Część III: Opis przedmiotu zamówienia Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Kęckich Gór Południowych – zlewnia pompowni P3 Część III a: Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót BudowlanychPobieranie 1.79 Mb.
Strona1/63
Data13.02.2020
Rozmiar1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Kęckich Gór Południowych – zlewnia pompowni P3

Część III A: Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część III: Opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Kęckich Gór Południowych – zlewnia pompowni P3

Część III A: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(Część III A zawiera strony)

Wykaz specyfikacji

Strona

ST – 00

Wymagania ogólne

7

ST – 01

Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych

38

ST – 02

Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

43

ST – 03

Roboty ziemne i przygotowawcze

49

ST – 04

Roboty betonowe i żelbetowe

61

ST – 05

Montaż konstrukcji stalowych

74

ST – 06

Roboty malarskie

82

ST – 07

Roboty izolacyjne

93

ST – 08

Wykonanie systemu kanalizacyjnego – przewody grawitacyjne

99

ST – 09

Wykonanie systemu kanalizacyjnego – przewody ciśnieniowe

113

ST – 10

Wykonanie systemu wodociągowego – przewody ciśnieniowe

124

ST – 11

Wykonanie systemu kanalizacyjnego – obiekty sieciowe, przepompownie ścieków

134

ST – 12

Wykonanie instalacji elektroenergetycznych

144

ST – 13

Roboty drogowe

157

ST – 14

Wykonanie ogrodzeń

180

ST – 15

Rekultywacja terenu i zieleni

185

Spis treści

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 7

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 8

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 19

3.SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 21

4.ŚRODKI TRANSPORTU 22

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 22

6.KONTROLA JAKOŚCI 25

7.OBMIAR ROBÓT 30

8.ODBIÓR ROBÓT 31

9.ROZLICZENIE ROBÓT 33

10.DOKUMENTY ZWIĄZANE 34

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 01 WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 38

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 39

2.MATERIAŁY 40

3.SPRZĘT 40

4.TRANSPORT 40

5.WYKONANIE ROBÓT 41

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 42

7.OBMIAR ROBÓT 42

8.ODBIÓR ROBÓT 42

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 42

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 42

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02 ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH 43

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 44

2.MATERIAŁY 44

3.SPRZĘT 44

4.TRANSPORT 45

5.WYKONANIE ROBÓT 45

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 47

7.OBMIAR ROBÓT 47

8.ODBIÓR ROBÓT 48

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 48

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 48

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 03 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 49

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 50

2.MATERIAŁY 51

3.SPRZĘT 53

4.TRANSPORT 53

5.WYKONANIE ROBÓT 53

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 58

7.OBMIAR ROBÓT 60

8.ODBIÓR ROBÓT 60

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 60

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 60

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 04 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 61

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 62

2.MATERIAŁY 63

3.SPRZĘT 64

4.TRANSPORT 65

5.WYKONANIE ROBÓT 65

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 70

7.OBMIAR ROBÓT 72

8.ODBIÓR ROBÓT 72

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 72

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 72

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 05 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 74

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 75

2.MATERIAŁY 75

3.SPRZĘT 77

4.TRANSPORT 77

5.WYKONANIE ROBÓT 78

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 79

7.OBMIAR ROBÓT 80

8.ODBIÓR ROBÓT 80

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 80

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 81

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 06 ROBOTY MALARSKIE 82

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 83

2.MATERIAŁY 84

3.SPRZĘT 85

4.TRANSPORT 86

5.WYKONANIE ROBÓT 86

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 89

7.OBMIAR ROBÓT 91

8.ODBIÓR ROBÓT 91

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 91

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 91

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 07 ROBOTY IZOLACYJNE 93

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 94

2.MATERIAŁY 94

3.SPRZĘT 95

4.TRANSPORT 95

5.WYKONANIE ROBÓT 96

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 97

7.OBMIAR ROBÓT 98

8.ODBIÓR ROBÓT 98

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 98

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 98

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 08 99

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 100

2.MATERIAŁY 100

3.SPRZĘT 104

4.TRANSPORT 104

5.WYKONANIE ROBÓT 104

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 110

7.OBMIAR ROBÓT 111

8.ODBIÓR ROBÓT 111

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 111

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 111

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 09 WYKONANIE SYSTEMU KANALIZACYJNEGO – PRZEWODY ciśnieniowe 113

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 114

2.MATERIAŁY 114

3.SPRZĘT 116

4.TRANSPORT 116

5.WYKONANIE ROBÓT 117

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 120

7.OBMIAR ROBÓT 121

8.ODBIÓR ROBÓT 122

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 122

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 122

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 10 WYKONANIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO – PRZEWODY CIŚNIENIOWE 124

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 125

2.MATERIAŁY 125

3.SPRZĘT 127

4.TRANSPORT 127

5.WYKONANIE ROBÓT 128

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 131

7.OBMIAR ROBÓT 132

8.ODBIÓR ROBÓT 132

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 132

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 133

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 11 134

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 135

2.MATERIAŁY 135

3.SPRZĘT 138

4.TRANSPORT 138

5.WYKONANIE ROBÓT 139

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 141

7.OBMIAR ROBÓT 142

8.ODBIÓR ROBÓT 142

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 143

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 143

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 12 WYKONANIE INSTALACJI eLEKTROENERGETYCZNYCH 144

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 145

2.MATERIAŁY 146

3.SPRZĘT 146

4.TRANSPORT 147

5.WYKONANIE ROBÓT 147

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 151

7.OBMIAR ROBÓT 152

8.ODBIÓR ROBÓT 152

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 152

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 153

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 13 ROBOTY DROGOWE 157

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 158

2.MATERIAŁY 161

3.SPRZĘT 161

4.TRANSPORT 162

5.WYKONANIE ROBÓT 163

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 175

7.OBMIAR ROBÓT 178

8.ODBIÓR ROBÓT 178

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 178

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 178

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 14 WYKONANIE OGRODZEŃ 180

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 181

2.MATERIAŁY 181

3.SPRZĘT 182

4.TRANSPORT 183

5.WYKONANIE ROBÓT 183

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 183

7.OBMIAR ROBÓT 183

8.ODBIÓR ROBÓT 184

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 184

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 184

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 15 REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI 185

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 186

2.MATERIAŁY 186

3.SPRZĘT 187

4.TRANSPORT 188

5.WYKONANIE ROBÓT 188

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 189

7.OBMIAR ROBÓT 190

8.ODBIÓR ROBÓT 190

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 190

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 190


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST – 00

WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV – 45000
  1. Pobieranie 1.79 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu