system/files
  1. Otrzymywanie bezwodnego alkoholu etylowego Odczynniki i sprzęt
system/files/kontrole
  Pan Tomasz Budasz Prezydent Miasta Gniezna
  Protokół z kontroli planowej sprawdzającej podmiotu leczniczego
  Ps-i. 31 2016. Pan Adam Lewandowski Burmistrz Śremu
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
  Centrum Medycznego „Twój Doktor ul. Pocztowa 3
  Xxxxxxxxxxxxxx
  Ryszard Matuszkiewicz Prezes Zarządu
system/files
  Przykład instrukcja kasowa
system/files/kontrole
  Informacje I ustalenia ogólne
  W podmiocie leczniczym: medprom agnieszka banasiewicz, ul. Juliusza Słowackiego 16, Miękowo
  Grażyna Nowak Kierownik Gminnego Ośrodka
  Ps-i. 431. 27. 2014. 11 Pani Małgorzata Sakowicz-Suwary ul. Lotnicza 10
  Vigor med podfigurny, BŁachowiak, musielak
system/files
  Zalecenia odnośnie użytkowania sprzętu I zestawów laboratoryjnych
system/files/kontrole
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
pl/system/files/attachments
  Wzór formularza ofertowego (pieczęć wykonawcy) oferta
  Wzór formularza ofertowego (pieczęć wykonawcy) oferta
system/files/kontrole
  Pani Elżbieta Sosnowska
system/files
  Sonoma I San Francisco Najtrudniej zacząć. A poniżej kilka powodów dlaczego. Powód pierwszy
system/files/kontrole
  Pan Jacek Mościcki Wójt Gminy Tarnówka
  Informacje I ustalenia ogólne
  Protokół z kontroli problemowej doraźnej podmiotu leczniczego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki
  Jacek Spichalski ul. Chwaliszewo 19A
  Informacje I ustalenia ogólne
  Samodzielny publiczny
pl/system/files/tresc/artykuly/sprawy-spoleczne/2013/11/wyroznieni-dawcy-zycia/zalacznik
  Panie Wojewodo, szanowni goście, drodzy krwiodawcy
system/files/kontrole
  Pani Małgorzata Warelis-Leciejewska Prezes Zarządu „fides”
pl/system/files/attachments
  Załącznik 3 do siwz wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia
system/files/zalaczniki
  Projekt z dnia 02. 02. 2010
system/files/kontrole
  Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz
  Pan Józef Drop Wójt Gminy Kramsk
  Pani Bogumiła Sprywa p o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu wystąpienie pokontrolne
  Ps-x. 612. 42. 2017. Pan Filip Waligóra Prezes Zarządu Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Pan Tomasz Budasz Prezydent Miasta Gniezna
  Ryszard Matuszkiewicz Prezes Zarządu
  Protokół z kontroli planowej sprawdzającej podmiotu leczniczego
  Ps-i. 31 2016. Pan Adam Lewandowski Burmistrz Śremu
  Vigor med podfigurny, BŁachowiak, musielak
  Ps-i. 31 2015. Zygmunt Nowicki Prezes Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym I Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
  Protokół z kontroli problemowej doraźnej podmiotu leczniczego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki
  Xxxxxxxxxxxxxx
  Ps-ko. 612. 25. 2015. Dyrektor Barbara Graczyk-Malińska
  Pan Piotr Lach Wójt Gminy Złotów
  Grzegorz Woźniak ul. Chudoby 16
  Centrum Medycznego „Twój Doktor ul. Pocztowa 3
  Informacje I ustalenia ogólne
system/files/zalaczniki
  Projekt z dnia 02. 02. 2010
system/files/kontrole
  Ps-i. 431. 27. 2014. 11 Pani Małgorzata Sakowicz-Suwary ul. Lotnicza 10
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
  Laser lens
  Informacje I ustalenia ogólne
pl/system/files/attachments
  Załącznik 3 do siwz wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia
system/files/kontrole
  Pan Tadeusz Dąbrowski Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie
  Pani Elżbieta Sosnowska
  Pan Jacek Mościcki Wójt Gminy Tarnówka
  Jacek Spichalski ul. Chwaliszewo 19A
system/files/2191
  Obowiązek informacyjny
system/files/zalaczniki
  Karta usługi
directory system files  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu