archiwum/userfiles/files
  Wzór informacji o naborze
pliki_upl/userfiles/files
  Powszechny zakład ubezpieczeń na życie s
ckfinder/userfiles/files
  Lokalna strategia rozwoju
userfiles/file
  Dfgdgdfgdfgdfgdf gdfgdf
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
UserFiles/File/Katedra_Kryminologii/syllabusy ENG
  Zyciorys doc
userfiles/file
  Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania I promowania uczniów
newsysn/UserFiles/File
  Światowy związek żOŁnierzy armii krajowej środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego
userfiles/File/DP
  Wesoło, kolorowo, bezpiecznie Kwota przyznana: 4 500 zł
UserFiles/File/nabor_2017_1/zalaczniki
  Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Nazwa Wnioskodawcy/Imię I Nazwisko Wnioskodawcy: tytuł wniosku o udzielenie wsparcia
UserFiles/File/depozytowe
  Departament Operacji Bankowych
userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015
  Mazowiecki szpital bródnowski
files/userfiles/files
  Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2016_07_26_ubezpieczenia
  Zał. Nr 1 do siwz
userfiles/file/2015/ MSB_PN_76_10_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
userfiles/file/2013/34pn13
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
userfiles/file
  Socjologia
userfiles/files/Parlamenthanza
  Kompleksowe zarządzanie jakością (tqm)
tmp/userfiles/file
  Uchwała Nr 151/ IV
_scripts/ckfinder/userfiles/files
  Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
  Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2012/143
  Załącznik nr 1 do siwz
userfiles/file
  Socjologia
  Politechnika wrocławska
  Politechnika wrocławska
ckfinder/userfiles/files
  Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych w ramach lsr przedsięwzięć
userfiles/file/2015/24pn15
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
userfiles/files
  Instytut Kultury Fizycznej
userfiles/file/przetargi_2017/2017_46
  Nr sprawy 58/2008
userfiles/file/2014/MSB_PN_81_10_2014
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
UserFiles/File/pliki_do_pobrania/szkola_podstawowa/co_slychac
  Co słychać? Biuletyn Informacyjny 17 (12) Możliwości edukacyjne oraz różnice w uregulowaniach prawnych dotyczących edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
newsysn/UserFiles/File
  Światowy związek żOŁnierzy armii krajowej środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego
starostwo/img/userfiles/files
  Psychologia (od stgr. Ψυχή Psyche = dusza, I λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy I prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka
uploads/userfiles/files
  Wniosek o otwarcie subkonta dla podopiecznych Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” w Lesznie
userfiles/file/2014/27pn14
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
userfiles/files
  Studia drugiego stopnia na kierunku „ekonomia”
userfiles/file/przetargi_2016/2016_81
  Nr sprawy: zp 81 / 2016 Zamawiający
userfiles/files
  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
  Iv olimpiada hotelarska
userfiles/file
  A filmy dydaktyczne I dokumentalne
userfiles/files
  Referat wygłoszony na XLVI sympozjonie „Modelowanie w Mechanice, 26 luty-2 marzec 2007, Wisła
userfiles/files/Parlamenthanza
  Moduł VI systemy zarządzania środowiskowego I ich wymagania (seria iso 14000). Systemy zarządzania bhp
UserFiles/File/depozytowe
  Departament Operacji Bankowych
userfiles/file/prawo
  Ministra obrony narodowej
userfiles/file/Info_z_prac_urzedu/2014
  Panie Przewodniczący, Panie I Panowie Radni, Szanowni Zebrani pragnę przedstawić informację z prac Burmistrza Łaz za okres mię
zagorow_zsp/userfiles/file
  Stanisław kostanecki (16 kwietnia 1860 – 15 listopada 1910)
userfiles/file/przetargi_2016/2016_70
  Nr sprawy: zp 70 / 2016 Zamawiający
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/375
  Projekt do rokowań
userfiles/file
  Dfgdgdfgdfgdfgdf gdfgdf
userfiles/file/PROW 2014_2020/Wniosek i zalaczniki podejmowanie dzialalnosci gospodarczej
  Opis operacji karta oceny zgodności operacji z kryteriami
gfx/kielce2/userfiles/files/pliki
  Powiatowy plan zarządzania kryzysowego
ckfinder/userfiles/files
  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
userfiles/file/2014/SSM_DZp_200_161_2014 Dostawa implantów neurochirurgicznych
  Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
_files/UserFiles/File
  Termin w poznaniu I w komunikacji (dyskusja panelowa) Uczestnicy
img/userfiles/files
  Kontakt dla mediów
userfiles/file/2017/25pn17
  Oznaczenie sprawy
userfiles/file/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/23082012
  Opis przedmiotu zamówienia I część – zakup I dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych I mebli szkolnych
_files/UserFiles/File
  Joanna Albin Metakognitywny czy metapoznawczy: kształtowanie terminologii na pograniczu języków
userfiles/file/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/23082012
  Opis oferowanego przedmiotu zamówienia I część – zakup I dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych I mebli szkolnych
UserFiles/File/raportyFinansowe/raporty2006
  Prochem s. A
userfiles/file
  Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011
  Państwowa inspekcja sanitarna
img/userfiles/files/teksty/Urzad/Wspolpraca_zagraniczna
  Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I Zagranicznej
userfiles/files
  Dr Karolina Marchlewska 5 kroków do firmy
UserFiles/File/akt/2013/12
  Załącznik do uchwały nr 7/2013 z dnia 13. 12. 2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lgd „Doliną Wieprza I leśnym szlakiem”
UserFiles/File/Dla-mediow
  Xaos gamma
userfiles/file/MSB_PN_98_11_2015
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
userfiles/file
  Sprawozdanie z działalności
  Informacja prasowa 8 2014
userfiles/files
  Robert Kacprzak Rynki finansowe (globalizacja) Wstęp
fckeditor/userfiles/file
  Instrukcja dla studentów studiów stacjonarnych licencjackich oraz uzupełniających
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_11_08_ubezp2
  Załącznik 7 Cz. IV pkt Pytanie 2
userfiles/file/cwiczenia/excel
  Aby przygotować raport korzystając z tabeli przestawnej należy
public/ckfinder/userfiles/files
  „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
userfiles/file/2014/03pn14
  ZałĄcznik nr 7
userfiles/file/2015/04
  Identyfikator
userfiles/file
  Protokół z IV edycji Eliminacji Okręgowych
userfiles/file/2013/09
  Identyfikator
userfiles/file
  Dfgdgdfgdfgdfgdf gdfgdf
userfiles/file/2016/ZP 20_2016
  W krasnymstawie
tmp/userfiles/file
  Xvii zjazd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
userfiles/file
  Dfgdgdfgdfgdfgdf gdfgdf
userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015
  Załącznik nr 8 do siwz Słownik pojęć w Projekcie „e-Zdrowie dla Mazowsza”
userfiles/files
  Załącznik nr 2 : Specyfikacja nowych produktów
userfiles/file/MSB_PN_56_07_2012
  Wojewódzki szpital bródnowski
userfiles/file/2016/17pn16
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
userfiles/file/2014/10
  Załącznik nr 1 do oferty e-usługi dla pacjentów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej
files/userfiles/files
  Załącznik do Uchwały nr
userfiles/file/informacje/2012
  ZałĄcznik 1 rfi
userfiles/file
  Gazetka szkolna
userfiles/file/ MSB_PN_38_06_2014
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53
userfiles/file/2016/ZP 3 2016
  Znak sprawy: Nr or-zp/230-3/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
userfiles/files
  Europejskie studia podyplomowe
archiwum/userfiles/files
  Wzór informacji o naborze
userfiles/file/monitoring Ośrodka
  Załącznik nr 6 umowa nr na monitorowanie sygnałÓw lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w pułtusku
UserFiles/File/2014
  Lista projektów złOŻonych w ramach IV naboru
userfiles/file/file/20180110
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego
userfiles/file
  Alfik Humanistyczny
userfiles/File/dokumenty/wiet/dorobek
  Dorobek Naukowy pracowników Zakładu
userfiles/file/24pn11
  Szpital miejski w zabrzu sp. Z o. O
userfiles/file/2013/23pn13
  Z o. O. (dalej zwana siwz)
userfiles/file/przetargi/18.05.2017A
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
userfiles/File/dokumenty/wiet/dorobek
  Dorobek Naukowy pracowników Zakładu
userfiles/file/2017/MSB_PN_67_11_2017
  Mazowiecki szpital bródnowski
userfiles/file/2014/19pn14
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
userfiles/file/2018/MSB_PN_15_03_2018
  Mazowiecki szpital bródnowski
img/userfiles/files/teksty/sejmik
  Druk xi/ / /2011
userfiles/file/2014/11
  Załącznik nr 1 do oferty e-usługi dla pacjentów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej
tmp/userfiles/file/aktualnosci/bialy_protest
  Protestujemy do skutku
userfiles/file
  1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy. 1/ Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego Sądu Rejonowego w Lipnie
files/userfiles/file
  Fundacja Pomocy Młodzieży I Dzieciom Niepełnosprawnym „hej, koniku!”
  Fundacja Pomocy Młodzieży I Dzieciom Niepełnosprawnym „hej, koniku!”
userfiles/file/śląsk/Tarnowskie Góry
  Regulamin uczestnictwa w projekcie
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
userfiles/file/2013/12
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
userfiles/file/przetargi_2017/2017_46
  Nr sprawy: zp 46 / 2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej siwz (poniżej 209. 000 Euro) Przedmiot Zamówienia
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/266
  Decyzja zmieniająca decyzję Nr 88/mon
userfiles/file/2016/ZP 7 2016
  Znak sprawy: Nr or-zp/230-7/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
userfiles/files/chojnice321
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego przygotowanego na potrzeby projektu : „Szkoła Przyszłości”
userfiles/file
  Protokół z IV edycji Eliminacji Okręgowych
userfiles/file/MSW_PN_210_06_2011
  Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla częŚci 4
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_11_08_ubezp2
  Zał. Nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia
userfiles/file/IS
  Profil działalności instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego
userfiles/file/2018/05pn18
  Charakterystyka zamawiającego
gfx/kielce2/userfiles/files/pliki
  Powiatowy plan zarządzania kryzysowego
userfiles/file
  Program przeszkolenia, sposób I tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż lat w okresie ostatnich lat
userfiles/files
  Porozumienie określające zasady zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową
userfiles/file/12-10-2015
  Umowa cywilnoprawna
UserFiles/File/Wazne dokumenty
  I podstawowe zagadnienia związane z pomocą społeczną
userfiles/file/przetargi_2017/2017_19
  Przedmiot Zamówienia: endoprotezy stawu biodrowego I kolanowego Rodzaj zamówienia publicznego dostawy
userfiles/file/2016/MSB_PN_12_02_2016
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
userfiles/file/2015/MSB_PN_23_03_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
UserFiles/File
  Rekomendacje do stosowania antybiotyków, diagnostyki I terapii zakażeń
userfiles/file/2016/MSB_PN_15_03_2016
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53
ckfinder/userfiles/files
  Zarząd Stowarzyszenia
userfiles/file
  Protokół z IV edycji Eliminacji Okręgowych
UserFiles/File/pliki_do_pobrania/szkola_podstawowa/co_slychac/2008
  Co Słychać Biuletyn Informacyjny 8 (08) Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy, „Sześćdziesiąt lat minęło, to piękny wiek!”
UserFiles/File
  Sprawozdanie ipsiR 2012
userfiles/file/2017/MSB_PN_48_09_2017
  Na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki, Otolaryngologii i Interwencyjnego Centrum Neuroterapii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
userfiles/file/2017/ MSB_PN_14_03_2017
  Wojewódzki szpital bródnowski
userfiles/file/2011
  Dla rozwoju Mazowsza Znak sprawy: 11/PN/ZP/UE/2011
files/userfiles/files
  Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
userfiles/file/2014
  Biuro dyrektora generalnego
userfiles/file/2014/Przetargi/ZP 15 2014
  W krasnymstawie
userfiles/file/MSW_PN_278_12_2011
  Centrala / Oddział / Inspektorat w Nazwa Miasta
userfiles/file/2013/02
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej j 130 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
userfiles/file/przetargi/26.10.2017b
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów komputerowych I sprzętu peryferyjnego do siedziby ioś-pib przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie
userfiles/file/2014/03pn14
  Tel./fax sekretariat (032) 271-69-00
userfiles/file/06pn12
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 06/PN/12 na dostawę endoprotez I implantów zespalających uzupełniająCY
tmp/userfiles/file/prawo/polozna/zalacznik
  Uchwała Nr 151/ IV okręgowej Rady Pielęgniarek I Położnych
userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/392
  Inspektorat uzbrojenia
img/userfiles/files
  Prof. Janusz Ślusarczyk – Kierownik Katedry I Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pytania dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu a I typu B
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/2
  Decyzja zmieniająca decyzję Nr 88/mon
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/439
  Załącznik nr 2 do Warunków przetargu
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2012/143
  Wymagania techniczne
userfiles/files
  Powrót po 50 latach
userfiles/file/2015/24pn15
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 24/PN/15 na dostawy endoprotez, zespoleń ZŁamań kości cementu kostnego, zestawów do drenażU POOPERACYJNEGO ORAZ zestawów do terapii podciśnieniowej
UserFiles/File
  Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku I. Informacja organizatora wypoczynku
userfiles/file/og_spol_20180206
  Na świadczenie usług polegających na przygotowaniu posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o o., ul. Kondratowicza 8 oraz ich dostawie. Msb/US/08/02/2018
userfiles/file/przetarg/1
  Adaptacja I wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w zsmio nr 5 w Łomży
UserFiles/File/2018/FL 2018 Ochrona
  Formularz ofertowy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej I inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego pn w 2018 roku”
UserFiles/File/Przetargi_ogloszenia/inrfastruktura edukacyjna i podjazd
  Formularz ofertowy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie infrastruktury edukacyjnej I przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w parku dworskim w Porębie Wielkiej
userfiles/files/Parlamenthanza
  Moduł V ekonomiczne aspekty jakości. Koszty jakości, ich rodzaje I wykorzystanie w systemach zarządzania. Prawne aspekty związane z jakością. Ocena zgodności wg dyrektyw nowego podejścia (znak ce) Wprowadzenie
wz3/news/userfiles/files
  Sieci wspóŁpracy I. Termin składania wniosków
userfiles/file/Info_z_prac_urzedu/2014
  Panie Przewodniczący, Panie I Panowie Radni, Szanowni Zebrani pragnę przedstawić informację z prac Burmistrza Łaz za okres mię
userfiles/file
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opis: Dostawa wyrobów medycznych – 12 grup
files/userfiles/files/Dokumenty
  Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków lgd „Owocowy Szlak” nr 10/2018 z dnia 04. 10. 2018
UserFiles/File/ankiety
  Matryca logiczna lgd
userfiles/files
  Viii okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek I Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 01. I. do 31. XII. 2017r
userfiles/file/2014/10
  Załącznik nr 1 do oferty e-usługi dla pacjentów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej
gfx/kielce2/userfiles/files/kryzys
  Powiatowy plan zarządzania kryzysowego
AuctionDownload/pl/221/129/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-34-2012
  Metodyka wdrożenia
userfiles/files/Parlamenthanza
  Moduł III systemy zarządzania jakością. Struktura norm iso serii 9000. Wymagania normy iso 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy I doskonalenia. Certyfikacja I akredytacja Normatywne systemy zarządzania jakością
userfiles/files
  Oferta na oprogramowanie komputerowe
userfiles/file/2016/17pn16
  Data, miejscowość Załącznik nr 1
userfiles/files/IN_PWSZ/Tymczasowe
  Praktyka I / II kierunek: Inżynieria I zarządzanie produkcją, studia 2 stopnia Wymiar praktyki
  Ramowy program praktyki zawodowej
ckfinder/userfiles/files
  Projekt regulamin rady lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”
UserFiles/File/2015/18
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
userfiles/file/2017/07pn17
  Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
gfx/poiis/userfiles/files/skorzystaj_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki/dzialanie_2.1.5/2.1.5_ii_nabor
  Kryteria wyboru projektów
userfiles/file/2018/10
  Załącznik nr 1 do oferty siwz
files/userfiles/files/Dokumenty
  Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
userfiles/file/2017/ MSB_PN_01_01_2017
  Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologiczne
userfiles/file/MSB_PN_72_09_2012
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
public/ckfinder/userfiles/files
  „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
userfiles/file
  R e g u L a m I n
userfiles/file/dialogi/2019/1-atc
  Wstępny zakres rzeczowy przedmiotu dialogu
userfiles/file/przetargi/2018/SSM_DZP_200_136_2018 Dostawa implantów
  Dostawę implantóW
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2014_10_16_ubezpieczenia
  Do wszystkich Wykonawców
starostwo/img/userfiles/files
  Psychologia (od stgr. Ψυχή Psyche = dusza, I λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy I prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka
files/userfiles/files/Dokumenty
  Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków lgd „Owocowy Szlak” nr 9/2018 z dnia 04. 10. 2018
UserFiles/File
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Realizacja operacji „abc jazdy konnej – nabycie umiejętności jeździeckich I rekreacja w Górach Opawskich”
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_10_10_ubezp
  Do wszystkich wykonawców dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce ich współmałżonków I pełnoletnich dzieci”
userfiles/file/przetargi/2019/SSM_DZP_200_98_2019 Dostawa implantów neurochirurgicznyc
  Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu
userfiles/file
  Opis operacji karta oceny zgodności operacji z kryteriami
AuctionDownload/pl/221/1/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp_08_2009
  Opis potrzeb I wymagań zamawiającego ogólny opis przedmiotu zamówienia (oopz)
userfiles/file/2018/MSB_PN_15_03_2018
  Na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii oraz Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Filia
AuctionDownload/pl/221/86/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-37-2011
  Część II siwz istotne Postanowienia Umowy § 1
AuctionDownload/pl/221/143/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/doz-13-2013
  Schedule A
userfiles/file/przetargi/2017/SSM_DZP_200_99_2017 Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego
  Dostawę endoprotez bezcemantowych stawu biodrowego
directory userfiles file  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu