Cykl rozkazowy, w informatyce ciąg czynności, które wykonuje układ sterowania jednostki centralnej w czasie realizowania jednego rozkazuPobieranie 7.28 Mb.
Strona49/52
Data30.10.2017
Rozmiar7.28 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

Rys. X-12. Rejestry mikroprocesora Motorola 68000
Podstawowe cechy mikrokomputera jednoukładowego (mikrokontrolera) NEC 78310/12


 • wewnętrzna pamięć RAM o pojemności 256 bajtów,

 • architektura von Neumanna,

 • multipleksowana magistrala danych i adresowa,

 • 8-bitowa magistrala danych,

 • 16-bitowa magistrala adresowa,

 • 16-bitowe rejestry danych i adresowe,

 • 16-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna (wyjątkowo dzielenie 32/16 bity),

 • 3-bajtowa kolejka rozkazów,

 • dwa 16-bitowe liczniki rewersyjne,

 • dwa 16-bitowe układy odmierzania czasu,

 • dwa wyjścia PWM (ang. pulse width modulation),

 • 8-bitowy, 4-kanałowy przetwornik a/c,

 • dwa 4-bitowe porty wyjściowe do sterowania linii wyjściowych w czasie rzeczywistym,

 • 48 linii we/wy równoległych,

 • układ kontroli przerwań (5 zewnętrznych i 14 wewnętrznych),

 • trzy rodzaje obsługi przerwań: wektorowe, „context switching” oraz „macro service”,

 • układ transmisji szeregowej (tryb pracy synchronicznej i asynchronicznej),

 • wewnętrzny WATCHDOG,

 • tryby obniżonego poboru mocy.

PSWH:


0

RBS2

RBS1

RBS0

0

0

IE

0

PSWL:


S

Z

RSS

AC

UF

P/V

SUB

CY

Rys. X-13. Rejestr PSW mikroprocesora Renesas 78310/12


Podstawowe cechy mikroprocesora pomiarowego Texas Instruments MSP430

 • architektura RISC;

 • bardzo niski pobór mocy (160 μA przy 1 MHz, 2.2 V) – przeznaczenie do pracy w systemach zasilanych bateryjnie;

 • 16-bitowe rejestry danych;

 • 16-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna;

 • brak magistrali danych/adresowej/systemowej;

 • 14 linii we-wy;

 • analogowy komparator;

 • 16-bitowy układ czasowy z funkcją przechwytywania/porównywania (ang. capture/compare);

 • precyzyjny przetwornik A/C z pojedynczym całkowaniem;

 • zastosowanie: systemy pomiarowo-kontrolne zasilane bateryjnie, transmisja do systemów nadrzędnych (ang. host) np. drogą radiową – wymaga współpracy z modułem nadawczo-odbiorczym.
Pobieranie 7.28 Mb.

Share with your friends:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu