Cykl rozkazowy, w informatyce ciąg czynności, które wykonuje układ sterowania jednostki centralnej w czasie realizowania jednego rozkazuPobieranie 7.28 Mb.
Strona10/52
Data30.10.2017
Rozmiar7.28 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   52

Rys. II-1. Schemat blokowy komputera o architekturze trójmagistralowej


Architektura harwardzka – koncepcja komputera, gdzie w odróżnieniu od maszyny von Neumanna dostęp do pamięci danych i programu jest niezależny dzięki zastosowaniu osobnych magistral. Procesor w tym samym czasie może dokonywać operacji odczytu z pamięci programu i zapisu lub odczytu z pamięci danych, co zwiększa jego wydajność. Architektura harwardzka stosowana obecnie w procesorach DSP i mikrokontrolerach w wewnętrzną pamięcią danych EEPROM i wewnętrzną pamięcią programu Flash.
Operacje sprzętowe w komputerze:

  • odczyt z pamięci programu do procesora,

  • odczyt z pamięci danych do procesora,

  • zapis danych z procesora do pamięci danych,

  • odczyt z układów wejścia-wyjścia do procesora,

  • zapis danych z procesora do układów wejścia-wyjścia,

  • bezpośredni odczyt z pamięci danych przez układy wejścia-wyjścia (ang. direct memory access, DMA),

  • bezpośredni zapis do pamięci danych przez układy wejścia-wyjścia (ang. direct memory access, DMA),

  • operacje na rejestrach wewnętrznych procesora,

  • obsługa przerwań.


Elementy składowe komputera:
Szyna, magistrala (ang. bus) - wiązka przewodów lub zespół ścieżek na płytce obwodu drukowanego, do wzajemnej komunikacji pomiędzy elementami komputera. W definicji szyny, prócz samych przewodów sygnałowych, mieści się ściśle zdefiniowany protokół (standard) precyzujący zbiór komunikatów. Przykłady standardów szyn: ISA, PCI (Express), SCSI, PCMCIA, (S)ATA.
Jednostka centralna (ang. central processing unit, CPU) - element komputera, który pobiera i wykonuje rozkazy. Składa się z jednostki arytmetyczno-logicznej, jednostki sterującej, rejestrów, dekodera rozkazów. W przypadku komputerów jednoprocesorowych oznacza po prostu procesor. Natomiast, jeśli mówimy o komputerze wieloprocesorowym, CPU oznacza wszystkie procesory lub procesor nadrzędny.
Pamięć danych (ang. data memory) – pamięć do zapisu i odczytu przeznaczona do przechowywania danych.
Pamięć programu (ang. program memory) – pamięć do odczytu przeznaczona do przechowywania kodu programu.
Układ wejścia-wyjścia (ang. input-output circuit, I/O) - element komputera, służący do wymiany informacji między komputerem a urządzeniem zewnętrznym (peryferyjnym).
Elementy składowe procesora:

a) b)Pobieranie 7.28 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   52
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu