Cykl rozkazowy, w informatyce ciąg czynności, które wykonuje układ sterowania jednostki centralnej w czasie realizowania jednego rozkazuPobieranie 7.28 Mb.
Strona42/52
Data30.10.2017
Rozmiar7.28 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   52

Tryb rzeczywisty (ang. real mode) – procesor odzwierciedla zachowanie jednostki 16 bitowej. Adresowanie w zakresie 220 = 1 MB za pomocą pary rejestrów segment:offset segment*16+offset. Rejestr segmentowy wkazuje początek obszaru o pojemności 64 kB.
Tryb chroniony (ang. protected mode) – (dostępny od wersji 80286) umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu programów (pod kontrolą wielowątkowego systemu operacyjnego). Czteropoziomowy system uprawnień wykorzystuje sprzętowe mechanizmy procesora oraz gwarantuje dostęp do zasobów i przeciwdziała wystąpieniu kolizji danych. Adresowanie w zakresie 232 = 4 GB za pomocą pary rejestrów segment:offset {segmentdeskryptor segmentu}+offset.

16 bitowy rejestr segmentowy zawiera adres 8 bajtowej struktury opisującej segment, w tym rodzaj modelu pamięci flat czy segmented, poziom dostępu, rodzaj segmentu: lokalny lub globalny i 24 bitowy adres bazowy. W trybie chronionym może być aktywna segmentacja oraz stronicowanie, tj. mechanizm odwzorowania pamięci wirtualnej w tzw. strony (ang. pages) o rozmiarach 4 kB lub 4 MB.
Tryb systemowy (ang. system management mode) – (dostępny od wersji 386) umożliwia wykonanie specjalnego kodu z wydzielonego obszaru pamięci po zgłoszeniu przerwania od APIC’a lub aktywacji dedykowanego pinu SMI#. Jest wykorzystywany m.in. do zarządzania energią i bezpieczeństwem danych. Mechanizm wchodzenia i wychodzenia z tego trybu jest podobny do obsługi przerwania, stąd jest zachowywany stan rejestrów procesora.Rys. X-4. Modele pamięci Core („Flat” i „Segmented” dotyczą trybu chronionego)

Rys. X-5. Rejestry mikroprocesora CorePobieranie 7.28 Mb.

Share with your friends:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   52
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu