Departament Operacji BankowychPobieranie 64.22 Kb.
Data21.01.2018
Rozmiar64.22 Kb.Wniosek w sprawie korzystania z systemu Centrum Usług Internetowych do rachunku Bieżącego lub Pomocniczego/SMS Kontakt


X nadanie uprawnień zmiana uprawnień zablokowanie dostępu odblokowanie dostępu*

1. Dane posiadacza i współposiadacza rachunku

X Posiadacz rachunku:

I
DUDA-MATUSIAK DOROTA HELENAul. CHROBREGO 18/1, 68-120 IŁOWA

mię i nazwisko

Nazwa firmy

Adres, REGON, NIPI

dentyfikator**Dostęp do systemu CUI:


kod SMS nr tel. komórkowegoX

token nr seryjny tokena
sms Kontakt nr tel. komórkowegobez ograniczeń (dostęp do wszystkich rachunków bez limitów transakcji)

z ograniczeniami (dostęp do wybranych rachunków z limitami wskazanymi w części 3)
Współposiadacz rachunku:

I


mię i nazwisko

A


dres zamieszkania

I

dentyfikator**Dostęp do systemu CUI:


kod SMS nr tel. komórkowego
token nr seryjny tokena
sms Kontakt nr tel. komórkowegobez ograniczeń (dostęp do wszystkich rachunków bez limitów transakcji)

z ograniczeniami (dostęp do wybranych rachunków z limitami wskazanymi w części 3)
2. Dane użytkowników (pełnomocników, którym posiadacz rachunku udostępnia CUI.
I

mię i nazwisko

A

dres zamieszkaniaI

dentyfikator**Dostęp do systemu CUI:


kod SMS nr tel. komórkowego
token nr seryjny tokena
sms Kontakt nr tel. komórkowegobez ograniczeń (dostęp do wszystkich rachunków bez limitów transakcji)

z ograniczeniami (dostęp do wybranych rachunków z limitami wskazanymi w części 3)

3. Ograniczenia dostępu
Jeżeli poszczególne osoby (posiadacz rachunku, współposiadacz rachunku, użytkownicy) mają uzyskać dostęp do różnych rachunków lub mają mieć określone różne limity, dla każdej osoby należy wypełnić oddzielny wniosek.
Proszę o udostępnienie wszystkich rachunków
bez limitów transakcji z limitami transakcji

maksymalna kwota jednorazowego przelewu ____________________

maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów ____________________
Proszę o udostępnienie niżej wymienionych rachunkówbez limitów transakcji z limitami transakcji

maksymalna kwota jednorazowego przelewu ____________________

maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów ____________________bez limitów transakcji z limitami transakcji

maksymalna kwota jednorazowego przelewu ____________________

maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów ____________________bez limitów transakcji z limitami transakcji

maksymalna kwota jednorazowego przelewu ____________________

maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów ____________________bez limitów transakcji z limitami transakcji

maksymalna kwota jednorazowego przelewu ____________________maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów ____________________data, godzina Data, Pieczątka firmowa Posiadacza Rachunku i podpisy osób

stempel kasowo-memoriałowy i podpis pracownika Banku zgodnie z wzorem podpisu złożonym na karcie wzorów

podpisów.
* Zaznaczyć właściwe

** Identyfikator nie dotyczy sytuacji nadania uprawnień

Strona z


Pobieranie 64.22 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna