Informacja z posiedzenia nr 62/04Informacja z posiedzenia nr 62/04
Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
36.84 Kb. 1
czytać
Biuro Badań Geologicznych I Ochrony ŚrodowiskaBiuro Badań Geologicznych I Ochrony Środowiska
Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi obszaru opracowania
Referat 11.93 Mb. 2
czytać
Załącznik do uchwały Nr 383/174/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia lipca 2012 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2012Załącznik do uchwały Nr 383/174/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia lipca 2012 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2012
Województwa Mazowieckiego na 2012 rok oraz jej zmian, następuje w drodze przekazywania środków pieniężnych z rachunków bankowych budżetu Województwa na rachunki bieżące wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych
43.76 Kb. 1
czytać
Ponz GiżyckoPonz Giżycko
Na terenie gminy funkcjonują drogowe przejścia graniczne z Rosją w Gronowie I w Grzechotkach oraz kolejowe na linii Elbląg – Kaliningrad Główną sferą działalności gospodarczej w gminie jest rolnictwo I częściowo rybołówstwo
0.77 Mb. 3
czytać
Regulamin organizacyjny urzędu miejskiego w jedwabnemRegulamin organizacyjny urzędu miejskiego w jedwabnem
Burmistrz wykonuje zadania własne gminy określone obowiązującymi ustawami, statutem gminy, uchwałami rady, a także zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania przekazane w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej
224.81 Kb. 2
czytać
Panie Wojewodo, szanowni goście, drodzy krwiodawcyPanie Wojewodo, szanowni goście, drodzy krwiodawcy
W polsce liczba donacji (jednostek krwi) przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 32, natomiast w krajach Europy Zachodniej ponad 50. Potrzeba zatem więcej osób oddających krew systematycznie I wielokrotnie
19.81 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie nr 1Ogłoszenie nr 1
Na podstawie art. 11 I art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego I wolontariacie
0.93 Mb. 11
czytać
Protok ó Ł z XLI sesji Rady Gminy Czernichów, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2006 r o godzProtok ó Ł z XLI sesji Rady Gminy Czernichów, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2006 r o godz
Z XLI sesji Rady Gminy Czernichów, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2006 r o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie
234 Kb. 6
czytać
Ogłoszenie nr 1Ogłoszenie nr 1
Na podstawie art. 11 I art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego I wolontariacie
1.1 Mb. 10
czytać
Załącznik do uchwały Nr 2615/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2013Załącznik do uchwały Nr 2615/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r. Szczegółowy tryb wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2013
Województwa Mazowieckiego na 2013 rok oraz jej zmian, następuje w drodze przekazywania środków pieniężnych z rachunków bankowych budżetu Województwa na rachunki bieżące wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych
91.5 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu