downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/30178/1
  Umowa najmu
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/30950/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/29268/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Wersja robocza
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/13671/1
  Zarząd województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/571/31/1
  Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa mazowieckiego z dnia 2008 roku
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/571/23/1
  Podręcznik Procedur Wdrażania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/564/33/1
  Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju dla stowarzyszenia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/11211/1
  Na tym etapie to tylko zarys, wszystko będzie się rozwijać, wzbogacać w szczegóły, partie lektora będą dopiero napisane – na r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultopisy/1258/1/1
  Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2612/1
  Wieloletnia prognoza finansowa województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2022/1
  Decyzją z dnia 24 maja 2010 r., znak: PŚ
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/467/1
  Załącznik do uchwały nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/32141/1
  Plan Działania na lata 2014-2020
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/18426/1
  Pracownicy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mogą otrzymać imienne karty płatnicze z miesięcznym limitem środków w wysokości do 5
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Stowarzyszenie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1227/10/1
  Nazwa rejestru rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego opis
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/22077/1
  Tabela zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/14257/1
  Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/1052/1
  Pytania testowe-matka
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/553/1234/1
  Program 2012 turnieje • pierwsze mistrzostwa Polski w grę „Ogniem I Mieczem” – sobota, niedziela
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/17987/1
  Załącznik do uchwały Nr 2937/300/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/2104/1
  Największe planowane inwestycje
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/35166/1
  Plan inwestycyjny regionalnych inwestycji terytorialnych dla radomskiego obszaru strategicznej interwencji
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/30517/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/29150/1
  Załącznik do uchwały Nr 2275/312/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2013 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia lokalna grupa działania „zielone sąsiedztwo”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/2082/1
  Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/2987/1
  Informacja prasowa 26 października 2012 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/32964/1
  Załącznik do uchwały Nr 243/126/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2016 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/1636/1
  Plan działania na rok 2009 program operacyjny kapitał ludzki
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/1157/1
  Załącznik 7 – Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju
  Lokalna Grupa Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/565/17/1
  Załącznik nr 1 do uchwały Nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/843/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/29468/1
  Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju I zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2014 rok Spis treści
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/730/1
  Rm meditrans
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Dla obszaru gmin: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/25557/1
  Załącznik do uchwały Nr 383/174/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia lipca 2012 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2012
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/23289/1
  Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/14180/1
  Województwo mazowieckie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/341/1
  Projekt urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/23607/1
  Załącznik do uchwały Nr 432/104/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia listopada 2011 r. Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/35562/1
  Biuro audytorskie prowizja spółka z o o. w Krakowie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/573/33/1
  Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28654/1
  Fundusz Rybacki Załącznik do uchwały Nr 1779/292/13
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/315/1325/1
  Kto nie może oddać krwi
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/25116/1
  Wstęp I. Informacje wstępne II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 5
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/22077/1
  Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/31992/1
  Regulamin organizacyjny muzeum azji I pacyfiku w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/21969/1
  Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3441/1
  Informacje prasowe
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/553/1050/1
  Otwarcie Pociągu Pancernego na Głównym
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/22876/1
  Uchwała Nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3255/1
  Informacja prasowa 6 maja 2014 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/16577/1
  Podręcznik Procedur Wdrażania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/140/32/1
  Załącznik Nr 3 do regulaminu konkursu plastycznego o tematyce przyrodniczej I turystycznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, promującego po ryby 2007-2013, pn.: „Pocztówka z Mazowsza”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/23257/1
  Załącznik do uchwały Nr 2083/90/11
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Zawartość 2 I. Charakterystyka lokalnej grupy działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/13090/1
  Załącznik do uchwały Nr 1149/143/08
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/33995/1
  Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/561/44/1
  Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2011 r. Polska województwo mazowieckie regionalny Program Operacyjny
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/21763/1
  Uchwała Nr /11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2011 r w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/31992/1
  Regulamin organizacyjny muzeum azji I pacyfiku w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/1986/1
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/564/33/1
  Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/2591/1
  Rzecznik Prasowy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3255/1
  Informacja prasowa 6 maja 2014 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/20624/1
  Regulamin organizacyjny muzeum kolejnictwa w warszawie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju lgd forum Powiatu Garwolińskiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28390/1
  Załącznik do uchwały Nr 1515/280/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju Gmin Nadpilicznych
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/6184/1
  Załącznik do uchwały Nr 8/247/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia stycznia 2006 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2006
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28819/1
  Informacja w sprawie planowanego przejęcia – komunalizacji przedsiębiorstw pks mających swoje siedziby na terenie wojewodztwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28763/1
  Załącznik nr 2 do uchwały Nr
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/13671/1
  Zarząd województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/698/244/1
  Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju dla obszaru lokalnej grupy dzia
  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2068/1
  Uchwała Nr 22/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia września 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Załącznik do uchwały Nr 2/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ldg „Zielone Sioło
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/547/1636/1
  Plan działania na rok 2009 program operacyjny kapitał ludzki
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/37819/1
  Od 22 czerwca 2018 r do 21 sierpnia 2018 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju obszaru objętego działaniem stowarzyszenia lokalna grupa działania „sierpeckie partnerstwo”
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/361/1
  Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/822/2/1
  Pomiędzy Samorządem Województwa
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju lgd ziemi Mińskiej, 2009-2015 stowarzyszenie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/33128/1
  Regulamin organizacyjny muzeum romantyzmu w opinogórze
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2931/1
  Dochody (+ 134. 071. 501 zł)
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/27708/1
  Wstęp I. Informacje wstępne II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 5
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/26790/1
  Załącznik do uchwały Nr 2615/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/26205/1
  Załącznik do uchwały Nr 031/200/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia października 2012 r. Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/26309/1
  Załącznik do uchwały Nr 2135/202/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2012 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w I połowie 2012 r
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1341/56/1
  Marszałek województwa mazowieckiego
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna Strategia Rozwoju 2008 – 2015 Grudzień 2008 Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał I definiujących kierunki rozwoju obszaru lgd
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/24314/1
  Załącznik 7 – Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/14257/1
  Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/818/1
  Lokalna strategia rozwoju na lata 2007 2015 Lokalna Strategia Rozwoju
  Opracowanie: Stowarzyszenie „Porozumienie Dla Rozwoju
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/28939/1
  Plan działania na rok 2013
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/554/3441/1
  Informacje prasowe
downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/315/171/1
  Wskazania praktyczne
downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/64/35558/1
  Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie
directory downloadStat gfx  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu