archiwum/userfiles/files
  Wzór informacji o naborze
userfiles/file
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
userfiles/bariatria-wejherowopl/file
  Formularz świadomej zgody chorego na zabieg operacyjnego leczenia otyłości metodą rękawowej resekcji żołądka
userfiles
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
userfiles/file
  Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania I promowania uczniów
userfiles/news_files/Regulamin jednolity
  Załącznik Nr 6
userfiles
  Załącznik nr 4 do siwz opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 4 do siwz opis przedmiotu zamówienia
userfiles/bariatria-wejherowopl/file
  Formularz świadomej zgody chorego na zabieg chirurgicznego leczenia otyłości przy pomocy opaski regulowanej (Adjustable gastric banding) Szanowni Państwo
UserFiles/File/depozytowe
  Departament Operacji Bankowych
userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015
  Mazowiecki szpital bródnowski
UserFiles
  Odpowied ź II na zapytania w sprawie siwz
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2016_07_26_ubezpieczenia
  Zał. Nr 1 do siwz
userfiles/file/2015/ MSB_PN_76_10_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
userfiles/file/2013/34pn13
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
userfiles
  Wraz z elementami programu naprawczego
  Zawiadomienie
userfiles/file
  Socjologia
userfiles
  Conference programme
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2012/143
  Załącznik nr 1 do siwz
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
  Politechnika wrocławska
userfiles/file/2015/24pn15
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
media/userfiles/ryki.powiat.pl/2017/Wrzesien
  Sekretariat konferencji
userfiles
  Formularz asortymentowo-cenowy
userfiles/file/2014/MSB_PN_81_10_2014
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
UserFiles/File/pliki_do_pobrania/szkola_podstawowa/co_slychac
  Co słychać? Biuletyn Informacyjny 17 (12) Możliwości edukacyjne oraz różnice w uregulowaniach prawnych dotyczących edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
UserFiles/Aktualnosci
  Streszczenie wniosku o dofinansowanie operacji
uploads/userfiles/files
  Wniosek o otwarcie subkonta dla podopiecznych Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” w Lesznie
userfiles/file/2014/27pn14
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_5_2017
  Lokalne kryteria wyboru operacji
userfiles/files
  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
  Iv olimpiada hotelarska
userfiles
  Odpowiedź na zapytania nr 2
userfiles/file
  A filmy dydaktyczne I dokumentalne
UserFiles/dokumenty_stowarzyszenia_
  Załącznik do Uchwały nr 2/iii/2013 Zarządu Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż
UserFiles/File/depozytowe
  Departament Operacji Bankowych
UserFiles/29-2012
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
userfiles/file/prawo
  Ministra obrony narodowej
userfiles/file/Info_z_prac_urzedu/2014
  Panie Przewodniczący, Panie I Panowie Radni, Szanowni Zebrani pragnę przedstawić informację z prac Burmistrza Łaz za okres mię
userfiles/_CMS_/Media
  Oto, co zrobili wolontariusze dla schroniska w bielsku-białej I dla przebywajacych tam zwierząT
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/375
  Projekt do rokowań
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_6_2017
  Lokalne kryteria wyboru operacji
userfiles/file/2014/SSM_DZp_200_161_2014 Dostawa implantów neurochirurgicznych
  Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
_files/UserFiles/File
  Termin w poznaniu I w komunikacji (dyskusja panelowa) Uczestnicy
userfiles
  Pakiet 5– Zestawy obłożeń I
img/userfiles/files
  Kontakt dla mediów
userfiles/file/2017/25pn17
  Oznaczenie sprawy
userfiles
  1. Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*, w przypadku zagrożenia stanu zdrowia dziecka, na podjęcie działań pomocy przedmedycznej i wezwania pogotowia ratunkowego
UserFiles/aktualnosci/2017
  Załącznik do Uchwały nr 4/xii/2015
userfiles/file/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/23082012
  Opis przedmiotu zamówienia I część – zakup I dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych I mebli szkolnych
userfiles
  Grupa Muszkieterów
userfiles/program_szwajcarski
  Wzór pisma przewodniego
_files/UserFiles/File
  Joanna Albin Metakognitywny czy metapoznawczy: kształtowanie terminologii na pograniczu języków
userfiles/file/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/23082012
  Opis oferowanego przedmiotu zamówienia I część – zakup I dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych I mebli szkolnych
userfiles/file
  Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011
  Państwowa inspekcja sanitarna
img/userfiles/files/teksty/Urzad/Wspolpraca_zagraniczna
  Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I Zagranicznej
userfiles/files
  Dr Karolina Marchlewska 5 kroków do firmy
userfiles
  Formularz asortymentowo-cenowy
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_1_2017
  Załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 1/2017
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_2_2017
  Lokalne kryteria wyboru operacji
userfiles/file/MSB_PN_98_11_2015
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
userfiles
  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy ostróda na lata 2004-2010 Ostróda 2004 spis treśCI
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy stary targ
userfiles/files
  Robert Kacprzak Rynki finansowe (globalizacja) Wstęp
fckeditor/userfiles/file
  Instrukcja dla studentów studiów stacjonarnych licencjackich oraz uzupełniających
userfiles
  Operacyjny program rozwoju produktów turystyki aktywnej I kulturowej w województwie śWIĘtokrzyskim
  Załącznik nr 4 do siwz opis przedmiotu zamówienia
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_11_08_ubezp2
  Załącznik 7 Cz. IV pkt Pytanie 2
gfx/mpips/userfiles/_public/Broszury
  Administracji rządowej informator 2008 r
userfiles
  Formularz asortymentowo cenowy
UserFiles/Konkursy/TiRM/2014/na_strone_20.02.2014
  Opis operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny
UserFiles/Rozporzadzenia
  Ministra rolnictwa I rozwoju wsi
userfiles/file/2014/03pn14
  ZałĄcznik nr 7
userfiles/file/2015/04
  Identyfikator
userfiles
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
userfiles/file
  Protokół z IV edycji Eliminacji Okręgowych
userfiles/file/2013/09
  Identyfikator
userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015
  Załącznik nr 8 do siwz Słownik pojęć w Projekcie „e-Zdrowie dla Mazowsza”
userfiles/files
  Załącznik nr 2 : Specyfikacja nowych produktów
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_1_2017
  Lokalne kryteria wyboru operacji dla
userfiles/file/MSB_PN_56_07_2012
  Wojewódzki szpital bródnowski
userfiles
  Umowa Nr o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie zawarta w dniu w Lublinie
userfiles/file/2016/17pn16
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
UserFiles/Konkursy/OiRw/dokumentacja_konkursowa
  Odnowa I Rozwój Wsi” wraz z wyjaśnieniami I wskazówkami dla wnioskodawców
userfiles/file/2014/10
  Załącznik nr 1 do oferty e-usługi dla pacjentów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej
userfiles/zdjecia
  Leszek Sulima Ciundziewicki Wodne pytania
userfiles/file/informacje/2012
  ZałĄcznik 1 rfi
userfiles
  Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 322171-2016 z dnia 12-10-2016
userfiles/file/ MSB_PN_38_06_2014
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53
userfiles/files
  Europejskie studia podyplomowe
archiwum/userfiles/files
  Wzór informacji o naborze
userfiles/file/monitoring Ośrodka
  Załącznik nr 6 umowa nr na monitorowanie sygnałÓw lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w pułtusku
UserFiles/File/2014
  Lista projektów złOŻonych w ramach IV naboru
userfiles/file/file/20180110
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego
userfiles
  Formularz asortymentowo-cenowy
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176045-2015 z dnia 2015-11-30 r
UserFiles/aktualnosci/2018
  Załącznik do Uchwały nr 4/xii/2015
userfiles/File/dokumenty/wiet/dorobek
  Dorobek Naukowy pracowników Zakładu
userfiles
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
userfiles/file/24pn11
  Szpital miejski w zabrzu sp. Z o. O
userfiles/file/2013/23pn13
  Z o. O. (dalej zwana siwz)
userfiles/File/dokumenty/wiet/dorobek
  Dorobek Naukowy pracowników Zakładu
userfiles/file/2017/MSB_PN_67_11_2017
  Mazowiecki szpital bródnowski
userfiles/file/2014/19pn14
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
userfiles/file/2018/MSB_PN_15_03_2018
  Mazowiecki szpital bródnowski
userfiles
  Formularz ofertowy oferta wykonawcy
img/userfiles/files/teksty/sejmik
  Druk xi/ / /2011
userfiles/file/2014/11
  Załącznik nr 1 do oferty e-usługi dla pacjentów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
userfiles
  Lublin: dostawa materiałÓw do sterylizacji, obłOŻEŃ operacyjnych, Środków do dezynfekcji I innych wyrobów medycznych 23 zadania numer ogłoszenia: 176045 2015; data zamieszczenia: 30. 11. 2015
userfiles/file/2013/12
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
userfiles
  Alt systemy Informatyczne ul. Narutowicza 7/9 90-117 Łódź Tel. (42) 633 01 74, (42) 632 00 53 fax. (42) 633 68 50
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/266
  Decyzja zmieniająca decyzję Nr 88/mon
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_4_2017
  Lokalne kryteria wyboru operacji
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_8_2018
  Lokalne kryteria wyboru operacji
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_7_2018
  Lokalne kryteria wyboru operacji
userfiles/file
  Protokół z IV edycji Eliminacji Okręgowych
userfiles/file/MSW_PN_210_06_2011
  Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla częŚci 4
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_11_08_ubezp2
  Zał. Nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia
userfiles/file/IS
  Profil działalności instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_2_2017
  Opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru odpowiadający warunkom przyznania pomocy dla działania z zakresu
userfiles/file/2018/05pn18
  Charakterystyka zamawiającego
userfiles/files
  Porozumienie określające zasady zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową
userfiles
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
UserFiles/dokumenty_stowarzyszenia_/LSR_17.12.2014
  Z dnia 3. 12. 2013 r. Lista: załącznik nr „Procedura naboru pracowników lgd „Bursztynowy Pasaż
userfiles/file/12-10-2015
  Umowa cywilnoprawna
userfiles/news_files/Regulamin jednolity
  Regulaminorganizacyj ny powiatowegoze sp o ł uopiekizdrowote j wostr ó dziesp ó Ł kaakcyjna tekst jednolity Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S. A ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda
UserFiles/File/Wazne dokumenty
  I podstawowe zagadnienia związane z pomocą społeczną
userfiles/file/2016/MSB_PN_12_02_2016
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_8_2018
  Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 8/2018
userfiles/file/2015/MSB_PN_23_03_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
UserFiles/dokumenty_stowarzyszenia_
  Z dnia 2. 04. 2013 r. Lista: załącznik nr „Procedura naboru pracowników lgd „Bursztynowy Pasaż
userfiles
  Pakiet 3 Zestawy zabiegowe I
userfiles/file/2016/MSB_PN_15_03_2016
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53
UserFiles/Konkursy/OiRw/2014
  Odnowa I Rozwój Wsi” wraz z wyjaśnieniami I wskazówkami dla wnioskodawców
UserFiles/File/pliki_do_pobrania/szkola_podstawowa/co_slychac/2008
  Co Słychać Biuletyn Informacyjny 8 (08) Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy, „Sześćdziesiąt lat minęło, to piękny wiek!”
userfiles/file/2017/MSB_PN_48_09_2017
  Na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki, Otolaryngologii i Interwencyjnego Centrum Neuroterapii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
userfiles/file/2017/ MSB_PN_14_03_2017
  Wojewódzki szpital bródnowski
userFiles
  Historia byłego sprawiedliwości I fabrykę w miejscowości Bolesław
userfiles
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
userfiles/file/2011
  Dla rozwoju Mazowsza Znak sprawy: 11/PN/ZP/UE/2011
UserFiles
  Wzmocnienie konkurencyjności I utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
userfiles/file/2014
  Biuro dyrektora generalnego
userfiles/file/MSW_PN_278_12_2011
  Centrala / Oddział / Inspektorat w Nazwa Miasta
userfiles
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
userfiles/file/2013/02
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej j 130 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
userfiles/pliki
  Ogłoszenie o naborze wniosków lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza I Leśnym Szlakiem
userfiles/file/2014/03pn14
  Tel./fax sekretariat (032) 271-69-00
userfiles/file/06pn12
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 06/PN/12 na dostawę endoprotez I implantów zespalających uzupełniająCY
userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/2
  Decyzja zmieniająca decyzję Nr 88/mon
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2011/439
  Załącznik nr 2 do Warunków przetargu
userfiles/file/zamowienia_publiczne/2012/143
  Wymagania techniczne
userfiles/files
  Powrót po 50 latach
userfiles/file/2015/24pn15
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 24/PN/15 na dostawy endoprotez, zespoleń ZŁamań kości cementu kostnego, zestawów do drenażU POOPERACYJNEGO ORAZ zestawów do terapii podciśnieniowej
userfiles
  Załącznik numer 1
userfiles/file/og_spol_20180206
  Na świadczenie usług polegających na przygotowaniu posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o o., ul. Kondratowicza 8 oraz ich dostawie. Msb/US/08/02/2018
userfiles
  Warszawa, 26 czerwca 2012 roku
files/userfiles/_shared/wiorin_warszawa/dorit/procedury
  Co powinien wiedzieć klient, kto może skorzystać z usługi
userfiles/file/przetarg/1
  Adaptacja I wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w zsmio nr 5 w Łomży
UserFiles/nabor_wnioskow/operacja_wlasna
  Lokalne kryteria wyboru operacji
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_9_2018
  Rozwoju ogólnodostępnej I niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”
UserFiles/aktualnosci/2019
  Prezentacja na warsztat refleksyjny
wz3/news/userfiles/files
  Sieci wspóŁpracy I. Termin składania wniosków
UserFiles/aktualnosci/2018
  Załącznik do Uchwały nr 4/xii/2015
userfiles/file/Info_z_prac_urzedu/2014
  Panie Przewodniczący, Panie I Panowie Radni, Szanowni Zebrani pragnę przedstawić informację z prac Burmistrza Łaz za okres mię
userfiles
  Kwartalnik nr 8, zima 2012/2013 Choć śnieżek pada I prószy
userfiles/file
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opis: Dostawa wyrobów medycznych – 12 grup
userfiles
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
userfiles/images/Muzykogranty
  Zgłoszenie kandydata (wypełnia zgłaszający kandydata na członka Komisji)
userfiles/file/2014/10
  Załącznik nr 1 do oferty e-usługi dla pacjentów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej
AuctionDownload/pl/221/129/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-34-2012
  Metodyka wdrożenia
userfiles
  Harmonogram zajęĆ realizowanych w ramach projektu po kl
userfiles/file/2016/17pn16
  Data, miejscowość Załącznik nr 1
userfiles/file/2017/07pn17
  Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
gfx/poiis/userfiles/files/skorzystaj_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki/dzialanie_2.1.5/2.1.5_ii_nabor
  Kryteria wyboru projektów
userfiles/file/2018/10
  Załącznik nr 1 do oferty siwz
UserFiles
  Ochrona środowiska I dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub
userfiles/docs/przetargi/2018/03
  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
userfiles/file/2017/ MSB_PN_01_01_2017
  Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologiczne
userfiles/file/MSB_PN_72_09_2012
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
userfiles/file
  R e g u L a m I n
userfiles/file/dialogi/2019/1-atc
  Wstępny zakres rzeczowy przedmiotu dialogu
userfiles
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
userfiles/file/przetargi/2018/SSM_DZP_200_136_2018 Dostawa implantów
  Dostawę implantóW
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2014_10_16_ubezpieczenia
  Do wszystkich Wykonawców
userfiles
  Politechnika wrocławska
UserFiles/nabor_wnioskow/nabor_16_2019
  Zał. nr 1 lokalne kryteria wyboru operacji
gfx/nfz-opole/userfiles/_public/o_oddziale
  § 1 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
UserFiles/File
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Realizacja operacji „abc jazdy konnej – nabycie umiejętności jeździeckich I rekreacja w Górach Opawskich”
UserFiles/aktualnosci/2019
  Załącznik do Uchwały nr 4/xii/2015
userfiles
  Umowa Nr o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie zawarta w dniu w Lublinie
gfx/kielce2/userfiles/files/przetargi/2012_10_10_ubezp
  Do wszystkich wykonawców dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce ich współmałżonków I pełnoletnich dzieci”
userfiles/file/przetargi/2019/SSM_DZP_200_98_2019 Dostawa implantów neurochirurgicznyc
  Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu
UserFiles/Rozporzadzenia
  Rozporządzenie ministra rolnictwa I rozwoju wsi z dnia 17 lipca 2008 r w sprawie szczegółowych warunków I trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w
AuctionDownload/pl/221/1/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp_08_2009
  Opis potrzeb I wymagań zamawiającego ogólny opis przedmiotu zamówienia (oopz)
userfiles/file/2018/MSB_PN_15_03_2018
  Na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii oraz Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Filia
AuctionDownload/pl/221/86/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-37-2011
  Część II siwz istotne Postanowienia Umowy § 1
AuctionDownload/pl/221/143/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/doz-13-2013
  Schedule A
userfiles
  Dział finansowy
userfiles/file/przetargi/2017/SSM_DZP_200_99_2017 Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego
  Dostawę endoprotez bezcemantowych stawu biodrowego
userfiles/przetargi/15042019
  Umowa Użyczenia
directory userfiles  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu