Dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa oraz sprzętu jałowego do zabiegów operacyjnych Bloku Operacyjnego Neurochirurgii


Słownie wartość w Pakiecie 18 zamówienia brutto (z VAT)Pobieranie 0.54 Mb.
Strona5/5
Data28.10.2017
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5

Słownie wartość w Pakiecie 18 zamówienia brutto (z VAT):PAKIET 19 - DRENAŻ KOMOROWY ZEWNĘTRZNY


Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego:

 • linia pacjenta 150 cm,

 • wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy

 • skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia,

 • worek ze spustem o pojemności 500 ml,

 • dren komorowy długość min. 35cm z trokarem i łącznikiem Luer,

 • 2 prowadniki drenu komorowego o dł. 20 i 35cm
30 zestawówOGÓŁEM Pakiet 19
---Słownie wartość w Pakiecie 19 zamówienia brutto (z VAT):PAKIET 20 - DRENAŻ LĘDŹWIOWY


Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego

 • linia pacjenta 150cm,

 • wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy,

 • skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia

 • worek ze spustem o pojemności 500ml

 • dren lędźwiowy dł. 80cm z igłą Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer
10 zestawówOGÓŁEM Pakiet 20
---Słownie wartość w Pakiecie 20 zamówienia brutto (z VAT):PAKIET 21 – ZESTAWY DRENÓW DO SYSTEMU POMIARU LIQUO GUARDZestaw do testu infuzyjnego kompatybilny z systemem pomiaru Liquo Guard6 kompletówZestaw do drenażu komorowego kompatybilny z systemem pomiaru Liquo Guard wraz z drenem dokomorowym6 kompletówZestaw do drenażu lędźwiowego kompatybilny z systemem pomiaru Liquo Guard wraz z drenem lędźwiowym6 kompletówOGÓŁEM Pakiet 21
---Słownie wartość w Pakiecie 21 zamówienia brutto (z VAT):

UWAGA!

1) Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez Wykonawcę pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.


 1. Jeśli w danym pakiecie w jednej pozycji występuje sprzęt o zróżnicowanych rozmiarach, którego ceny jednostkowe w tych rozmiarach różnią się – Wykonawca może odpowiednio rozszerzyć formularz w sposób umożliwiający właściwą wycenę tej pozycji. Należy wówczas podać jakiego rozmiaru lub rozmiarów dotyczą podane ceny jednostkowe, przy czy niedopuszczalne jest zwiększenie zamawianej ilości w danym asortymencie ponad podaną w opisie przedmiotu zamówienia.OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki ( także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę oraz koszty realizacji zadań o których mowa w pkt. III.2. SIWZ

3. Raporty/protokóły, o których mowa w pkt. III.2.c należy składać za pośrednictwem telefaxu pod nr ………………..

4. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury.

.................................................................Podpis osoby upoważnionej

(należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby składającej podpis)

Pobieranie 0.54 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
płaszczyźnie strzałkowej
ułatwiającymi wprowadzenie prętów
dostępu tylnego
zestawie narzędzia