index.php/pol/content/download/11818/53201/file
  Autorzy opracowania
pol/content/download/27197/151346/file
  Minimalne wymagania wzajemnej zgodności
pol/content/download/28433/158289/file
  Pomiędzy Samorządem Województwa
pol/content/download/81021/349468/file
  Załącznik do Uchwały Nr
pol/content/download/25260/141269/file
  Porozumienie nr …
pol/content/download/36423/203070/file
  Aneks nr do umowy o dofinansowanie nr z dnia
pol/content/download/33218/186166/file
  Wniosek o dofinansowanie
pol/content/download/29606/164609/file
  Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków wspóŁfinansowanych z programu operacyjnego „ZRÓwnoważony rozwój sektora rybołÓwstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących
pol/content/download/36061/201217/file
  Wniosek o dofinansowanie
pol/content/download/23157/121758/file
  Umowa o dofinansowanie nr …
pol/content/download/23165/121790/file
  Umowa o dofinansowanie nr …
pol/content/download/36321/202574/file
  Umowa o warunkach I sposobie realizacji
pol/content/download/23759/133054/file
  Umowa o dofinansowanie nr …
pol/content/download/21351/112280/file
  „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” w 1 226
pol/content/download/16274/76971/file
  Agencją Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie
pol/content/download/8607/58321/version/1/file
  Prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza, wydrukowanie, podpisanie I przesłanie faksem
directory pol content  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu