Wyzwania rozwojowe Polski 2020Wyzwania rozwojowe Polski 2020
Analiza potrzeb rozwojowych I potencjałów możliwych do wykorzystania oraz występujących zróżnicowań terytorialnych 6
1.8 Mb. 24
czytać
Przyjęto na wzc, dnia. 04. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel Wykorzystanie Przyjęto na wzc, dnia. 04. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel Wykorzystanie
Cel 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru I poprawy warunków życia
298.25 Kb. 1
czytać
Wzorcowa umowa o świadczenie usług badania rynkuWzorcowa umowa o świadczenie usług badania rynku
Regionalnego w ramach Działania 2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2b programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Firma neolit media spóŁka z ograniczoną odpowiedzialnośCIĄ spóŁka komandytowa
186.12 Kb. 1
czytać
Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólneProcedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólne
Załącznik nr 9 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (lsr)
0.97 Mb. 2
czytać
Biuro Krajowej Rady Radiofonii I TelewizjiBiuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji
Ramy regulacyjne dotyczące „bram cyfrowych” oraz koncentracji pionowej w telewizji cyfrowej zawarte w pakiecie dyrektyw o komunikacji elektronicznej1
35.73 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego
Cel 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru I poprawy warunków życia
275.29 Kb. 1
czytać
Program prac legislacyjnych dotyczący projektów ustaw opracowanychProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów ustaw opracowanych
Program prac legislacyjnych w I półroczu 2006 r dotyczący projektów ustaw opracowanych
202.77 Kb. 1
czytać
Etapy rozwoju telekomunikacjiEtapy rozwoju telekomunikacji
Struktura sieci telekomunikacyjnej
420.21 Kb. 3
czytać
O zasadach wykonywania czynności obsługi naziemnej na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych oraz korzystaniu z infrastruktury i urządzeń Międzynarodowego Portu Lotniczego KatowiceO zasadach wykonywania czynności obsługi naziemnej na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych oraz korzystaniu z infrastruktury i urządzeń Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000023650,nip 634-012-80-15, regon 270 504 889, wysokość kapitału zakładowego: 137 099 300
100.36 Kb. 1
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Przedmiotowa nowelizacja wprowadza także mechanizmy prawne służące także realizacji przyjętego przez Radę Ministrów w 2007 r. „Programu Rozwoju Sieci Lotnisk I lotniczych Urządzeń Naziemnych” oraz innych programów rządowych
138.33 Kb. 4
czytać
I. Wprowadzenie Ostatnia z dotąd sformułowanych w odniesieniu do Polski Strategii Wsparcia Kraju Country Assistance Strategy (cas) była przedmiotem dyskusji Rady Dyrektorów Banku Światowego w początkach miesiącaI. Wprowadzenie Ostatnia z dotąd sformułowanych w odniesieniu do Polski Strategii Wsparcia Kraju Country Assistance Strategy (cas) była przedmiotem dyskusji Rady Dyrektorów Banku Światowego w początkach miesiąca
Międzynarodowy Bank Odbudowy I rozwoju International Bank for Reconstruction and Development ibrd
142.84 Kb. 2
czytać
Uzasadnieni e cel wydania ustawy I jej zakresUzasadnieni e cel wydania ustawy I jej zakres
Przedmiotowa nowelizacja wprowadza także mechanizmy prawne służące realizacji przyjętego przez Radę Ministrów w 2007 r. „Programu Rozwoju Sieci Lotnisk I lotniczych Urządzeń Naziemnych” oraz innych programów rządowych
153.54 Kb. 1
czytać
Przyjęto na Posiedzeniu Rady, dnia. 10. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Przyjęto na Posiedzeniu Rady, dnia. 10. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Cel 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru I poprawy warunków życia
300.99 Kb. 1
czytać
Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólneProcedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólne
Załącznik nr 9 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (lsr)
1 Mb. 2
czytać
Opis Przedmiotu ZamówieniaOpis Przedmiotu Zamówienia
Portalu Sprawozdawczego, Systemu Edukacyjnego, Hurtowni Danych Statystycznych wraz Publiczną Hurtownią Danych oraz Bankiem Danych Lokalnych, Systemu Pozyskiwania, Przetwarzania I integracji Danych Statystycznych
0.55 Mb. 6
czytać

  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu