Zarządzenie nr 228 / 10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 12. 2010 r zmieniające Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta ŁomżyZarządzenie nr 228 / 10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 12. 2010 r zmieniające Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta Łomży
Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta Łomży
1.5 Mb. 11
czytać
Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuInformacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
Informacje dotyczące kontroli planowych I doraźnych przeprowadzonych przez departament kontroli w 008 roku
2.53 Mb. 39
czytać
Zpk zakładowy plan kont (1)Zpk zakładowy plan kont (1)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
154.15 Kb. 3
czytać
Modliborzyce (gmina) [0605062] Urząd 2007-01-08 ÷ 2007-03-12 kompleksowa wystąpienie pokontrolneModliborzyce (gmina) [0605062] Urząd 2007-01-08 ÷ 2007-03-12 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 8 stycznia do 12 marca 2007 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Jolanta Łuszczak, Marek Kwieciński I krzysztof Bartosik – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Modliborzyce
168.58 Kb. 3
czytać
Zasady realizacji ćwiczeń: Prawo Finansów Publicznych w roku akademickim 2017/2018 wppkia kul lublinZasady realizacji ćwiczeń: Prawo Finansów Publicznych w roku akademickim 2017/2018 wppkia kul lublin
C. Kosikowski "Finanse Publiczne I prawo Finansowe, Zagadnienia Egzaminacyjne I seminaryjne" Warszawa 2013 r s. 93-94
52.96 Kb. 1
czytać
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. Iii-0932-47/10 Protok ó łPodkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. Iii-0932-47/10 Protok ó ł
Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Chorkówce Nr 175, kod. 38-458 Chorkówka; nip 685-23-67-402, regon 370440525
1.35 Mb. 15
czytać
Zarządzenie nr …Zarządzenie nr …
Finansów z dnia marca 2010 w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów I rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
1.54 Mb. 11
czytać
Pani, Pan Marszałek, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent, Przewodniczący Związku MiędzygminnegoPani, Pan Marszałek, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent, Przewodniczący Związku Międzygminnego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt
21.62 Kb. 1
czytać
Świdnik (miasto) [0617011] mok w Świdniku 2007-09-19 ÷ 2007-10-29 problemowa wystąpienie pokontrolneŚwidnik (miasto) [0617011] mok w Świdniku 2007-09-19 ÷ 2007-10-29 problemowa wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Krzysztof Puchacz, Renata Kotowska, Tatiana Łabęcka-Jaroszuk, Mirosław Antczak I adam Granowski przeprowadzili problemową kontrolę gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku
40.82 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2010Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2010
Instrukcja obiegu I kontroli oraz przechowywania I archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych
93.16 Kb. 1
czytać
Podlaski urząd wojewódzki w białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3Podlaski urząd wojewódzki w białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
Na podstawie art. 8 ust pkt ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r o wojewodzie
75.25 Kb. 1
czytać
Zpk zakładowy plan kont (1)Zpk zakładowy plan kont (1)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
159.18 Kb. 3
czytać
W sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowychW sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
Na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje
326.55 Kb. 4
czytać
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 rRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r
Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
7.52 Kb. 1
czytać
Instrukcja korzystania z formularzy Rb-Z, Rb-N, Rb-uz oraz Rb-un dla jednostek budżetowych I funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnejInstrukcja korzystania z formularzy Rb-Z, Rb-N, Rb-uz oraz Rb-un dla jednostek budżetowych I funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej
Instrukcja korzystania z formularzy sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-uz oraz Rb-un dla jednostek z osobowością prawną oraz pozostałych jednostek
7.2 Kb. 1
czytać

  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu