Do wszystkich Wykonawców Nr sprawy 09/2018 Nr ogłoszenia 582639-n-2018 z dnia 03. 07. 2018 r dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – laparoskopia, rękawice chirurgicznePobieranie 56 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar56 Kb.

Szczecinek, dnia 09.07.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400 SzczecinekDo wszystkich Wykonawców

Nr sprawy 09/2018

Nr ogłoszenia 582639-N-2018

z dnia 03.07.2018 r.


dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – laparoskopia,
rękawice chirurgiczne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 2 zamiast opisanego trokaru trokar


o parametrach:

trokar 11 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2.) Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-11 mm.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 3 zamiast opisanego trokaru trokar


o parametrach:

trokar 12 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2.) Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-12 mm.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 4 zamiast opisanego trokaru trokar


o parametrach:

trokar 5 mm z karbowaną kaniulą bezostrzowy w końcówką w kształcie nosa delfina dla ułatwienia przejścia przez powłoki ciała. Dwustopniowy zawór insuflacyjny.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 5 zamiast opisanego trokaru trokar


o parametrach:

Trokar 11 mm z karbowaną kaniulą bezostrzowy w końcówką w kształcie nosa delfina dla ułatwienia przejścia przez powłoki ciała ,Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2.) Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-11 mm.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 6 zamiast opisanego trokaru trokar


o parametrach:

Trokar 12 mm z karbowaną kaniulą bezostrzowy w końcówką w kształcie nosa delfina dla ułatwienia przejścia przez powłoki ciała ,Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2.) Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-12 mm.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet 2 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz.1,2 trokaru o następujacych parametrach:

Trokar tępo zakończony sterylny, jednorazowego użytku, wyposażony w pompowany, bezlateksowy balon samomocujący obj. 20 ml, i drugi element mocujący od strony zewnętrznej w formie miękkiej gąbki blokowany klamrą zatrzaskową oraz kranik umożliwiający wprowadzenie strzykawki do napełnienia balonu powietrzem. Strzykawka w zestawie. Trokar o średnicy 10 mm z wbudowana redukcja 5-7,8 mm .

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz.3 trokaru o następujacych parametrach:

Trokar tępo zakończony sterylny, jednorazowego użytku, wyposażony w pompowany, bezlateksowy balon samomocujący obj. 20 ml, i drugi element mocujący od strony zewnętrznej w formie miękkiej gąbki blokowany klamrą zatrzaskową oraz kranik umożliwiający wprowadzenie strzykawki do napełnienia balonu powietrzem. Strzykawka w zestawie. Trokar o średnicy 12 mm z wbudowana redukcją 5,10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 1 zamiast opisanego trokaru trokar


o parametrach:

trokar 5 mm z karbowaną kaniulą o dł. 70 mm bezostrzowy w końcówką w kształcie nosa delfina dla ułatwienia przejścia przez powłoki ciała. Dwustopniowy zawór insuflacyjny.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 8 poz. 1 nożyczki proste jednorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon 5mm obrotowy 360°, długość trzonu 31cm.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 8 poz. 3 laparoskopowe kleszczyki podtrzymujące typu babcock jednorazowego użytku średnicy 10 mm z rotacją 360°, uchwyt z blokadą zatrzaskową, długość trzonu 31 cm.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza


Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 poz.1 Sterylmego retraktora ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składających się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360° retrakcję. Retraktor składa się z dwóch obręczy o średnim stopniu twardości (szarą obręczą dystalną do wnętrza rany i niebieską obręczą proksymalną). Górna obręcz może być łatwo zrolowana celem dopasowania do różnej grubości powłok brzusznych. Długość linii cięcia: 5-9 cm.Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi trzecie uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: 09/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl


ZamawiającySzpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400 Szczecinek
Directory: zalaczniki
zalaczniki -> Klub młodzieżowy
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny

Pobieranie 56 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu