Copyright ge interlogix B


Rysunek 11: Formularz Monitor klientaPobieranie 6.06 Mb.
Strona11/50
Data29.10.2017
Rozmiar6.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   50

Rysunek 11: Formularz Monitor klienta
Na górze formularza Monitor klienta wyświetlone są wszyscy aktualnie zdefiniowani klienci sieciowi, ich Status imaging oraz status połączeń.

Status imaging może być albo Włączony albo Wyłączony. Jeśli jest włączony, to klient jest traktowany jako posiadający Licencję imaging. Nie można włączyć imaging dla większej liczby klientów sieciowych, niż posiadana ilość Licencji imaging. Licencje pozwalają na capture images and signatures, tworzenie projektów oraz drukowanie kart. Bez licencji projektowanie i drukowanie kart nie jest możliwe.
Statusem połączenia może być albo Połączenie albo Nie połączone. Jeśli klient sieciowy nie jest połączony, to licencja nie jest używana. Licencja jest używana tylko wtedy, gdy klient jest podłączony. Aby podłączyć klienta należy się zalogować na tym komputerze. W momencie uruchomienia aplikacji na serwerze rozpoczyna się używanie licencji.

Na dole formularza Monitor klienta wyświetlona jest liczba aktualnie używanych licencji oraz liczba dostępnych licencji.

Na poniższej liście występują komendy dostępne jednocześnie z paska narzędzi i skrótu prawym kliknięciem, poza przypadkami gdzie jest to zaznaczone.
Komendy monitora klientów:
Rozłącz klienta. Rozłącza wybranego klienta
Uruchom klienta. Kliknięcie tej ikony uruchamia interfejs CCTV
Klient. Skrót prawym kliknięciem na formularzu Klient pozwala np. włączyć lub wyłączyć imaging dla określonego klienta programu Alliance 8300.

UWAGA: Po użyciu komendy Uruchom klienta konieczne

jest zrestartowanie komputera, aby uruchomić interfejs CCTV.Formularz klient
Użycie formularza Klient pozwala na zdefiniowanie klienta na tym komputerze.

Formularz Klient w programie Alliance 8300 otwieramy poprzez menu Administracja > Klient.Dodawanie klientów
Istnieje możliwość dodawania klientów wcześniej zdefiniowanych w sieci. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj zostanie wyświetlona lista wszystkich

komputerów, które program Alliance 8300 znalazł w sieci. Należy wybrać ten którego chcemy używać.


Można dodać dowolną liczbę klientów, ale w tym samym czasie do serwera można podłączyć tylko tyle komputerów ile posiadamy licencji. Dokładna charakterystyka formularza Klient znajduje się w Alliance 8300 Online Help.

Modyfikowanie/usuwanie klientów
Aby usunąć klienta z sieci musi on zostać odłączony. Można tego dokonać sprawiając że klient wyjdzie lub wybierając klienta w formularzu Monitor klienta i klikając przycisk Rozłącz klienta na pasku narzędzi, lub wybierając Rozłącz klienta za pomocą skrótu prawym kliknięciem w formularzu Monitor klienta.
Aby rozłączyć klienta KONIECZNE jest posiadanie uprawnień Wszystko, które definiuje się w formularzu Uprawnienia.
Możliwe jest włączenie albo wyłączenie imaging bez rozłączania klienta. Można posiadać więcej stcji imaging niż licencji. Jednakże, jeśli nie wszyscy klienci potrzebują licencji w tym samym czasie, istnieje możliwość aktywowania i dezaktywowania licencji dla wybranych klientów.


Raporty_i_szablony__Rozdział_10___Wstęp_W_poniższym_rozdziale_omówione_zostaną_raporty_i_szablony_dla_raportów._Program_Alliance_8300'>Raporty i szablony

Rozdział 10


Wstęp
W poniższym rozdziale omówione zostaną raporty i szablony dla raportów. Program Alliance 8300 dostarcza obszernych możliwości raportowania w oparciu o konfigurację systemu. Wszystkie raporty wybierane są w menu Raporty.
UWAGA: Raporty są filtrowane więc dostarczają informacji

dotyczących tylko obiektu wybranego

przez aktualnego użytkownika.

Raporty
Dokładne informacje dotyczące pól i możliwości każdego z Raportów znajdują się w Alliance8300 Online Help.
UWAGA: Należy ostrożnie dobierać rozmiar i styl

czcionek. Niektóre style mogą wyglądać inaczej

po wydrukowaniu, a niektóre rozmiary czcionek mogą być zbyt duże. Użycie opcji Podgląd
drukowania raportu pozwala na sprawdzenie, jak

dany styl i rozmiar czcionki będą wyglądać nastronie.
Udostępniono dwanaście standardów raportów. Cztery z nich dotyczą historii. Dodatkowo program Alliance 8300 ma możliwość dostępu do raportów stworzonych przy pomocy innego generatora raportów. Poniżej przedstawiono krótki opis każdego z raportów.

Standardowe raporty
Osoba
Dostarcza podstawowych informacji, takich jak adres i dział wszystkich lub części osób w systemie.

Karta
Dostarcza informacji w wybranych obszarach o wszystkich lub części kart w systemie.

Administracja
Tworzy raporty dotyczące obszarów administracyjnych w systemie. Typy raportów zawierają archiwizację, instrukcję, klienta, odpowiedź/cel, operatora, parametr hosta, uprawnienia i urządzenie.

Advisor master
Tworzy raporty dotyczące centrali Advisor MASTER w systemie.

Dostęp do piętra
Tworzy listę osób mających dostęp do pięter.


Dostęp do drzwi
Przedstawia listę osób mających dostęp do określonych drzwi lub ZAZ, czyli kto gdzie ma dostęp.

Dostęp do obszaru
Raport dostępu do obszaru to lista osób, wg obszarów i nazwisk, mających określone poziomy dostępu do obszarów (np. możliwość zabezpieczania, rozbrajania i/lub resetowania) .
Poziom dostępu osoby do obszaru jest określony przez opcje wybrane dla grup alarmowych przypisanych do profilu osoby.

Grupy advisor master
Tworzą raporty o Grupach drzwi lub Grupach pięter w systemie dla wybranej centrali lub dla wszystkich centrali.

Raport ogólny
Przedstawia listę ostatnio udzielonych dostępów dowolnej lub wszystkim osobom w systemie, czyli informacja kto ostatnio wszedł oparta była na indywidualnej aktywności karty.
_Raporty_zewnętrzne'>Raporty_na_temat_historii'>Urządzenia SSP
Raportowanie o urządzeniach SSP jest opisane w Alliance 8300 FAS Reference Guide.

Raporty na temat historii
Domyślna baza danych dla raportów historii to Alliance 8300 History. Baza ta zawiera nagrania tylko z ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, jak określono w Archiwum bazy danych na stronie 108 (domyślnym okresem archiwizowania jest dzienny).
W zależności od dat wybranych dla raportu i ustawień archiwizacji bazy danych w formularzu Parametry może być konieczne stworzenie raportu z bazy danych Alliance 8300 Archive zamiast z bazy danych Alliance 8300 History, lub też stworzenie raportów z obu tych baz (z odpowiednio dobranymi datami).

Historia alarmu
Tworzy raporty z aktywności alarmu.
Należy wybrać wymaganą bazę danych i ustawić zakres daty, jak opisano w Raportach na temat historii na stronie 193.

Historia karty
Tworzy raporty z aktywności karty.
Należy wybrać wymaganą bazę danych i ustawić zakres daty, jak opisano w Raportach na temat historii na stronie 193.

Rejestr czasu pracy
Tworzy raporty z aktywności czasu pracy.
Należy wybrać wymaganą bazę danych i ustawić zakres daty, jak opisano w Raportach na temat historii na stronie 193.
Tworzenie znaczących raportów z użycia aktywności czasu pracy zależy od następujących czynników:


 • Konieczności używania 4-drzwiowego DGP Advisor MASTER (np. ATS1250)
 • Raportowania aktywności czasu pracy drzwi – opcja Czytnik RCP musi zostać zaznaczona w formularzu Drzwi > Opcje czytnika
 • Czytniki lub karty wyznaczono do zajmowania się aktywnością związaną z czasem pracy muszą być używane do wejścia i wyjścia z miejsca pracy i do żadnych innych celów (np. dostępu do innych części miejsca pracy w czasie dnia).
 • Karty lub kody PIN używane do raportów z użycia aktywności czasu pracy muszą

 • być używane tylko przez jedną osobę (jednak osoba może mieć wiele kart lub kodów PIN).
 • Przedział czasowy rozpoczynający się od aktywności wejścia uważa się za „obecny w obiekcie”
 • Przedział czasowy rozpoczynający się od aktywności wyjścia uważa się za „nieobecny”
 • Różnica pomiędzy aktywnością wejścia a następną aktywnością wyjścia uznaje się za „czas pracy”
 • Aktywności związane z czasem pracy są zapisem użycia karty lub kodu PIN w wybranych czytnikach. Niekoniecznie są one zapisem pracy lub nieobecności danej osoby.Historia operatora
Tworzy raporty z działań operatora.

Należy wybrać wymaganą bazę danych i ustawić zakres daty, jak opisano w Raportach na temat historii na stronie 193.Raporty zewnętrzne
Opcja Raporty zewnętrzne otwiera okno Wyświetl raporty zewnętrzne, co pozwala na dostęp do wymaganych aplikacji lub raportów, które nie były utworzone w programie Alliance 8300.

Na przykład, można uzyskać dostęp do raportu stworzonego za pomocą innego generatora programów, jak Crystal Reports lub Microsoft Access 2000 lub 2002. Odniesienie się do tematu Używanie Microsoft Access na stronie 198 pozwoli na uzyskanie instrukcji dotyczących stworzenia projektu, połączenia z programem Alliance 8300 i tworzenia raportów.
Szablony
Program Alliance 8300 posiada szablony, które pozwalają na wprowadzenie parametrów raportu. Mogą one zostać zapisane, a następnie użyte do stworzenia raportu.
Po wybraniu określonego Raportu z menu programu Alliance 8300 w oknie Szablonów zostanie wyświetlony aktualnie załadowany szablon, jeśli jest taki. Aby wybrać szablon należy kliknąć strzałkę na końcu pola, zostanie wyświetlona lista dostępnych szablonów. Po wybraniu konkretnego szablonu zostanie on załadowany.
Szablony raportu są użyteczne, kiedy określony raport będzie tworzony często. Po wybraniu konkretnego raportu może on zostać zapisany jako szablon i poprawiony po załadowaniu go z okna szablonów.
Jeśli określono datę lub czas, to zostaną one zachowane jako część szablonu. Jednak można je zmienić za każdym razem, gdy tworzony będzie raport. Aby raporty odzwierciedlały stosowne

informacje należy je uaktualniać kiedy tylko jest to konieczne.
Przycisk szablonów
Przycisk SZABLONY służy do zapisywania szablonu lub ustawienia go jako domyślny.

Podgląd drukowania raportu
Komenda Plik > Podgląd drukowania raportu pozwala na przejrzenie raportu zanim zostanie wydrukowany.

Drukarka musi zostać zainstalowana i dodana do systemu na wypadek konieczności jej ponownego użycia.Drukuj raport

Komenda Plik > Drukuj Raport pozwala na wysłanie bieżącego raportu do aktualnie zdefiniowanej drukarki.Używanie Microsoft Access 2002

Rozdział

11

Wstęp
Rozdział ten omawia zaawansowane procedury tworzenia baz danych w programie Microsoft Access 2002 (MS Access) oraz połączenia z bazami danych programu Alliance 8300.

Używanie programu MS Access nie jest konieczne przy korzystaniu z programu Alliance 8300 – MS Access jest konieczny tylko do bieżącej obsługi baz danych oraz do tworzenia raportów.

Pierwszą czynnością którą należy wykonać jest utworzenie użytkownika SQL o nazwie exreport. Tworzenie raportów w programie Microsoft Access 2002 przy użyciu innych loginów SQL może nie przynieść pożądanych rezultatów.

Rozdział ten omawia następujące elementy:
 • Tworzenie użytkownika Exreport na stronie 200
 • Tworzenie projektu w programie MS Access na stronie 201
 • Połączenie z bazą danych na stronie 211
 • Tworzenie raportów w programie MS Access na stronie 213
 • Łączenie raportów MS Access z programem Alliance 8300 na stronie 217
 • Uruchamianie raportów zewnętrznych z programu Alliance 8300 na stronie 221
 • Narzędzia bazy danych programu MS Access na stronie 222


Tworzenie użytkownika exreport
Baza danych programu Alliance 8300 jest początkowo zainstalowana z administratorem systemu o nazwie sa.

Użytkownik sa oraz hasło jest używane na początku w programie MS Acces 2002 wyłącznie do stworzenia wymaganej nazwy użytkownika SQL – exreport. Użytkownik exreport (razem z domyślnym hasłem exreport) zostaje następnie wykorzystany do utworzenia trzech projektów baz danych w programie Alliance 8300.

Login exreport ma pozwolenie tylko na odczyt trzech baz danych w programie Alliance 8300. Jest to login, który musi zostać użyty do połączenia baz danych programu Alliance 8300, kiedy używamy komendy Raporty > Raporty zewnętrzne.

Proces tworzenia użytkownika exreport obejmuje następujące elementy: • Tworzenie projektu w programie MS Access na stronie 201
 • Połączenie z bazą danych na stronie 211
 • Tworzenie nowego użytkownika na stronie 205


Tworzenie projektu w programie

MS Access
Rozpoczynamy od stworzenia projektu Alliance 8300 i umieszczenia go w folderze Alliance 8300 Database.


 • Aby stworzyć nowy projekt Alliance 8300 w programie MS Access, należy:
 1. W programie Acces wybrać Plik > Nowy > Projekt (Istniejąca baza danych)
 1. Kliknąć Ok. Okno

  Pobieranie 6.06 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna