Socjologia – wykł adSocjologia – wykł ad
Wykład I. Geneza, istota I rozwój socjologii w zarysie. Wprowadzenie do przedmiotu
1.24 Mb. 13
czytać
1. Przedmiot socjologi ogólnej, socjologi pracy i socjologi organizacji1. Przedmiot socjologi ogólnej, socjologi pracy i socjologi organizacji
Przedmiotem badań socjologii pracy są wszystkie te zjawiska, które bądź to wpływają na przebieg czynności pracy, bądź też są skutkami wykonywania pracy przez ludzi. Przykładowo są to m in następujące zagadnienia
431.33 Kb. 6
czytać
Socjologia organizacjiSocjologia organizacji
Wykład I. Przedmiot socjologii organizacji
0.99 Mb. 13
czytać
Socjologia a inne nauki społeczneSocjologia a inne nauki społeczne
Charakterystyczne tylko dla socjologii jest poszukiwanie praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, badanie struktur, poszukiwanie sił społ. Socjologa interesuje to co jest specyficznie społeczne tzn wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi
1.27 Mb. 14
czytać
Pojęcie I zakres socjologii kryminalistycznejPojęcie I zakres socjologii kryminalistycznej
Zakres socjologii kryminalistycznej obejmuje społeczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełnienia
76.12 Kb. 1
czytać
Socjologia a inne nauki społeczneSocjologia a inne nauki społeczne
Charakterystyczne tylko dla socjologii jest poszukiwanie praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, badanie struktur, poszukiwanie sił społ. Socjologa interesuje to co jest specyficznie społeczne tzn wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi
1.06 Mb. 14
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu