Copyright ge interlogix B


Opcjonalnie – kliknąć Testuj Źródła danychPobieranie 6.06 Mb.
Strona43/50
Data29.10.2017
Rozmiar6.06 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50

9. Opcjonalnie – kliknąć Testuj Źródła danych i

kliknąć Ok., aby zamknąć okno wyniku testu.


10. Kliknąć Ok., aby powrócić do okna

Administratora źródeł danych ODBC.


ZałącznikC

Dodawanie użytkowników Windows do programu Alliance 8300


Wstęp

System Windows narzuca pewne zasady dla kont użytkowników w kwestii zezwolenia na dostęp do komputerów (lokalnie lub zdalnie). Wymagane jest, aby operatorzy programu Alliance 8300 posiadali konta użytkowników Windows, które zostały poprawnie utworzone i posiadają poprawne uprawnienia (zapewnione wraz z przynależnością do grupy).


Ten rozdział nie opisuje tego jak tworzyć konta użytkowników Windows. Należy odnieść się do dokumentacji systemu Windows.
Konta użytkowników Windows są używane przez serwer i każdy z klientów systemu Alliance 8300 w celu zapewnienia uwierzytelnień zabezpieczeń. Pozwalają one systemowi Alliance 8300 i jego operatorom na uzyskiwanie dostępu do plików i folderów poprzez sieć i na zdalnie sterowanie systemem zabezpieczeń, niezależnie od lokalizacji w sieci. Te uwierzytelnienia zabezpieczeń zapewniane są wraz z przynależnością do

domyślnych grup nazwanych AllianceGroup_i_AllianceAdmin'>AllianceGroup i AllianceAdmin (dział Domyślne grupy Windows na stronie 290).


Użytkownicy Windows mogą być:


 • Lokalnymi użytkownikami (komunikującymi się jako grupa robocza).
 • Użytkownikami domenowymi (komunikującymi się wewnątrz domeny).

Serwer i każdy z klientów systemu Alliance 8300 komunikują się jako grupa robocza poprzez domyślne lokalne konto użytkownika Windows o nazwie secure.Domyślne grupy Windows
Podczas instalacji programu Alliance 8300 automatycznie tworzone są domyślne lokalne grupy o nazwach AllianceGroup i AllianceAdmin.
Grupy te są później używane przez domyślne lokalne konto użytkownika Windows o nazwie secure i są dostępne dla wszystkich lokalnych i domenowych użytkowników Windows.
Przypisując użytkownika do grupy nadaje się mu wszystkie uprawnienia i prawa wymagane do obsługi programu Alliance 8300. Na przykład operator programu Alliance 8300 będzie standardowo członkiem AllianceGroup, zaś administrator członkiem AllianceAdmin.

Domyślny użytkownik Windows „secure”
Podczas instalacji serwera programu Alliance 8300 automatycznie tworzone jest domyślne lokalne konto użytkownika Windows o nazwie secure. Dane tego konta to: • Identyfikator logowania secure.
 • Hasło definiowane podczas instalacji
 • Przynależność do lokalnych grup AllianceGroup, AllianceAdmin i Administratorzy.

Ten identyfikator logowania wraz z hasłem są także domyślnymi danymi operatora programu Alliance 8300.


Należy użyć tego samego hasła dla każdego komputera, nagrać je i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Zmiana hasła ‘secure’ na stronie 300.
Konto secure domyślnego lokalnego użytkownika Windows jest używane przez program Alliance 8300:


 • Jako konto DCOM
 • Do uzyskania dostępu do folderów udostępnionych w sieci
 • W celu uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie pozwala klientowi programu Alliance 8300 na uzyskanie dostępu do baz danych na serwerze (przez firewalla, jeśli występuje) oraz do

 • komunikowania usług programu Alliance 8300 pomiędzy klientem a serwerem.

Ta sama nazwa użytkownika secure i hasło muszą być użyte na wszystkich komputerach – klientach i serwerach programu Alliance 8300. Klienci programu Alliance 8300 automatycznie przyjmują hasło secure z serwera, kiedy zostanie odnowiona ich licencja.Dodawanie użytkownika Windows

Zalecane jest ustawienie dodatkowych kont użytkownika Windows dla operatorów programu Alliance 8300. Dodatkowe konta użytkownika pozwalają operatorom zalogować się do Windows bez korzystania z konta secure i pełnych uprawnień administratora.


Proces dodawania użytkowników Windows zależy od tego, czy konta użytkowników są kontami lokalnymi czy domenowymi:


 • Użytkownicy lokalni – konto użytkownika Windows musi zostać utworzone (z identycznymi nazwą użytkownika i hasłem) na każdym komputerze programu Alliance (serwerze i kliencie)
 • Użytkownicy domenowi – konto użytkownika Windows musi zostać utworzone przez administratora domeny.

W obu przypadkach po utworzeniu konta użytkownika Windows należy je przypisać do grupy na każdym komputerze z programem Alliance 8300 (na serwerze i klientach). Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Przypisywanie użytkowników Windows do grup na stronie 294.Przypisywanie użytkowników Windows do grup
Każde konto użytkownika Windows musi być przypisane do co najmniej jednej lokalnej grupy użytkowników AllianceGroup lub AllianceAdmin na każdym komputerze z programem Alliance 8300 w systemie (na serwerze i wszystkich klientach).
Ten rozdział opisuje dodawanie użytkownika Windows do lokalnej grupy o nazwie AllianceGroup. Kroki przypisywania użytkownika Windows do AllianceAdmin będą podobne.1. Kliknąć Start > Ustawienia > Panel sterowania.

Kroki dla Windows XP odrobinę się różnią.
2. W Panelu sterowania kliknąć podwójnie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknąć podwójnie Zarządzanie komputerem.
3. Rozwinąć Lokalni użytkownicy i grupy i kliknąć Grupy.

Wynik: Ekran powinien wyglądać podobnie do poniższego.Pobieranie 6.06 Mb.

Share with your friends:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna