Changes in the four-strand hamstring graft in anterior cruciate ligament reconstruction in the skeletally-immature kneePobieranie 3.97 Kb.
Data21.02.2018
Rozmiar3.97 Kb.

Zmiany zachodzące w przeszczepie pobranym z mięśni kulszowo-goleniowych do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w kolanie przed zakończeniem procesu wzrastania

S. Bollen, F. Pease, A. Ehrenraich, S. Church, J. Skinner, A. WilliamsFrom Chelsea and Westminster Hospital, London, England

J Bone Joint Surg [Br] 2008;90-B:455-9.


Znane są liczne doniesienia opisujące potencjalne szkody wyrządzone płytce wzrostowej podczas rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, nie ma jednak doniesień opisujących los przeszczepu. Oceniono za pomocą RM pięciu dorosłych mężczyzn u których zrekonstruowano więzadło krzyżowe przednie przy użyciu przeszczepu składającego się z czterech pęczków. Badanie wykonano średnio w 34,6 (18-58) miesiąca od operacji. Mierzono i porównywano średnice przeszczepu z pomiarami dokonanymi bezpośrednio po operacji. Nie zaobserwowano u pacjentów różnicy długości kończyn dolnych w badaniach radiologicznych ani przykurczu tkanek miękkich. Wszyscy pacjenci powrócili do poziomu aktywności sprzed urazu, w przypadku trzech pacjentów był to poziom wyczynowy. Pacjenci urośli średnio 17,3 cm (14-24). Średnica przeszczepu nie uległa zmianie mimo znacznego przyrostu na długość (średnio 42%; 33-57%). Większa część przyrostu odbyła się po stronie udowej.Stwierdzono znaczne powiększenie się przeszczepu, musi więc zachodzić tam jakiś proces wzrastania.

Pobieranie 3.97 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna