Cykl rozkazowy, w informatyce ciąg czynności, które wykonuje układ sterowania jednostki centralnej w czasie realizowania jednego rozkazuPobieranie 7.28 Mb.
Strona17/52
Data30.10.2017
Rozmiar7.28 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   52

Wykład V

Superskalarne przetwarzanie rozkazówPrzetwarzanie superskalarne (ang. superscalar processing) - polega na równoczesnym przetwarzaniu grupy (przynajmniej dwóch) rozkazów, znajdujących się w tych samych fazach (ang. stage) cyklu rozkazowego (np. Intel Core, IBM RS6000).czas

Rys. V-1. Porównanie różnych rozwiązań
Czynniki wpływające na efektywność potoku superskalarnego:

  • zależność proceduralna,

  • prawdziwa zależność danych,

  • konflikt zasobów,

  • zależność wyjściowa,

  • antyzależność.


Zależność proceduralna (ang. control hazard) jest związana z rozkazami skoków oraz występowaniem rozkazów o różnej ilości faz (patrz wykład IV). Rozkazy następujące po rozgałęzieniu nie mogą być wykonane przed zakończeniem rozgałęzienia. W maszynach o architekturze RISC (ang. Reduced Instruction Set Computer) większość rozkazów ma ten sam format i kolejność pól oraz jednakowy czas wykonania każdej fazy (określany przez ilość taktów zegara systemowego).
Prawdziwa zależność danych (ang. data hazard, zależność typu RAW – ang. read after write) występuje wtedy, gdy drugi rozkaz potrzebuje danych tworzonych za pomocą pierwszego rozkazu. Wykonanie drugiego rozkazu ulega opóźnieniu o tyle faz ile jest wymaganych do usunięcia zależności.
Przykład 6:

{I0} R1 R2 + R3

{I1} R4 R1
Eliminowanie prawdziwej zależności danych polega na optymalizacji kodu programu na etapie kompilacji programu, wprowadzania pustych cykli (ang. wait-state) lub wykonywanie rozkazów poza kolejnością (ang. out-of-order execution).Pobieranie 7.28 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   52
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu