Warszawa, dnWarszawa, dn
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych szkoleń Microsoft o niżej wymienionej tematyce. Przedmiot zamówienia podzielono na 20 (dwadzieścia) zadań, które wykonawcy mogą realizować
226.07 Kb. 3
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0.5 Mb. 6
czytać
Zmienne nauki wydanie internetoweZmienne nauki wydanie internetowe
Dodatek Fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica głoszących koniec świata w XX wieku
9.98 Mb. 17
czytać
Mariusz RebczynskiMariusz Rebczynski
Oprogramowanie do zarządzania zasobami obliczeniowymi oraz zarządzania zużyciem energii klastra o maksymalnej liczbie socketów równej 204
177.43 Kb. 2
czytać
Mariusz RebczynskiMariusz Rebczynski
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Wydziału Matematyki, Fizyki I informatyki umcs
170.73 Kb. 2
czytać
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części. Uwagi ogólne I organizacyjne – dot. Części nr I nr 2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części. Uwagi ogólne I organizacyjne – dot. Części nr I nr 2
Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców do przeprowadzenia kursów dla uczniów I nauczycieli w projekcie „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”
181.47 Kb. 4
czytać
Zmienne nauki wydanie internetoweZmienne nauki wydanie internetowe
Dodatek Fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica głoszących koniec świata w XX wieku
8.66 Mb. 13
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Na dostawy endoprotez, implantów zespalających, cementu kostnego, resorbowalnego materiału kościozastępczego oraz zestawów narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
0.64 Mb. 2
czytać
Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” I „Odnowa I rozwój wsi” w ramach działania Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” I „Odnowa I rozwój wsi” w ramach działania
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
136.35 Kb. 1
czytać
Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za
136.65 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego oraz zestawów do terapii podciśnieniowej
1.18 Mb. 8
czytać
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
298.56 Kb. 1
czytać
Zmienne nauki wydanie internetoweZmienne nauki wydanie internetowe
Dodatek Fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica głoszących koniec świata w XX wieku
9.62 Mb. 16
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne I formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty
1.14 Mb. 8
czytać
Zmienne nauki wydanie internetoweZmienne nauki wydanie internetowe
Dodatek Fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica głoszących koniec świata w XX wieku
8.46 Mb. 13
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu