files/2013/09
  Logika prof dr hab. Bogdan WĘglorz rachunek zdań, algebry uniwersalne. Systemy relacyjne
public/upload/raport/file
  Rządowy Program Wsparcia Eksportu
download/336/5365
  Komenda powiatowa policji
wp-content/uploads/2016/05
  Patriotyczny ruch polski
ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski
download/18/3743
  Załącznik techniczny
tresc/-pol
  Energia jądrowa: trendy globalne I spojrzenie w przyszłość
download/18/17000
  Uzasadnienie
download/18/26150
  Projekt z dnia 08
download/28/69880
  Obszar działania
assets/Dziekanat/ELEARNING/Polkowska
  Małgorzata Polkowska
upload/upload/articles/6/others
  Zmienne nauki
ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PATRYJOTYCZNY_RUCH_POLSKI/2015
  Patriotyczny ruch polski
Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz
  Raport rzeczypospolitej polskiej z realizacji w ustawodawstwie I w praktyce
highwire/filestream/362321/field_highwire_adjunct_files/5
  Health-related quality of life (eq-5D) before and one year after surgery for lumbar spinal stenosis
literatura/HISTORIA
  Wirusologia (bakteriologia)
  Wirusologia (bakteriologia)
__data/assets/word_doc/0003/295914
  Postanowienia ogólne
sites/182/cms/szablony/1224/pliki
  Autorski program nauczania przedmiotu
assets/files/zamowienia_publiczne/2012/Wykonanie_oceny_swiadczenia
  Załącznik nr 1
sites/47061/wiadomosci/377586/files
  Sprawozdanie
data_files
  Summary of product characteristics
  Scheda tecnica
download/18/17307
  Formularz przekazania informacji, opóŹnienia przekazania informacji albo odmowy jej udzielenia
polish/download
  Część 1 "Zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym"
data_files
  Scheda tecnica
download/79/26657
  Komenda miejska policji
data_files
  Charakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego
public/upload/raport/file
  Rządowy Program Wsparcia Eksportu
zalaczniki_zarzadzenia/3000
  Instrukcja obiegu, kontroli I archiwowania
upload
  Regulamin organizacyjny
  Regulamin organizacyjny
plik/file/PRZETARGI 2014/109-166- POL - narzedzia
  „z a t w I e r d z a m”
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Decyzja nr /2011

  Sprawozdanie z wykonania budżety gminy tarnów opolski za 2010 rok plan budżetu I jego zmiany
zalaczniki_zarzadzenia/128
  Zarządzenie nr
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Statut Ostrowskiego Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim
wp-content/uploads/2016/08
  Problemy zintegrowanego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa
download/18/18542
  Ocena celowości opracowania ustawy
pub/jszedel
  Zad. 1-1 Napisać program do gry nibble's wąż poruszający się po ekranie I zjadający cyfry 1-9; Przypadkowe cyfry powinny pojawiać się w losowych miejscach ekranu; wąż staje się coraz dłuższy wraz z upływem czasu; zderzenie głowy węża z jego ciałem
inicjatywy/inicja_poludz/inicja_poludz_oproj
  Rozmawiamy z Panem Januszem Czaplickim lekarzem weterynarii, który w Mławie prowadzi swoją praktykę. Już od 22 lat dba o zdrowie I dobrą kondycję naszych łaciatych, puchatych, pręgowanych I skrzydlatych…
bip/files/1E1DB149D99A464D8B0C76F5FC044323
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
bip/files/2F3017189995414B9AF65A91EA51768C
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
zasoby/files
  Ministerstwo administracji I cyfryzacji
download/356/27
  Ocena stanu bezpieczeństwa I porządku publicznego
publikacje/kossecki_jozef
  Dr Józef Kossecki
adc/docs/pzu
  Szanowni Państwo
trio_manuals/Polish
  Telematica ricambi international operations
highwire/filestream/359164/field_highwire_adjunct_files/3
  From the Northern General Hospital, Sheffield, England
download/18/12659
  Poszczególne zmiany dotyczą następujących spraw
dokumenty/zalaczniki/34
  Komendy wojewódzkiej policji w kielcach
pub/jszedel/ip2
  Jacek szedel, Michał kolano
zalaczniki/3587
  Procedura ewidencji księgowej funduszy celowych I innych środkó
download/36/28869
  Poradnik do procedury
zasoby/files/bip/obw_srod
  Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania)
zalaczniki_zarzadzenia/2586
  Zasady Prowadzenia Rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola
ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly
  Rada miejska
assets/files/zamowienia_publiczne/2012/Ocena_swiadczenia_2
  L p. Nazwa świadczenia Opis świadczenia
~kulik
  %d integer
lect/07pol-gosp/dyn-cyw/klasycy/wspolautorzy
  Globalizm w twórczości Czesława Miłosza
img/userfiles/files/teksty/Urzad/Wspolpraca_zagraniczna
  Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I Zagranicznej
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Załącznik do Zarządzenia Nr…
ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly
  Rady miejskiej ostrowa wielkopolskiego
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Z a r z ą d z e n I e nr 754 /IV/ 2003
download/33/25494
  Komenda wojewódzka policji
download/18/17015
  Założenia do projektu ustawy o zasadach udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zalaczniki_zarzadzenia/2494
  Regulamin Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
program-operacyjny-ryby/aktualnosci/czytaj/items/lgr-drweca-oglasza-nabor-wnioskow-dla-rybakow.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/ogloszenia o konkursach/Drweca restrukturyzacja 5 2012
  Lokalne kryteria wyboru dla operacji polegających na ochronie środowiska I dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa
download/33/71326
  Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap
download/18/89159
  Numer ogłoszenia
download/238/7848
  Komendy miejskiej policji
pub/jszedel/ip2
  Początkowe fazy życia projektu Wstęp
www/kwpwroclaw/materialy
  Cowy projektu leonardo da vinci
bip/files/E8D6003B78C14AB58C9B7B63093CD253
  Prezydenta miasta ostrowa wielkopolskiego
download/28/70337
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodu osobowo-terenowego w specjalizowanej policyjnej wersji „nieoznakowanej”
download/134/18792
  R e g u L a m I n
download/130/27373
  Komendy powiatowej policji
download/276/20313
  Z a r z ą d z e n I e nr
ftp
  Regulamin komendy wojewódzkiej policji w rzeszowie
download/352/20326
  Komenda powiatowa policji
download/264/27605
  Regulamin komendy miejskiej policji w chełmie
download/attachment/1731
  SzczegóŁowe specyfikacje techniczne
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Do Zarządzenia nr 554/vii/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
download/18/17308
  Formularz o udzielenie informacji lub danych wywiadowczych
download/19/5649
  Warszawa, dnia 12
bip/files/594E94BA9FE54E008C14D310CB865CE1
  Sprawozdanie z działalnośCI
download/69/26507
  Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
zalaczniki/384
  Regulamin wynagradzania
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/lgd-gmin-dobrzynskich-region-poludnie-male-projekty.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/konkursy leader/3
  Załącznik nr 1 pis zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
download/33/70596
  Akt prawny
download/18/19939
  U z a s a d n I e n I e
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/lgd-gmin-dobrzynskich-region-poludnie-male-projekty.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/konkursy leader/3
  Wykaz dokumentów
download/18/87298
  Komenda głÓwna policji w warszawie
tresc/-pol
  Francuski program energetyki jądrowej
download/33/36101
  Komenda wojewódzka policji
pol/instytucja/przetargi/radom/paliwo_2011
  Załącznik nr 4 do postępowania dag-25
sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/39929
  Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w załączniku 2 część II
download/19/7722
  Warszawa, dnia 12
dokumenty
  Rozdział I postanowienia ogólne rozdział II wykaz zbiorów danych osobowych
ftp/regulamin
  Regulamin komendy wojewódzkiej policji w rzeszowie
download/33/57403
  Systemu zarządzania zasobami it wraz ze sprzętową infrastrukturą, systemu archiwizacji I backupu
archiwum_27-09.2013/adm/dane/elachowicz/zalaczniki
  Komisje I zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim
ksiazki/naukowe2003marzec/literaturoznawstwo/Jarosiński Literatura polska po 1945
  Wydawnictwo Naukowe pwn oddaje do rąk czytelników książkę z serii Mata Historia Literatury Polskie/ — zamierzonej na dziesięć tomów obejmują-cych całość literatury od początków po dzień dzisiejszy
sites/22802/wiadomosci/197068/files
  Historia I społeczeństwo
bip/files/B7501CE3185F48AE98E502952ECE8895
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
download/18/14592
  Uzasadnienie projektowana ustawa o zmianie ustawy o Policji w założeniu ma uporządkować szereg przepisów, usprawnić działanie Policji, a także wyeliminować stwierdzone niespójności
ksiazki/naukowe2003marzec/socjologia
  Ii rzeczypospolitej szkice I polemiki wydawnictwo literackie krak
baza/f-7
  Ekonomia – pytania na egzamin dyplomowy
assets/files/zamowienia_publiczne/2012/Ocena_swiadczenia_2
  Załącznik nr 4 L. p
assets/files/zamowienia_publiczne/2013/05_ocena
  Gwarantowanego
ksiazki/naukowe2003marzec/język polski/Bąk Gramatyka języka polskiego
  `tc Budowa s³owotwórcza wyrazów Powstawanie nowych wyrazów w otaczaj¹cym œwiecie cz³owiek wyró¿nia coraz to nowe elementy rzeczywistoœci
authors/Deresh
  Dla zernowa Nie zaleca się dzieciom, kobietom w ciąży i osobom z chorobami sercowo-naczyniowymi Napis na płycie „The Rolling Stones” część pierwsza amalgamat Rozdział 1
files/sprawy_spoleczne/20090617_troska
  Andrzej Wojciechowski
assets/files/zamowienia_publiczne/2012/Wykonanie_oceny_swiadczenia
  Załącznik nr 2 L. p
zalaczniki/35855
  Wnioski pokontrolne
files/143/53
  Ustawa z dnia 1 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
zalaczniki/402
  7. Wybrane regulaminy Instrukcja obiegu dokumentów w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. J. Cybisa w Opolu część I – ogólna
ksiazki/naukowe2003marzec/encyklopedie, słowniki/Słownik poprawnej polszczyzny
  B¹k m III, db b¹ka: Kupi³ synkowi kolorowego b¹ka. # pot. Strzeliæ, paln¹æ b¹ka # pot. Zbijaæ b¹ki
at/1140/1452
  Zatwierdzam załącznik Nr 1
data_files
  nazwa produktu leczniczego glidiamid, mg, tabletki skład jakościowy I ilościowy
  nazwa produktu leczniczego glidiamid, mg, tabletki skład jakościowy I ilościowy
ksiazki/naukowe2003marzec/encyklopedie, słowniki/Słownik poprawnej polszczyzny
  # Droga wolna
download/33/56621
  Katowice: Projekty budowlano wykonawcze ( pbw) modernizacji sieci kanalizacyjnej I wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie opp katowice ul
userfiles/file
  Protokół z IV edycji Eliminacji Okręgowych
upload
  Regulamin organizacyjny wojewódzkiego szpitala klinicznego im. Karola marcinkowskiego w zielonej górze spóŁki z ograniczoną odpowiedzialnośCIĄ Rozdział I postanowienia ogólne
download/247/16851
  Komenda powiatowa policji
wp-content/uploads/2015/10
  Po zdrowie do Polski
wymiana
  Leksykon historii polski po II wojnie światowej 1944-1997 Gryf wyd. I, Warszawa 1999 od autoróW
download
  Maciej I Monika Plamowscy
sites/default/files/201407
  Akcja oddawania krwi
pub/ZAPYTANIA/Gorzow Wielkopolski/004 Dokumentacja Projektowa/PW Estakada-edyt/PW - edytowalna/TOM III_OBIEKTY INŻYNIERYJNE/Tom III_9 Betonowe mury oporowe, km 296,806 ÷ 297,707/Czesc opisowa
  Tom I projekt zagospodarowania terenu
legalmatters/natleg/documents
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach
download/33/31926
  Komenda wojewódzka policji
emitent/espi/2005/04/96552.dir/96552_06.dir
  Komentarz Zarządu
data/upload/old_site
  Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach
download/33/58255
  Serwis Gwarancyjny
download/33/25862
  Katowice: Zakup części do układów hamulcowych do samochodów osobowych I furgonów, eksploatowanych przez kwp katowice I jednostki terenowe. Numer ogłoszenia: 18577 2011; data zamieszczenia: 17. 01. 2011
duszniki/zasoby/files/protokoly_komisji/kr2011
  ProtokóŁ wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011r w salce Urzędu Gminy Porządek posiedzenia
dokumenty/zalaczniki/273
  Regulamin komendy powiatowej policji
docs
  „Zasady wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania (lgd), Samorządem Województwa (SW) I Agencją Restrukturyzacji I Mo
wp-content/uploads/2015/06
  Iposystem Rybnik, dnia 19. 08
docs
  Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru lgd „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 f
  Załącznik nr 1 pis zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
  Wykaz dokumentów
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/fundacja-lokalna-grupa-dzialania-naszyjnik-polnocy.5041.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/30.08.10 Naszyjnik Polnocy male projekty
  Opis projektu pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach „małych projektów”
upload
  Materiały dla radnych
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 f
  Lokalne kryteria wyboru operacji działanie: tworzenia I rozwój mikroprzedsiębiorstw
ftp
  Regulamin komendy wojewódzkiej policji w rzeszowie
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Załącznik do Zarządzenia Nr…
archiwum_27-09.2013/adm/dane/elachowicz/zalaczniki
  Komisje I zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim
  Komisje I zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim
  Komisje I zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim
baza/h-73
  Bank centralny
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Prezydenta miasta ostrowa wielkopolskiego
download/33/72619
  Komenda wojewódzka policji
download/28/70370
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodów osobowo-terenowych w specjalizowanej policyjnej wersji „oznakowanej”
bip/files/C6D394C261B54572A215A86BE802611D
  Regulamin organizacyjny biblioteki publicznej im stefana rowińskiego w ostrowie wielkopolskim
userfiles/file/og_spol_20180206
  Na świadczenie usług polegających na przygotowaniu posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o o., ul. Kondratowicza 8 oraz ich dostawie. Msb/US/08/02/2018
bip/files/95A35D32ADE54579A0554DA821A32663
  Sprawozdanie z działalnośCI
baza/h-94
  Referat Bank centralny jako instytucja polityki gospodarczej Spis treści
download/18/16999
  Projekt 13 października 2008r
download/33/55949
  Serwis Gwarancyjny
download/28/70652
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodu osobowo-terenowego w specjalizowanej policyjnej wersji „nieoznakowanej”
wp-content/uploads
  „Zasady załatwiania spraw związanych z wyjazdem służbowym
download/26/93860
  „ zatwierdzam ‘’
download/26/94484
  Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy
ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly
  Rada miejska
baza/h-2
  Nadzór bankowy w Polsce I Niemczech
download
  Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Ryszard Lechniak
download/33/39513
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów garnizonu śląskiego Policji
download/33/40171
  Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie ip numer ogłoszenia: 191726 2012; data zamieszczenia: 06. 06. 2012
download/269/26035
  Komendy powiatowej policji w krasnymstawie
uploads_lt4el/resources
  W o r d f a s t® m a n u a L
download/19/4355
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
download/19/7652
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
docs
  Umowa o przyznanie pomocy nr …
download/181/24128
  Komendy miejskiej policji w kielcach
dokumenty/statuty/ckoiz
  Metryczka
files/2014/01
  ProtokóŁ obrad XXXIII nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego (XXXIII nwzdap), które odbyło się dnia 28 września 2013 roku w siedzibie pll lot s. A., w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43
download/33/49575
  Komenda wojewódzka policji
download/33/36337
  Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19
baza/h-89
  Zadania I funkcje Narodowego Banku Polskiego
zalaczniki/4931
  Zasady prowadzenia rachunkowośCI
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Prezydenta miasta ostrowa wielkopolskiego
download/33/67614
  Komenda wojewódzka policji
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Zarządzenie
  Regulamin świadczenia usłUG
files
  Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępna
docs
  Wniosek o dofinansowanie w ramach środka Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (lgr) oraz nabywaniu umiejętności I aktywizacji lokalnych społeczności
bip/files/BCD675C0C738476BB891FA099A4FD038
  Zarządzenie nr 06/VI/2010
data_files
  Nazwa produktu leczniczego
docs
  Lokalne kryteria wyboru
zalaczniki_zarzadzenia/4704
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr or-i. 120 93. 2014 z dnia 23 września 2014
~dmalyszko/WDI
  Polecenia Linux
ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia
  Nr 170/viii/2019 z dnia 24. 01. 2019 r
adc/docs/ubezpieczenia
  Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej
files/common/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2014
  Egeria Dokumentacja techniczna
wp-content/uploads
  „Zasady załatwiania spraw związanych z wyjazdem służbowym
html/download
  Świadoma zgoda na uczetnictwo w projekcie badawczym
download/33/11454
  Komenda głÓwna policji
download/33/55885
  Katowice: Zakup, instalacja I konfiguracja 3 zestawów wideokonferencyjnych do prowadzenia wideokonferencji w jakości Full hd pomiędzy jednostkami Policji: kwp katowice, kmp bielsko Biała oraz kmp częstochowa Numer ogłoszenia: 311710 2013; data
download/33/31869
  Siwz kp5 Sosnowiec Poprawa gospod cieplnej 25. 08. 2011
files/common/aktualnosci/aktualnosci-2015
  Niektóre aspekty wspóŁczesnych konfliktów zbrojnych I misji wojskowych mgr Andrzej Mrożek
files/common/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2014
  Status: jawny
plik/file/przetargi_2018/ZAPYTANIA_OFERTOWE_2018/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_Dzialania_polegajace_na_ograniczeniu_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska_w_Powidzu
  Zaproszenie do złOŻenia oferty cenowej
directory pol  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu