files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2017
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2015
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2011/2012 na kierunku fizjoterapia
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2013
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
files
  Akademia Medyczna im
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2010
  Tematy prac magisterskich do realizacji
userfiles/bariatria-wejherowopl/file
  Formularz świadomej zgody chorego na zabieg operacyjnego leczenia otyłości metodą rękawowej resekcji żołądka
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2016
  Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
index.php?id=646&file=tl_files/tir/programy_studiow/sylabusy-16-17/msu
  Załącznik Nr 1
sites/15773/wiadomosci/192346/files
  Rozdział I
userfiles/bariatria-wejherowopl/file
  Formularz świadomej zgody chorego na zabieg chirurgicznego leczenia otyłości przy pomocy opaski regulowanej (Adjustable gastric banding) Szanowni Państwo
files/zamowienia_publiczne/26942
  Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 0. 000 euro na podstawie art pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
files
  Uchwała nr 265/xlii/10
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII/2014
  Zagadnienia na Egzamin Licencjacki na kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2013/2014
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego/Metodyk Szkolnego WF/ra 2014-15/2015-03-14 H G K
  Wykład 3 Metody I formy realizacji procesu wychowania fizycznego- jak nauczyciel wf uwzględnia potrzeby I możliwości rozwojowe dzieci I młodzieży szkolnej jak uczy się człowiek?
sites/3056/wiadomosci/136934/files
  Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”
userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015
  Mazowiecki szpital bródnowski
sites/3115/wiadomosci/106341/files
  Analiza swot wsi liszkowo
sites/47061/wiadomosci/326246/files
  Sprawozdanie
sites/47061/wiadomosci/377586/files
  Sprawozdanie
files/2014/03
  WstęP. Igor ta książka została napisana przez mojego syna o tym co dzieje się we współczesnej Białorusi, o wyborze człowieka między życiem, a śmiercią, między wolnością, a niewolą, sumieniem, a zdradą
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Komunikacji i Zarzadzania w Sporcie/Materialy do pobrania - ZKSiM
  Seminarium magisterskie
sites/46729/wiadomosci/253070/files
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej/Sylabusy
  Syllabus karta opisu przedmiotu
panel/files
  Modne Masaże
files/pdf
  Program nauczania przedmiotu
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
  Politechnika wrocławska
files/egzaminy
  Zagadnienia na egzamin inżynierski z przedmiotów kierunkowych
index.php?id=451&file=tl_files/wf/programy_studiow/stacjonarne/wf/1st_1518
  Załącznik nr 6
userfiles/file/2014/MSB_PN_81_10_2014
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/wzor WoD srodek 4.1 operacje a-d konkursy ogl po 4 grudnia 2011
  Wniosek o dofinansowanie
acca/32/files
  Zadanie 1 Księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej należności I zobowiązań w
index.php?id=646&file=tl_files/tir/programy_studiow/sylabusy-15-16/msu
  Akademia Wychowania Fizycznego I Sportu w Gdańsku sylabus w roku akademickim 2016/2017
files_mce/WYDZIAL WF/Katedra Komunikacji i Zarzadzania w Sporcie/Materialy do pobrania - ZKSiM
  Zasady ujednolicenia prac magisterskich jako raportów z badań Część I
index.php?id=451&file=tl_files/wf/programy_studiow/stacjonarne/wf/1st_1215
  Załącznik nr 6
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty.html?page=1&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
files/pdf
  Realizacje intermedialne
files
  Opis przedmiotu zamówienia str
  Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych I sanitarnych
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 i
  Wzór informacji o naborze
  2 Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
pub/_Studenci/PLC Siemens/_upload_files_siemens_WinCC
  Simatic wincc v4
index.php?id=646&file=tl_files/tir/programy_studiow/sylabusy-17-18/lic-pl
  Akademia Wychowania Fizycznego I Sportu w Gdańsku
sites/3080/wiadomosci/52220/files
  Projekt nr 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia sierpnia 2006 roku
sites/3056/wiadomosci/7676/files
  Instrukcja kasowa
files/administracja/akty_prawne/senat
  Projekt uchwała nr /12
sites/3085/wiadomosci/17290/files
  Protokół nr lxxi/ 06
sites/3087/wiadomosci/74563/files
  Protokół nr xvii/2008
sites/default/files/uploads/pracownicy/u843
  Akademia wychowania fizycznego
tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/wzor umowy o dofinansowanie srodek 4.1 funkcjonowanie LGR
  Pomiędzy Samorządem Województwa
userfiles/file/2014/SSM_DZp_200_161_2014 Dostawa implantów neurochirurgicznych
  Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
files
  Dotyczy str 112 w lsr
userfiles/program_szwajcarski
  Wzór pisma przewodniego
sites/3097/wiadomosci/315999/files
  „bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”
sites/default/files/dokumenty/878
  Nauki o organizacja
img/userfiles/files/teksty/Urzad/Wspolpraca_zagraniczna
  Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I Zagranicznej
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej/Sylabusy
  Syllabus karta opisu przedmiotu
userfiles/file/MSB_PN_98_11_2015
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
userfiles
  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy ostróda na lata 2004-2010 Ostróda 2004 spis treśCI
  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy stary targ
program-operacyjny-ryby/aktualnosci/czytaj/items/lgr-drweca-oglasza-nabor-wnioskow-dla-rybakow.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/ogloszenia o konkursach/Drweca restrukturyzacja 5 2012
  Lokalne kryteria wyboru dla operacji polegających na ochronie środowiska I dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa
bip/2015/files/1616
  Plan odnowy sołectwa
assets/files/OEG
  Olympic Entertainment Group zainwestuje 30 milionów euro na polskim rynku w przeciągu dwóch lat Firmy należące do Olympic Entertainment Group (oeg)
upload/files
  Karta kwalifikacyjna uczestnika biwaku
sites/default/files
  ZałĄcznik nr 5
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/Monika Wloczewska/Monika 27.11.12/431 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Oświadczenie dotyczące rozpowszechniania logotypu/marki lgd
sites/43339/wiadomosci/70623/files
  Procedury kontroli finansowej
index.php?id=451&file=tl_files/wf/programy_studiow/stacjonarne/wf/1st_1316
  Katedra nauk przyrodniczych
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 l
  Załączniki wymagane przez Fundację lgd wieczno do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”
  Lokalne kryteria wyboru projektów przez organ decyzyjny lgd wieczno
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty.html?page=3&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny lgd wieczno małe projekty
files/egzaminy
  Zagadnienia na egzamin inżynierski z przedmiotów kierunkowych dla wszystkich specjalności
sites/3087/wiadomosci/97205/files
  Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty/orderby/nazwa_dokumentu/sort/asc.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  „Odnowa i rozwój wsi”
userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015
  Załącznik nr 8 do siwz Słownik pojęć w Projekcie „e-Zdrowie dla Mazowsza”
tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/Wytyczne dotyczace zasad prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej
  Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji ksi
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty.html?page=1&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
files
  Załącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacji
files/AEO
  Komisja europejska dyrekcja generalna
userfiles/file/MSB_PN_56_07_2012
  Wojewódzki szpital bródnowski
sites/3141/wiadomosci/97894/files
  Regionalna izba obrachunkowa w Łodzi
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/lgd-gmin-dobrzynskich-region-poludnie-male-projekty.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/konkursy leader/3
  Załącznik nr 1 pis zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Instrukcja do sprawozdania końcowe z realizacji operacji w ramach
userfiles/file/ MSB_PN_38_06_2014
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53
duszniki/zasoby/files/budzet/2011r
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/lgd-gmin-dobrzynskich-region-poludnie-male-projekty.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/konkursy leader/3
  Wykaz dokumentów
duszniki/zasoby/files/sprawozdnia_budzet/2017
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
duszniki/zasoby/files/ogloszenia/2016
  Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcianki/przetargi/zamowienia_publiczne/0_2009/06_05_09_stolarka_muzeum
  B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5
sites/default/files
  Kierunek edukacja artystyczna
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Dziekanat WF/Zarzadzenia Dziekana/2010
  Zarządzenie Nr /2009/2010
program-operacyjny-ryby/aktualnosci/czytaj/items/lgr-drweca-oglasza-nabor-wnioskow-dla-rybakow.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/ogloszenia o konkursach/Drweca restrukturyzacja 5 2012
  Miejsce i data
images/uploads/weblog_files
  SzczegóŁowy rozkład materiałU
files/fck/100/file/ochrona_srodowiska
  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sitkówka-Nowiny
sites/15816/wiadomosci/84001/files
  Regulamin kontroli wewnętrznej
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Zarzadzenia Rektora/2014
  Ewidencji I rozliczania
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2016/Lukasz_Massalski
  Dziekan I Rada
sites/47112/cms/szablony/8512/pliki
  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/Monika Wloczewska/Monika 27.11.12/321 Podstawowe uslugi
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
cms2/files/File/2011.12.14 dokumenty niezbedne do prawidlowego prowadzenia gospodarki finansowej w organizacjach pozarzadowych
  Przykładowy plan kont Zespół 0 majątek trwały
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2013
  Dziekan I Rada
userfiles/File/dokumenty/wiet/dorobek
  Dorobek Naukowy pracowników Zakładu
sites/22802/wiadomosci/197068/files
  Historia I społeczeństwo
userfiles/file/2017/MSB_PN_67_11_2017
  Mazowiecki szpital bródnowski
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzadu Ruchu/2010
  Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w neurologii
userfiles/file/2018/MSB_PN_15_03_2018
  Mazowiecki szpital bródnowski
img/userfiles/files/teksty/sejmik
  Druk xi/ / /2011
sites/46997/wiadomosci/262528/files
  Ocena realizacji budżetu gminy Wieczfnia Kościelna w 2004 roku
userfiles/file
  Politechnika wrocławska
files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/Wydzial_Fizjoterapii/2013/Smolis-Bąk
  2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania
files/8093
  Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia Nr 15 64-100 Leszno specyfikacja istotnych warunków zamówienia
files/sprawy_spoleczne/20090617_troska
  Andrzej Wojciechowski
files_mce/SERWIS WEWNETRZNY/Uchwaly Senatu/2011
  Struktura rocznego sprawozdania z działalności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
sites/3092/wiadomosci/364967/files
  Sprawozdanie z działalności WÓjta gminy kowale oleckie od 29 listopada do 29 grudnia 2016 r
files
  Upoważnienie do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią uczestniczącą w Charytatywnym Bike’owym Maratonie mtb 2018
  Leksykon teologiczny
index.php?id=451&file=tl_files/wf/programy_studiow/stacjonarne/wf/1st_1417
  Katedra nauk przyrodniczych
sites/3096/wiadomosci/132811/files
  Zamawiający : Gmina Kuślin, ul. E. Szczanieckiej 4, 64 316 Kuślin tel. 61 44 727 21, fax 61 44 727 31
userfiles/file/MSW_PN_210_06_2011
  Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla częŚci 4
sites/bip.frse.org.pl/files/zamowienia_publiczne/2017/04
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
sites/47053/wiadomosci/294324/files
  Istotnych warunków zamówienia
sites/default/files/201407
  Akcja oddawania krwi
tl_files/mojregion/dokumenty-por/Monika/Naklo
  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna I Pałuki”
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Karta opisu operacji załącznik do wniosku o przyznanie pomocy konkurs lgd nr 1/2011
userfiles/file/12-10-2015
  Umowa cywilnoprawna
files/sejmik/projekty_uchwal/2014/20141027
  Informacja nr 9/2014 sprawozdanie z prac zarządu województwa
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
userfiles/file/2016/MSB_PN_12_02_2016
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
userfiles/file/2015/MSB_PN_23_03_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
files/sejmik/projekty_uchwal/2012/20120827
  Informacja nr 7/2012 sprawozdanie z prac zarządu województwa
sites/46838/wiadomosci/203607/files
  Regulamin wycieczek, wyjazdóW, kolonii, zielonych szkóŁ
userfiles/file/2016/MSB_PN_15_03_2016
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53
duszniki/zasoby/files/protokoly_komisji/kr2011
  ProtokóŁ wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011r w salce Urzędu Gminy Porządek posiedzenia
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty/orderby/data_dodania/sort/asc.html?page=47&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Nazwa działania
userfiles/file/2017/MSB_PN_48_09_2017
  Na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki, Otolaryngologii i Interwencyjnego Centrum Neuroterapii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
userfiles/file/2017/ MSB_PN_14_03_2017
  Wojewódzki szpital bródnowski
files/2418
  Lokalizacja I opis stanu istniejącego
files/aktualnosci/letnie_zimowe_laboratoria
  Regulamin obozu naukowego
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 f
  Załącznik nr 1 pis zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
  Wykaz dokumentów
userfiles/file/2011
  Dla rozwoju Mazowsza Znak sprawy: 11/PN/ZP/UE/2011
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/fundacja-lokalna-grupa-dzialania-naszyjnik-polnocy.5041.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/30.08.10 Naszyjnik Polnocy male projekty
  Opis projektu pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach „małych projektów”
sites/47042/wiadomosci/273087/files
  Uchwała nr xlii/209/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 11listopasda 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikstat na lata 2010 – 2017 przedłożonego przez Zarząd Samorządu Mieszkańców Mikstatu
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 f
  Lokalne kryteria wyboru operacji działanie: tworzenia I rozwój mikroprzedsiębiorstw
userfiles/file/2014
  Biuro dyrektora generalnego
sites/3083/wiadomosci/116042/files
  Plan odnowy miejscowości gołAŃcz na lata 2008-2018 gmina gołAŃcz plan odnowy miejscowości powstał w ramach prac doradczych wielkopolskiego ośrodka kształcenia I studiów samorządowych aktualizacja Czerwiec 2010 spis treśCI
userfiles/file/MSW_PN_278_12_2011
  Centrala / Oddział / Inspektorat w Nazwa Miasta
files_mce/DYDAKTYKA/DZIEKANAT FIZJOTERAPII
  Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
sites/3141/wiadomosci/145196/files
  ProtokóŁ Nr X/2011
files/sejmik/projekty_uchwal/2010/20100830
  Informacja nr 7/2010 sprawozdanie z prac zarządu województwa
sites/3130/bip_jednostki_podlegle/148
  Szkoła podstawowa
files/sejmik/projekty_uchwal/2011/20111128
  Uchwała nr /11 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 2011 r w sprawie nadania imienia Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015
  Wojewódzki szpital bródnowski
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty/orderby/nazwa_dokumentu/sort/asc.html?page=10&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Karta informacyjna operacji
files
  []
index.php?id=646&file=tl_files/tir/programy_studiow/sylabusy-16-17/lic
  Akademia Wychowania Fizycznego I Sportu w Gdańsku sylabus w roku akademickim 2018/2019
files
  Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępna
userfiles/file/og_spol_20180206
  Na świadczenie usług polegających na przygotowaniu posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o o., ul. Kondratowicza 8 oraz ich dostawie. Msb/US/08/02/2018
files/media
  Karta oceny operacji grantowych w ramach konkursu 6/2017/G
sites/3096/wiadomosci/132811/files
  Zamawiający : Gmina Kuślin, ul. E. Szczanieckiej 4, 64 316 Kuślin tel. 61 44 727 21, fax 61 44 727 31
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/lokalna-grupa-dzialania-gminy-powiatu-swieckiego---roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/25.06.2010 Swiecie
  Karta informacyjna operacji
sites/3056/wiadomosci/351155/files
  Załączniknr 1 do Zarządzenia 91/2016 Burmistrza Biała Rawska z dnia 05 grudnia 2016r
sites/3085/wiadomosci/374656/files
  Załącznik nr opis Przedmiotu Zamówienia dla Gminy Gryfów Śląskie – Część Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie I uruchomienie e-usług
sites/3080/wiadomosci/68823/files
  Załącznik do Zarządzenia
userfiles/file/Info_z_prac_urzedu/2014
  Panie Przewodniczący, Panie I Panowie Radni, Szanowni Zebrani pragnę przedstawić informację z prac Burmistrza Łaz za okres mię
uploads/files/dzialanosc_sadu/wydzialy/VI
  Ubezpieczony
2012/08
  Konsekwentni ludzie
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii/Przedmioty
  Patofizjologia wad postawy
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw-lokalna-grupa-dzialania-vistula-te.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/o g
  Bank Spółdzielczy
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/fundacja-lokalna-grupa-dzialania-wieczno---tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/25.06.2010 Wieczno
  Załączniki wymagane przez Fundację lgd wieczno do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty/orderby/nazwa_dokumentu/sort/desc.html?page=18&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
files/pdf
  Program nauczania przedmiotu
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader/czytaj/items/fundacja-ziemia-gotyku-odnowa-i-rozwoj-wsi.html?file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/konkursy leader/ziemia gotyku
  „Odnowa i rozwój wsi”
files_mce/Wydzial_Fizjoterapii/Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzadu Ruchu
  Syllabus karta opisu przedmiotu
sites/3091/wiadomosci/49212/files
  Protokół Nr xx/2004 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 17 sierpnia 2004 roku
files_mce/NAUKA/Przewody doktorskie/Wydzial Fizjoterapii/2013
  Dziekan I Rada
files/2014/01
  ProtokóŁ obrad XXXIII nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego (XXXIII nwzdap), które odbyło się dnia 28 września 2013 roku w siedzibie pll lot s. A., w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43
sites/3121/wiadomosci/115053/files
  Zarządzenie nr 63 /2007 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18. 10. 2007
trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcianki/przetargi/zamowienia_publiczne/2008/22_09_08_remont_toalet_um
  B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5
userfiles/file/2017/ MSB_PN_01_01_2017
  Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologiczne
userfiles/file/MSB_PN_72_09_2012
  Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
pl/administracja/_upload/akty_normatywne/2693/files
  Instrukcja kwaterowania
uploads/files/doc
  Instrukcja obsługi uniwersalnego pilota clever w Wstęp Gratulujemy zakupu uniwersalnego pilota typu „straight”
sites/3087/wiadomosci/94399/files
  Załącznik nr 2 do siwz zp/PN/9/09 Szczegółowy opis funkcjonalności oprogramowania wymagalnych na dzień składania oferty. Zadanie nr 6
pl/administracja/_upload/komunikaty/13439/files
  Uniwersytet Gdański do uczestników postępowania gdańsk, 24. 04. 2015 r. Ul. Bażyńskiego 1a o udzielenie zamówienia publicznego
files
  Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępna
userfiles
  Politechnika wrocławska
sites/bip.frse.org.pl/files
  Komisja europejska edukacja I Kultura
sites/15816/wiadomosci/163813/files
  Zarządzenie Nr 3/2010
pl/administracja/_upload/komunikaty/12397/files
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3
files/mod/62316
  Formularzofertow y
tinymce/plugins/filemanager/files
  Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji małych projektów to koszty
files/6522
  Załącznik nr 1 do siwz ofert a
sites/default/files/uploads/pracownicy/u709/Kardiologia
  Chirurgiczne leczenie nabytych zastawkowych wad serca teraźniejszość I przyszłość Surgical treatment of valvular heart disease the present and future
userfiles/file/2018/MSB_PN_15_03_2018
  Na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii oraz Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Filia
tl_files/mojregion/dokumenty-prow
  Umowa o przyznanie pomocy Nr w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej”
files/common/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2014
  Egeria Dokumentacja techniczna
files/administracja/akty_prawne/senat
  Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009 obejmuje
~fasting/files/download/Koneczny
  Polonica series no 2
tl_files/mojregion/dokumenty-por/kasia/wzor umowy o dofinansowanie srodek 4.1 funkcjonowanie LGR
  Umowa o dofinansowanie nr zawarta w dniu r w pomiędzy Samorządem Województwa
files/8093
  Załącznik nr 1 do siwz ofert a
files/common/aktualnosci/aktualnosci-2015
  Niektóre aspekty wspóŁczesnych konfliktów zbrojnych I misji wojskowych mgr Andrzej Mrożek
files/common/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2014
  Status: jawny
duszniki/zasoby/files/protokoly_rady/protokoly_2011
  ProtokóŁ nr ix/11 sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 24 maja 2011r. Ad
tl_files/mojregion/dokumenty-prow/0 a
  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
program-rozwoju-obszarow-wiejskich/wazne-dokumenty.html?page=32&file=tl_files/mojregion/dokumenty-prow/prow
  Kryteria wyboru operacji
directory files  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu