Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233.5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233.06 Kb. 4
czytać
Dz. Urz. Nbp. 03. 22. 38 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki PieniężnejDz. Urz. Nbp. 03. 22. 38 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej
Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 I nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 I nr 154, poz. 1784 I 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 I nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r
181.04 Kb. 3
czytać
Instrukacja obiegu dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w PoznaniuInstrukacja obiegu dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
202.08 Kb. 3
czytać
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 października 2006 roku w sprawie polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w RadomiuPrezydenta Miasta Radomia z dnia 30 października 2006 roku w sprawie polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Radomiu
Na podstawie przepisów art oraz I 10 ustawy z dnia 29. 09. 1994r o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002r Nr 76 poz. 694, z póz zm.) I szczególnych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy z dnia 30. 06. 2005r o finansach publicznych
0.56 Mb. 8
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu