plik/file
  W załącznik nr 2 ykaz usług z zakresu wsparcia it
plik/file/36-2014
  Warszawa, dn
  Formularz ofery
plik/file/zalaczniki_07_2015
  Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
plik/file/przetargi/przetarg_49_2015_ZP
  Przetarg nieograniczony
plik/file
  Polacy końCZĄ SŁUŻBĘ w ghazni po siedmioletniej obecności polscy żołnierze kończą 27 kwietnia działalność operacyjną w prowincji Ghazni. Z końcem kwietnia opuszczą bazę Ghazni I przeniosą się do Bagram
plik/file/bp/NSR_JW
  Rys historyczny
plik/file/do_pobrania
  Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowia
plik/file/przetargi 2012/245 oprogramowanie, UPS
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file
  Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowych
plik/file/Biblioteka
  Elektroniczny
plik/File
  Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
plik/file
  Książka ta poświęcona jest pokoleniom artylerzystów, którzy przez ponad sześćdziesiąt lat tworzyli historię jw
plik/file/Biblioteka
  Elektroniczny
plik/file/Publikacje
  Doskonalenie znajomości obcojęzycznej terminologii wojskowej
plik/file/Biblioteka
  Elektroniczny
  Elektroniczny
plik/file
  M I n I s t e r s t w o o b r o n y n a r o d o w e j
plik/file/2016/38
  Załącznik nr L
plik/file
  Uroczystości centralne organizowane z okazji świąt I rocznic historycznych wydarzeń str
  Ministerstwo obrony narodowej
plik/file/zalaczniki_10_2016
  Zamieszczanie ogłoszenia
plik/file/bp/NSR_JW
  23 baza lotnicza
plik/file/Biblioteka
  Elektroniczny
plik/file/przetargi2017/1
  Zatwierdzam
plik/file/Biblioteka
  Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 5-6/2013 Bieżący numer informatora zawiera wykaz nabytków
plik/file/24
  Załącznik nr L
plik/file/Biblioteka
  Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 12/2012 Bieżący numer
plik/file
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
  Sprawy organizacyjne
  Płk dypl pil. Lesław dubaj data I miejsce urodzenia: 19 maj 1963 rok, Zamość Wykształcenie
plik/file/bp/NSR_JW
  Rys historyczny
plik/file/przetargi/przetarg_49_2015_ZP
  Zatwierdzam zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Egz. Nr Umowa nr wzóR
plik/file/PRZETARGI_2016/Przetargi_powyzej_30.000/ZP-4-2016_Przewoz_osob
  Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia r
plik/file/przetargi/przetarg_7_2015_ZP
  Umowa nr / /stun -wzóR
plik/file/bp/NSR_JW
  Historia pułKU
plik/file/PRAWO
  Ministra obrony narodowej
plik/file/Jezyk_angielski_kurs_doskonalacy
  Opis przedmiotu zamówienia cześĆ I i II
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-227-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-384-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/ROZKAZ__nr_40_D-cy_WL_w_sprawie_funkcjonowania_SWD
  Dowództwo wojsk lądowych rozkaz nr 40 dowódcy wojsk lądowych z dnia 05 lutego 2013 roku
plik/file/Biblioteka
  Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 1/2014 Bieżący numer informatora zawiera wykaz nabytków
plik/file/przetargi/Przetarg_38_2017_ZP
  Zatwierdzam
plik/file/23
  Zatwierdzam: Radom, dnia
plik/file/PRZETARGI 2014/109-166- POL - narzedzia
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file
  Nazwa kursu
  Nazwa kursu
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_6/2016-32-INFR
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2017/INFR_132_2017_REMONT_BUDYNKU_NR_23_JASTRZEBIE
  Specyfikacja techniczna
plik/file
  Ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz, Polska  +48 95 7414 241  +48 95 7414 333
plik/file/przetargi/2016/34
  34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik/file/Przetargi
  Wymagania taktyczno-techniczne
plik/file/przetargi 2012/SZKOLENIE
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/6-2015-czolg-sam
  Załącznik 6 do siwz umowa nr (WZÓR)
plik/file/1-ROK_2017/87-2017-czolg-sam
  45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
plik/file/1-ROK_2016/20-2016-CZOLG_SAM
  45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
plik/file/ZAPYTANIA_OFERTOWE/20160822_ZO_503
  Opis przedmiotu zamówienia
plik/file
  Dowódca Polskiej Grupy Bojowej (Batalionu Manewrowego)
plik/file/Biblioteka
  Informatora zawiera wykaz nabytków, które wpłynęły do działów specjalistycznych I oświatowych Biblioteki cswląd
plik/file/PZO8_2017
  32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu 22 400 Zamość ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 tel./fax: 261 181 607 nip 9223046357 regon 061402337
plik/file/31.2012
  Giżycko dn. 27. 04. 2012 r
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/Przetargi/2015/roboty/78
  Załącznik nr 1 do siwz
plik/file/przetargi/przetarg_32_2016_ZP
  Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016
plik/file
  Uroczystości centralne organizowane z okazji świąt państwowych
plik/file/Biblioteka
  Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 3/2014 Bieżący numer informatora zawiera wykaz nabytków
plik/file/przetargi/przetarg_49_2015_ZP
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik/file
  Poradni k recytatora amatora wiesław Kaźmierczak Dział Instruktorsko-Metodyczny
plik/file/2015/1.2015
  Giżycko, dn. 08. 01. 2015r
plik/file/PRZETARGI_2014_R./6-SZ-2014
  Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
plik/file/Download
  Regulamin użytkownika poczty elektronicznej w sieci „inter-mon w sp”
plik/file/Przetargi/58WZI10WB/3
  „zatwierdzam”
plik/file/Przetargi/2015/dostawy/82
  Specyfikacja istotnych
plik/file/Biblioteka
  Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 5/2014 Bieżący numer informatora zawiera wykaz nabytków
plik/file/WYNIKI_-2015
  Z a t w I e r d z a m
plik/file
  Uroczystości centralne organizowane z okazji świąt państwowych str
plik/file/29-2014
  Załącznik nr 1 zatwierdzam
plik/file/PRZETARGI_2017/Ponizej_30.000_euro/SN_2017/PU_791_2017_medycyna_pracy
  Nr sprawy: pu/791/2017
plik/file
  Ppłk mgr inż
plik/file/50-2012
  Wymagania eksploatacyjno-techniczne
plik/file
  Ministerstwo obrony narodowej
plik/file/82-2017
  Załącznik Nr 3 do siwz, Sprawa nr 82/2017 opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2015/Rozpoznania_rynku/RR_51_Przeglady_IVECO
  Specyfikacja techniczna
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2017/Rozpoznania_Rynku/RR_380_przeglady_IVECO
  Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie przeglądu serwisowego samochodu ogólnego przeznaczenia średniej ładowności iveco eurocargo ml 160E25
plik/file/38_2017
  Formularz ofertowy
plik/file/PRZETARGI 2013/18 USLUGA SZKOLENIA JEZYKOWEGO
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/1_PN_2017_NAPRAWA_POJAZDOW_CIEZAROWYCH
  Realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/PRZETARGI_2016/Przetargi_powyzej_30.000/ZP-43-2016_SZKOLENIA
  Ppłk mgr inż
plik/file/uzbrojenie_rp/UZBROJENIE
  Program mrap obejmuje obecnie trzy kategorie pojazdów, różniące się przeznaczeniem, masą I rozmiarami
plik/file
  Matz oksywie
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_7/2017-216-INFR
  Załącznik nr 1 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file
  Zapobieganie popełnianiu przestępstw I wykroczeń przez żołnierzy, a także wykrywanie ich sprawców były priorytetem dla Żandarm
  Urodził się 17 lutego 1916 r w Poznaniu, jako syn Witolda I Magdaleny. Kazimierz był najstarszy z czworga rodzeństwa. Po zdaniu matury w gimnazjum im. A
plik/file/Przetargi/JAKUB_W./2015-371-INFR
  Infr/371/2015 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/181-INFR-2017
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/2016/art. 4/341
  Opis przedmiotu zamówienia
plik/file/2016/RZP_48_PN_S_2016
  Jednostka Wojskowa Nr 3090 Warszawa
plik/file/Biblioteka
  Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 3-4/2013 Bieżący numer
plik/file/Przetargi/Ala/MALOWANIE_ELEWACJI_I_WYMIANA_STOLARKI_W_BUD._6__WROCLAW__UL._RACLAWICKA
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno – UŻytkowy
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2017/069-INFR-2017
  Infr/69/2017 Załącznik nr 2 do siwz egz nr … Umowa nr (wzór)
plik/file/Do_pobrania
  Organizacja ćwiczeń I treningów z użyciem lotnictwa sił zbrojnych rp
plik/file/przetargi2016/12
  Zatwierdzam dowódca jw4026
plik/file/35-2016
  Załącznik nr 3 do siwz
plik/file/153-2017
  Załącznik nr 4a do siwz nr sprawy: 153/2017 uwaga! Dotyczy całego załącznika Parametry techniczne – wszystkich zadań
plik/file/DRONY
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2016/INFR-66-2016
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/Aleksandra_Hanczyn/2015_PRZETARGI/INFR-347-2015
  Infr/347/2015 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/114.2012
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”
plik/file/przetargi/przetarg_49_2015_ZP
  Wykonanie projektu dotyczącego „Remontu sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul
plik/file/2018
  Komunikat centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych zaprasza na I krajową Konferencję Naukową nt
plik/file
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2016/INFR-385-2016
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
plik/file/Przetargi/Jakub_Gawrysiak/2016/456-INFR-2016
  Infr/456/2016 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/PRZETARGI 2017/223 dostawa wyposazenia warsztatowego MODES
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2015/Rozpoznania_rynku/RR_7_jezyk_angielski
  ZałĄcznik nr 5 dowództwo wojsk lądowych
plik/file/drony_balony
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
plik/file/zalaczniki_07_2015
  Sprostowanie nr 3 Spr. 49/IV/2015 Dotyczy
plik/file/WYNIKI_-_2016
  R. Ogłoszenie wyniku postępowania
plik/file/przetargi/Przetarg_39_2017_ZP
  Wyjaśnienia I zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Rozbudowa systemów alarmowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 4724 Kraków – Pychowice”
plik/file/przetargi/przetarg_29_2016_ZP
  Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 41785 2016; data zamieszczenia: 15. 04. 2016
plik/file/drony_balony
  Załącznik 1 zasady użycia lasera lub światła z innych źRÓDEŁ, wypuszczenia balonóW/lampionóW (balonóW) z diodami led w strefie ruchu lotniskowego lotniska wojskowego
plik/file/180-2014-II
  Jednostka Wojskowa 4228 Kraków
plik/file/rok2018/marzec2018
  Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia I wyjaśnienia zamawiającego
plik/file/Przetargi/Karolina_W/rok_2018/INFR_224_2018_REMONT_BUD_44_BRZEG
  Infr/224/2018 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/Aleksandra_Hanczyn/2015_PRZETARGI/INFR-395-2015
  Infr/395/2015 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/2015/83.2015
  Polska-Giżycko: Produkty mleczarskie 2015/S 212-384826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
plik/file
  Samodzielny referent
plik/file/01-PN-2015
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
plik/file/110_PN_2016_NAPRAWA_POJAZDOW_OSOBOWYCH
  Realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów
plik/file/Art. 4 2016/193-2016
  Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
plik/file/PRZETARGI 2015/197 Naprawa transportera TRI
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/zalaczniki_07_2015
  Sprostowanie nr 2 Spr. 49/IV/2015 Dotyczy
plik/file/28-2015
  Załącznik nr 3 do siwz
plik/file/38-2016
  Załącznik nr 3 do siwz
plik/file/rok2016/pazdziernik2016
  Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
plik/file/29-2014
  Warszawa, dn
plik/file
  Wspólna, rodzinna biesiada
plik/file/Biblioteka
  Elektroniczny informator o nabytkach nr 5/2015 Bieżący numer Informatora
plik/file/Przetargi/Dominika/.2016/INFR-82-2016
  Infr/82/2016 Załącznik nr 8 do siwz
plik/file/2014/63.2014
  Giżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ul
plik/file/PRZETARGI_2017/Powyzej_30.000_euro/ZP-4-2017_SYSTEMY_ALARMOWE
  Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Rafał smuszkiewicz dnia
plik/file
  Wybrane pytania I odpowiedzi dotyczące wprowadzanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju
plik/file/116-2012
  Załącznik nr do siwz nr sprawy: 116/2012 parametry techniczne oferowanrgo sprzętu zadanie nr Meble warsztatowe
plik/file/2015/38.2015
  Znak zamówienia 38/2015 Giżycko dn. 07. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik/file/PRZETARGI 2015/183 przyrzady i narzedzia warsztatowe
  „z a t w I e r d z a m”
plik/file/2015/14.2015
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2018/Rozpoznania_rynku/RR_236_Szkolenie_z_zakresu_walki
  Specyfikacja przeprowadzenia „Szkolenia z zakresu walki w terenie zurbanizowanym dla żołnierzy kompanii rozpoznawczej.” Miejsce
  Umowa projekt
plik/file/przetargi_2017/Zamowienia_ponizej_30_000_euro/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_usluga_ograniczania_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska
  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
plik/file/14 TECH - NAPRAWA TRI
  Wymagania eksploatacyjno-techniczne
plik/file/2014/80.2014
  Giżycko dn. 07. 08. 2014 r
plik/file/36-2014
  Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych szkoleń Microsoft
plik/file/Zamowienia_Publiczne_2016/Rozpoznania_Rynku/RR_160_IVECO
  Specyfikacja techniczna na wykonanie przeglądu gwarancyjnego samochodu ogólnego przeznaczenia średniej ładowności iveco eurocargo ml 160E25
plik/file/eppw
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 4 z dnia 28 maja 2018 r
plik/file/MATZPOWIDZ
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
plik/file/2015/8.2015
  Znak zamówienia 08/2015
plik/file/przetargi_2015/Przetargi_2015/14-2015_Szkolenie_teoretyczne_i_na_symulatorze_dla_personelu_latajacego_smiglowcem_Mi-17
  płk pil. Mieczysław gaudyn specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
plik/file/przetargi/2016/34
  34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik/file
  Z diodami led w strefie ruchu lotniskowego lotniska wojskowego matz tomaszów mazowiecki
plik/file/zam18
  Zadanie I " Modyfikacja urządzenia szkolno-treningowego radiostacji okrętowej hf I vhf"
plik/file/Biblioteka
  Informatora zawiera wykaz nabytków, które wpłynęły do działów specjalistycznych I oświatowych Biblioteki cswląd
plik/file
  Zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet
plik/file/Biblioteka
  Elektroniczny informator o nabytkach nr 4/2015 Bieżący numer Informatora
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-75-2017_Odstraszanie_dziekiego_ptactwa_Miroslawiec
  Projekt umowa nr
plik/file/2018/2
  Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk dypl pil. Jan Skowroń
plik/file/przetargi/2016/60
  7 szpital marynarki wojennej sp zoz
plik/file/Biblioteka
  Elektroniczny informator o nabytkach nr 6/2015 Bieżący numer Informatora
plik/file/przetargi_2017/Zamowienia_ponizej_30_000_euro/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_usluga_ograniczania_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska
  Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu
plik/file/27-2014
  Opis przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu łączności I informatyki”
plik/file/rok2018/grudzien2018
  Oznaczenie sprawy
plik/file/rok2017
  Oznaczenie sprawy
plik/file/rok2019/styczen2019
  Oznaczenie sprawy
plik/file/Przetargi/ANDRZEJ/CZOLG-SAM-583-2014
  Umowa nr (wzór)
plik/file/1-ROK_2017/27-2017-INFRA
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami
plik/file
  Matz oksywie
plik/file/Do_pobrania
  Organizacja ćwiczeń I treningów z użyciem lotnictwa sił zbrojnych rp
plik/file/20
  Załącznik nr L
plik/file
  Wytyczne szefa szefostwa słUŻby ruchu lotniczego sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r
plik/file/Przetargi/102WZI14SOS/3-zalaczniki
  CzęŚĆ III siwz opis przedmiotu zamówienia
plik/file
  Dowódca Tyłowej Bazy eufor (rear base) – płk Marek sanak
plik/file/Przetargi/KAROLINA/2_0_1_8_/2018-783-INFR
  Załącznik nr 2 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych
plik/file/przetargi_2015/Przetargi_2015/46-2015_Swiadczenie_uslugi_szkolenia_teoretycznego_i_na_symulatorze_dla_personelu_latajacego_na_smiglowcu_Mi-17
  Zatwierdzam dowódca 33 bazy lotnictwa transportowego
plik/file/eppw/new
  Zasady użycia lasera lub światła z innych źRÓDEŁ, wypuszczenia balonóW/lampionów z diodami led lub balonów wypełnionych helem w przestrzeni powietrznej słUŻb ruchu lotniczego lotniska wojskowego powidz
plik/file/Zamowienia_publiczne/Postepowania_ponizej_14_000_/2018/20_bhp
  Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr sprawy: 20/R/szkolenie/2018 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
plik/file/2019/21
  Projekt Umowy Nr zawarta w dniu w Radomiu, pomiędzy Skarbem Państwa – 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego, z siedzibą w Radomiu ul. Sadków 9, 26-603 Radom zwaną dalej Zamawiającym nip: 796-29-32-918, regon: 142676316 którą reprezentuje
plik/file/Art.4 2013/Nr_277_2013
  Załącznik nr 2 „Ogólne warunki umowy” Grupa umowa nr
plik/file/przetargi_2018/ZAPYTANIA_OFERTOWE_2018/Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_Dzialania_polegajace_na_ograniczeniu_wystepowania_ptakow_i_innych_zwierzat_na_terenie_lotniska_w_Powidzu
  Zaproszenie do złOŻenia oferty cenowej
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-69-2017_Zabezpieczenie_medyczne_lotniska_w_Miroslawcu
  21 baza lotnictwa taktycznego ul. Połczyńska 32
plik/file/Zamowienia/2017/ZP-75-2017_Odstraszanie_dziekiego_ptactwa_Miroslawiec
  21 baza lotnictwa taktycznego ul. Połczyńska 32
directory plik file  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu