datadir/doc
  Załącznik nr 2
  Opis techniczny przedmiotu zamówienia
  Opis techniczny przedmiotu zamówienia
  Zał. nr 2 Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy
  Pakiet 1 Staplery I ładunki jednorazowe do zabiegów na otwarto
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan Ul. Szpitalna 7
  Załącznik Nr 1 do siwz przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie
  Kutno, dnia 01
  Specyfikacja techniczna
  Projekt umowa nr /2011/ZP
  Dotyczy pakietu nr 88- opakowania sterylizacyjne
  Czêœæ III xls
  Czêœæ III xls
  Kutno, dnia 22
  Regulamin porz~dkowy
  Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna dla zamówienia pod nazwą: „Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
  Zał. Nr 8 do siwz projekt umowy do zad. Nr 27
  Przetarg nieograniczony
  Załącznik nr 8 do siwz oznaczenie sprawy: pn/02-3/2013 specyfikacja techniczna dla zamówienia pod nazwą: „Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
  Kutno, dnia 14
  Środki dezynfekcyjne – zakres rzeczowy zamówienia
  Zał. nr 2 Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy
  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce
  Plan działania Stowarzyszenia Gmin I Powiatów Pomorza Środkowego na 2015 rok
  Załącznik nr do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16 z dnia czerwca 2018 roku
  Czêœæ III xls
  Część III xls
directory datadir doc  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu