Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyZałącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.29 Mb. 15
czytać
W ramach regionalnego programu operacyjnegoW ramach regionalnego programu operacyjnego
Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego zwany dalej: Instytucją Zarządzającą reprezentowanym przez
381.75 Kb. 5
czytać
” Nr uda- rpwm” Nr uda- rpwm
Nr uda- rpwm
0.62 Mb. 3
czytać
Regulaminu konkursuRegulaminu konkursu
Poddziałania 3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX wysoka jakość edukacji rpo wo 2014-2020
277.02 Kb. 3
czytać
Wzór1 Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Nr umowyWzór1 Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
268.25 Kb. 4
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1.9 Mb. 10
czytać
W ramach regionalnego programu operacyjnegoW ramach regionalnego programu operacyjnego
Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego zwany dalej: Instytucją Zarządzającą reprezentowanym przez
1.07 Mb. 12
czytać
” Nr uda- rpwm” Nr uda- rpwm
Nr uda- rpwm
397 Kb. 2
czytać
Regulaminu konkursuRegulaminu konkursu
Działania 2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach rpo wo 2014-2020
314.53 Kb. 3
czytać
Miejsce na oznaczenie dokumentu: na pierwszej stronie należy wstawić ciąg znaków zawierający znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego współfinansowany jest projektMiejsce na oznaczenie dokumentu: na pierwszej stronie należy wstawić ciąg znaków zawierający znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego współfinansowany jest projekt
444 Kb. 3
czytać
W ramach regionalnego programu operacyjnegoW ramach regionalnego programu operacyjnego
Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego zwany dalej: Instytucją Zarządzającą reprezentowanym przez
1.07 Mb. 12
czytać
Instytucja Zarządzająca rpo wsl zasady dotyczące wprowadzenia skutecznych I proporcjonalnychInstytucja Zarządzająca rpo wsl zasady dotyczące wprowadzenia skutecznych I proporcjonalnych
Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 016/66/VI/2019 z dnia września 2019 r
311 Kb. 8
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu „ ”Umowa o dofinansowanie projektu „ ”
Zarząd Województwa zwanym w dalszej części umowy „Instytucją Zarządzającą rpo wiM, w imieniu którego działają
0.93 Mb. 5
czytać
Umowa nr o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem „ [tytuł grantu] ”Umowa nr o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem „ [tytuł grantu] ”
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Toruniu, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000595130
206.36 Kb. 2
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu