O udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji WizowejO udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, w tym obowiązki organów dokonujących wpisów oraz organów uprawnionych do dostępu do danych w zakresie wykorzystywania informacji zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej poprzez
113.23 Kb. 3
czytać
Adam SzejnfeldAdam Szejnfeld
Wojewódzki I powiatowe Urzędy Pracy s. 17 VII. Agencja Restrukturyzacji I modernizacji Rolnictwa s
116.47 Kb. 1
czytać
Polskiej rzeczypospolitej ludowejPolskiej rzeczypospolitej ludowej
W dniu 21 lutego 1971 roku została sporządzona w Wiedniu Konwencja o substancjach psychotropowych
194.58 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Nazwa zadania: Dostawa implantów I specjalistycznego sprzętu j u dla potrzeb Oddziału
313.44 Kb. 3
czytać
Numer sprawy: P/N/19/2012Numer sprawy: P/N/19/2012
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1.29 Mb. 13
czytać
Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (WZÓR) opracowany przez Zespół w składzie: Koordynator ZespołuIndywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (WZÓR) opracowany przez Zespół w składzie: Koordynator Zespołu
Stan zdrowia ( szczegółowo): nadwzroczność, astygmatyzm, częste zapalenia górnych dróg oddechowych itp. )
108.1 Kb. 1
czytać
„Standardy prawne procesów związanych z wiarygodnością informacji, otrzymywanych poprzez systemy bankowości elektronicznej – na przykład wydruki wyciągów„Standardy prawne procesów związanych z wiarygodnością informacji, otrzymywanych poprzez systemy bankowości elektronicznej – na przykład wydruki wyciągów
Portale transakcyjno – komunikacyjne jako kierunek rozwoju korporacyjnej bankowości elektronicznej”
72.48 Kb. 1
czytać
ZamawiającyZamawiający
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
2.41 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
356.62 Kb. 4
czytać
O g ł oszeni eO g ł oszeni e
1.81 Mb. 12
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2.71 Mb. 17
czytać
ZamawiająCYZamawiająCY
Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2.47 Mb. 12
czytać
Rozporządzenie rady (ewg) nr 3820/85Rozporządzenie rady (ewg) nr 3820/85
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art
79.41 Kb. 1
czytać
RozporządzenieRozporządzenie
Na podstawie art. 2 ust. 10 ustawy z dnia czerwca 2006 r o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 oraz Nr 218, poz. 1592) zarządza się, co następuje
83.1 Kb. 1
czytać
Umowa nr o dofinansowanie ProjektuUmowa nr o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efrr, Działanie rpowp 2014-2020
246.23 Kb. 3
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu