Zarządzenie nr /…Zarządzenie nr /…
Na podstawie art ust I art. 8 I 69 ust pkt ustawy z dnia sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 z późn zm.) oraz na podstawie art ust
185.58 Kb. 1
czytać
Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuInformacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
Informacje dotyczące kontroli planowych I doraźnych przeprowadzonych przez departament kontroli w 008 roku
2.53 Mb. 39
czytać
Podstawy Leasingu Leasing krótka definicjaPodstawy Leasingu Leasing krótka definicja
Przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się zakupić wybraną rzecz oraz oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy
115.5 Kb. 1
czytać
Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuInformacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
Informacje dotyczące kontroli planowych I doraźnych przeprowadzonych przez departament kontroli w 008 roku
2.88 Mb. 39
czytać
Lubelskie (województwo) [0600000] Teatr Muz w Lublinie 2009-10-21 ÷ 2009-11-24 doraźna wystąpienie pokontrolneLubelskie (województwo) [0600000] Teatr Muz w Lublinie 2009-10-21 ÷ 2009-11-24 doraźna wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Marek Kwieciński, Anna Smalec, Janusz Ożóg I magdalena Kunaszewska – przeprowadzili doraźną kontrolę gospodarki finansowej Teatru Muzycznego w Lublinie. Protokół kontroli podpisano 10 grudnia
76.5 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu