 • powoli 10 mEq/h (ból, arytmie)

 • do żyły obwodowej

roztwory o stężeniu < 40 mEq/l

Hyperkaliemia

 • K > 5,6 mEq/l

Możliwość:

Zaburzenia rytmu pracy serca

Migotanie komór

Zatrzymanie krążenia

Hiperkaliemia > 5,2 mEq/l

Przyczyny:

 • Przesunięcie z komórek do przestrzeni pozakomórkowej

 • Utrudnione wydzielanie przez nerki

 • Niewydolność nadnerczy

Hiperkaliemia > 5,2 mEq/l

Objawy hiperkaliemii:

 • Osłabienie mięśni

 • Zaburzenia przewodnictwa, asystolia

Objawy zaczynają się pojawiać, gdy stężenie potasu w surowicy wynosi > 6,5 mEq/l, zawsze są obecne >8 mEq/l

Śródoperacyjne podawanie płynów

 • 1.Pokrycie zapotrzebowania podstawowego

 • 2.Uzupełnienie strat spowodowanych zabiegiem operacyjnym

Podawanie płynów

 • Niedobór płynów u dorosłych po przerwie nocnej:500 ml płynu w ciągu pierwszych 30-40 min znieczulenia

 • Pacjenci bez zaburzeń gospodarki wodno –elektrolitowej powinni otrzymać 600-1000 ml podczas 1- 2 godzinnej operacji

Małe zabiegi operacyjne-
zapotrzebowanie na płyny

Pokrycie tylko podstawowego zabezpieczenia

Małe zbiegi operacyjne

 • 1.zabiegi okulistyczne

 • 2.zabiegi mikrochirurgiczne ucha ,krtani

 • 3.operacje kończyn przy niedokrwieniu

 • 4.cystoskopie, bronchoskopie

 • 5.biopsje

Rozległe zabiegi operacyjne

 • Utrata płynów:

 • Parowanie płynów/otrzewna,jelita,opłucna/

 • Oddzielenie płynu w wypreparowanych tkankach, usuniętych narządach

 • Utrata krwi

Kontrola leczenie płynami

 • Częstość akcji serca

 • RR

 • OCŻ

 • Wydalanie moczu

 • Ht.,Hb.

 • Na,K

Płyny stosowane do leczenia w okresie okołoperacyjnym

 • 1.Krystaloidy

 • 2.Koloidy/płyny osoczozastepcze/

 • 3.Preparaty krwi

KRYSTALOIDY

 • Roztwory elektrolitów

 • Roztwory niskocząsteczkowych węglowodanów

Krystaloidy - zalety

 • Łatwo dyfundują przez błony naczyń włosowych

 • Nie wywołują reakcji uczuleniowych

 • Zazwyczaj izotoniczne

 • Łatwe do podawania

 • W elektrolitowych – skład zbliżony do składu osocza

Krystaloidy -wady

Krystaloidy - zastosowanie

 • 1.Pokrycie zapotrzebowania podstawowego w okresie okołoperacyjnym

 • 2.Uzupełnianie strat płynów

Rodzaje krystaloidów

 • 0,9% roztwór NaCL

 • PWE

 • Roztwór Ringera

 • Roztwór Ringera mleczanowy

 • 5%,10 % roztwór Glukozy

 • Płyn pediatryczny

Koloidy

 • Roztwory substancji wielocząstkowych

 • Używane jako środki osoczozastępcze

 • Uzupełniają niedobór płynu śródnaczyniowego

 • Wywierają efekt objętościowy/dłużej pozostają w łożysku, nie przechodzą przez błony naczyń włosowatych, wywierają ciśnienie onkotyczne –ściągają wodę do łożyska naczyniowego

Koloidy

1.Naturalne:

 • Osocze

 • Albuminy

2.Sztuczne:

 • Pochodne skrobi

 • Dekstrany

 • Pochodne żelatyny

Koloidy - zastosowanie

 • Wyrównywanie strat płynowych w okresie okołooperacyjnym

 • Uzupełnianie strat krwi

 • Osiąganie hemodilucji

Z wyboru: koloidy sztuczne

Preparaty sztuczne

 • Dekstrany:

1.wielocukry

2.wydalane przez nerki/w ciągu ok.10 dni/

3.mogą powodować zaburzenia krzepnięcia

4.mogą wywoływać reakcje alergiczne

Preparaty:Dekstran 40000, 70000/po 500 ml/

Dekstran - dawkowanie

 • 15 ml/kg/24 godz.

 • Maks. 1500 ml/24 godz.

Hydroksyetylowana skrobia HAES

 • Pochodna amylopektyny ze zbóż,kukurydzy + podstawione cząstki glukozy

 • Czas działania od 4 - 6,8 godz.

 • Powoduje efekt objętościowy

 • Mniej zaburzeń krzepnięcia, reakcji alergicznych

 • Może przejściowo zaburzać funkcję nerek

Preparaty HAES

 • 6% r-r HAES

 • 10% r-r HAES

 • Voluven

Po 500 ml

Dawka bezpieczna;

Do 50 ml/kg/24 godz.

Żelatyna

 • Pochodne kolagenu

 • Wydalane z moczem

 • Czas działania 2 – 3 godzin

 • Roztwory 3-5%

 • Mogą powodować reakcje alergicznePobieranie 41.24 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna