download
  Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne
download/19/12586
  Szpital Bielański
~fasting/download
  Postępowanie w nowotworach operacyjnych, nierozsianych
downloads/raf
  Poniżej 3 rozdziały z książki Jerzego Nowakowskiego "Kronika terroru" wydanej w Warszawie w 1980 r
~fasting/download
  Leczniczy jod
download/75/20452
  Ministerstwo rozwoju regionalnego
download/75/20497
  Rada ministróW
downloads/raf
  Poniżej broszurka wydana przez Oficynę Wydawniczą Bractwo Trojka
download/18/3743
  Załącznik techniczny
download/18/17000
  Uzasadnienie
download/18/26150
  Projekt z dnia 08
download/38/12162
  Ethan Frome
~fasting/download
  Dieta według Gersona
download/28/69880
  Obszar działania
~fasting/download
  Wprawdzie od najdawniejszych czasów człowiek ze smakiem spożywał soki z owo

  Protokół Nr vii/2015
~fasting/download
  Tytuł: "Ciało i ducha ratować żywieniem"
download/19/19599
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
download/19/15363
  Szpital Bielański
download/2/4988
  Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
download/18/17307
  Formularz przekazania informacji, opóŹnienia przekazania informacji albo odmowy jej udzielenia
polish/download
  Część 1 "Zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym"
download/75/22914
  Z wykonywania oraz o skutkach stosowania
download/attachment/767
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat
~fasting/download
  Ministerstwo Zdrowia Ukrainy
download/78/12016
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/19/7822
  Warszawa, dnia 12
~fasting/download
  Leczenie sztuczną gorączką wyciąg z jemiołY

  Załącznik 1E
download/18/18542
  Ocena celowości opracowania ustawy
download/58/14264
  Pytanie: Czy w urzędzie gminy, w którym prowadzona jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa I organizacyjna szkół oraz placówek oświatowych mogą być gromadzone I archiwizowane dokumenty finansowo-księgowe ww jednostek? Odpowiedź

  Załącznik Nr 2 do Regulaminu
download/58/14204
  Winno zostać to uczynione?
download/2/6598
  Państwowy wojewódzki
download/attachment/2509
  9 Analizowane warianty z punktu widzenia prognozowanych potoków pasażerskich
download
  Zarządzenie Nr or. 050. 57. 2016 Burmistrza Kłobucka z dnia kwietnia 2016 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Kłobuck
download/78/10954
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
download/78/12230
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
download/18/12659
  Poszczególne zmiany dotyczą następujących spraw
download/19/14438
  Szpital Bielański
download/19/15252
  Szpital Bielański
download/36/28869
  Poradnik do procedury
download/75/26568
  Dane statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych w latach 2008-2011
~fasting/download/kns
  Polonica series no 2
plik/file/Download
  Regulamin użytkownika poczty elektronicznej w sieci „inter-mon w sp”
index.php/component/attachments/download
  Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn
download/78/22772
  58/pzp/2017 Kajetany dn., 13. 11. 2017 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
download/75/26290
  Z wykonywania oraz o skutkach stosowania
download/69/10099
  Radom, dnia 28
download/attachment/1518
  Gmina lubsza plan gospodarki odpadami dla gminy lubsza

  Historia I zabytki
download
  Materiał, którym zajmiemy się na zajęciach, ze względu na ilość spotkań
  Katowice, dnia 26
download/78/22129
  43 / pzp /17 wykonawcy odpowiedzi na pytania
download/78/22155
  Wykonawcy ogłoszenie o wyborze oferty
download/33/25494
  Komenda wojewódzka policji
download/18/17015
  Założenia do projektu ustawy o zasadach udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
download/70/12886
  Siwz nr 1249/2014/bdc/dks-pn/ap nr zamówienia: 1249/2014/bdc/dks-pn/AP
download
  Realizacja funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie
download/78/15588
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/11915
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/12305
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/5859
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/8326
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/8224
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/16630
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/33/71326
  Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap
download/18/89159
  Numer ogłoszenia
download/238/7848
  Komendy miejskiej policji
bip/Download
  Asp-dat-2312-85/2016 Załącznik nr 2
download/19/10362
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
download/78/7166
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7249
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7182
  Instytut fizjologii I patologii słuchu
download/78/7355
  Odpowiedzi na pytania
download
  Regulamin organizacyjny samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu
download/28/70337
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodu osobowo-terenowego w specjalizowanej policyjnej wersji „nieoznakowanej”
download.php?f=media/repository
  Lista zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku Informatyka
download/attachment/206
  Informacja o działalności Sądu w 2007r
download/attachment/4594
  Plan rozwoju
download/134/18792
  R e g u L a m I n
download/276/20313
  Z a r z ą d z e n I e nr
download/352/20326
  Komenda powiatowa policji
download/264/27605
  Regulamin komendy miejskiej policji w chełmie
download/18/17308
  Formularz o udzielenie informacji lub danych wywiadowczych
download/75/14525
  Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku Prezes poszukuje kandydatów na stanowisko: Główna Księgowa Wymiar etatu: 1
download/78/13858
  Odpowiedzi na pytania
download/19/5649
  Warszawa, dnia 12
download/19/16206
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/78/12257
  Odpowiedzi na pytania
download/attachment/3754
  Gmina gostyń
download/attachment/762
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat

  Protokół Nr xvii/2008
  Zarząd powiatu oleskiego
download/78/16208
  Odpowiedzi na pytania
download/33/70596
  Akt prawny

  Uchwała Nr xlv/329/09 Rady Miejskiej w Byczynie
download/18/19939
  U z a s a d n I e n I e
download/18/87298
  Komenda głÓwna policji w warszawie
download/Z2Z4L25vd2FkZWJhL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvNDAvMS8x
  U m o w a nr gko
download/19/12224
  ZamawiająCY: Szpital Bielański
download
  Wystąpienie pokontrolne
  Katowice I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
  Sprawozdanie z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w 2008 r
download/33/36101
  Komenda wojewódzka policji
download/19/7722
  Warszawa, dnia 12
download/attachment/240
  Uwagi wstępne
download
  ŚLĄski urząd wojewódzki
download/33/57403
  Systemu zarządzania zasobami it wraz ze sprzętową infrastrukturą, systemu archiwizacji I backupu
download/19/8371
  Publicznego na
download
  ZałĄcznik nr 5 I. Zakres ubezpieczenia z podziałem na zadania: zadanie nr 1
download/19/14344
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/78/13907
  Odpowiedzi na pytania
download/18/14592
  Uzasadnienie projektowana ustawa o zmianie ustawy o Policji w założeniu ma uporządkować szereg przepisów, usprawnić działanie Policji, a także wyeliminować stwierdzone niespójności
download/19/23756
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/75/27643
  Minister zdrowia

  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głÓwnego księgowego zakładu gospodarki komunalnej w brodach
download/19/23962
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/attachment/10422
  I n f o r m a c j a
download/attachment/10595
  I n f o r m a c j a

  Zaświadczenia
download/33/56621
  Katowice: Projekty budowlano wykonawcze ( pbw) modernizacji sieci kanalizacyjnej I wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie opp katowice ul
download
  Sprawozdanie wojewody śLĄskiego

  Remont wieży ciśnień w Olszance Numer ogłoszenia: 80597 2014; data zamieszczenia: 11. 04. 2014 Zamieszczanie ogłoszenia
download/Z2Z4L2NrcG9ka2FycGFjaWUvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS8yNy8yLzE
  Spis treści Charakterystyka lgd jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lsr 5
download
  Zagadnienia do egzaminu
  Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie–Koźlu ul. 4 Kwietnia 47-200 Kędzierzyn Koźle
download/attachment/159
  Nr sprawy: itr
download/247/16851
  Komenda powiatowa policji
download/78/12186
  Fps/40/14 Kajetany, dn. 17. 10. 2014 r. Wykonawcy
content/download/1315/8820/file
  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem
layout/set/print/content/download/1314/8816/file
  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem
download/78/3463
  Ifps/ 68 /11 Warszawa dnia 10. 11. 2011 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający: Instytut Fizjologii I Patologii Słuchu
download/69/10100
  Listę uczestników wtz na dzień 31. 12. 2008 wraz z określeniem miejsca zamieszkania, stopnia I rodzaju niepełnosprawności
bip/Download
  Asp-dat-zp-04/17 Załącznik nr 2 do siwz
download/69/1849
  Instrukcja użytkowania programóW

  Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne
download/19/24524
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/attachment/2505
  Charakterystyka przedsięwzięcia I warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji I eksploatacji lub użytkowania
download/19/17007
  Szpital Bielański
download/19/23838
  Szpital Bielański

  ZałĄcznik graficzny do zgłoszenia
download/19/24423
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/19/24102
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/75/31561
  Urząd ochrony
download/Z2Z4L25vd2FkZWJhL3BsL2RlZmF1bHRfYWt0dWFsbm9zY2kvODQvMTc5LzE
  Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj
download/78/16187
  Wykonawcy zmiana treści siwz
download/Z2Z4L2NrcG9ka2FycGFjaWUvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS8yNy8xLzE
  Spis treści Charakterystyka lgd jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lsr 5
download/19/18226
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/33/31926
  Komenda wojewódzka policji
download/75/31584
  Minister zdrowia
download/69/20572
  Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
download/33/58255
  Serwis Gwarancyjny
download/33/25862
  Katowice: Zakup części do układów hamulcowych do samochodów osobowych I furgonów, eksploatowanych przez kwp katowice I jednostki terenowe. Numer ogłoszenia: 18577 2011; data zamieszczenia: 17. 01. 2011
download/78/11904
  Odpowiedzi na pytania
download/attachment/11201
  U m o w a nr ud-iii-bie-wir-b/I/2/1/1
download/75/31637
  Urząd ochrony
bip/Download
  Opis działanosci
download/75/20800
  Standardy kontroli w administracji rządowej
download/78/16615
  Warszawa, ul. Mochnackiego 10 tel.: (22) 31 – 18 – 102; fax.: (0-22) 31 – 18 – 118 nip: 526 – 17 – 44 – 423 regon: 011692096
download/4/1278
  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej
download/attachment/10502
  I n f o r m a c j a
download/19/14431
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/attachment/20252
  Rolnictwo I rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski Uwarunkowania demograficzne I ekonomiczne
download/69/1835
  Załącznik do Zarządzenia Nr 343/OC/03
download/75/31570
  Ministerstwo rozwoju regionalnego
download/78/10953
  Ifps/26/14 Warszawa dnia 20. 05. 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu
download/19/25794
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/33/72619
  Komenda wojewódzka policji
download/attachment/215
  Uwagi wstępne
download/28/70370
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodów osobowo-terenowych w specjalizowanej policyjnej wersji „oznakowanej”
download/4/135
  Juliusz Gałkowski, mswiA
download/attachment/14622
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ir. 272 2017
download/Z2Z4L3Bpc3ovcGwvZGVmYXVsdF9ha3R1YWxub3NjaS8xLzEwMTcvMQ
  Historia Liceum Medycznego w Piszu
download/mijp
  Metody I języki programowania – ćwiczenie 3
download/75/43320
  Z wykonywania oraz o skutkach stosowania
download/78/11916
  Kajetany dn., 16. 09. 2014 r. Wykonawcy zmiana treści siwz
download/78/14139
  Dyrektor: Prof dr hab n. med. Henryk Skarżyński Kajetany, dnia 10. 08. 2015 r
download/18/16999
  Projekt 13 października 2008r
download/19/12083
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13 im ks. Jerzego Popiełuszki
download/33/55949
  Serwis Gwarancyjny
download/28/70652
  Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodu osobowo-terenowego w specjalizowanej policyjnej wersji „nieoznakowanej”
download/58/12548
  Dr Marek Lewicki Opinia prawna w sprawie 78/dor/2013
download/26/93860
  „ zatwierdzam ‘’
download/26/94484
  Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy
AuctionDownload/pl/221/129/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-34-2012
  Metodyka wdrożenia
download/78/16613
  Ifps/24/16 Warszawa dnia 11. 07. 2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu
download/78/11020
  Wykonawcy ogłoszenie o wyborze oferty na podstawie art. 2 ust pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
download/33/39513
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów garnizonu śląskiego Policji
download/33/40171
  Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie ip numer ogłoszenia: 191726 2012; data zamieszczenia: 06. 06. 2012
download/attachment/4597
  Plan rozwoju
download
  Załącznik nr 1/str
download/19/10035
  Zalecenia prania
download/269/26035
  Komendy powiatowej policji w krasnymstawie
download/19/14650
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13
download/19/4355
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
download/19/7652
  ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
download/78/7167
  Ifps/01/13 Warszawa dnia 09. 01. 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia
download/19/12211
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13
download/181/24128
  Komendy miejskiej policji w kielcach
download
  Wojewoda śLĄski
download/33/49575
  Komenda wojewódzka policji
download/33/36337
  Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19
download/19/24661
  Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13
download/75/33623
  Korpus Solidarności
download/69/20571
  Radom dnia
download/33/67614
  Komenda wojewódzka policji
download/75/43060
  Z wykonywania oraz o skutkach stosowania
download/4/131
  Component 3: Strengthening of anti-corruption activities within the Ministry of Justice
download/75/43187
  Rada ministróW
download/attachment/760
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat
download/75/43225
  Dane statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych w latach 2008-2011
download/69/10230
  Spis treści: 2 wprowadzenie 4
download/78/12296
  Dyrektor: Prof dr hab n. med. Henryk Skarżyński Kajetany, dnia 31. 10. 2014 r
download/wezwania
  Karta informacyjna
download/75/28482
  Regulamin konkursu fundusz inicjatyw obywatelskich
download/attachment/26650
  Warunki techniczne wykonania usług związanych
AuctionDownload/pl/221/1/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp_08_2009
  Opis potrzeb I wymagań zamawiającego ogólny opis przedmiotu zamówienia (oopz)
~fasting/files/download/Koneczny
  Polonica series no 2
download/attachment/16590
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ir. 272 11. 2018
AuctionDownload/pl/221/86/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/zzp-37-2011
  Część II siwz istotne Postanowienia Umowy § 1
AuctionDownload/pl/221/143/gfx/bip/userfiles/files/zamowienia_publiczne/doz-13-2013
  Schedule A
download/33/11454
  Komenda głÓwna policji
download/33/55885
  Katowice: Zakup, instalacja I konfiguracja 3 zestawów wideokonferencyjnych do prowadzenia wideokonferencji w jakości Full hd pomiędzy jednostkami Policji: kwp katowice, kmp bielsko Biała oraz kmp częstochowa Numer ogłoszenia: 311710 2013; data
download/attachment/29583
  Gminy lewin brzeski
download/33/31869
  Siwz kp5 Sosnowiec Poprawa gospod cieplnej 25. 08. 2011
directory download  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu