Ppłk mgr inżPpłk mgr inż
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
0.67 Mb. 6
czytać
Tp/220/20/10 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru biurowego, tonerów I tuszy zamiennych do Uniwersytetu SzczecińskiegoTp/220/20/10 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru biurowego, tonerów I tuszy zamiennych do Uniwersytetu Szczecińskiego
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
0.58 Mb. 3
czytać
Wykonawcy ogłoszenie o wyborze ofertyWykonawcy ogłoszenie o wyborze oferty
Wiadczenie kompleksowej obsługi hotelowej, gastronomicznej I logistycznej IV międzynarodowego sympozjum otosklerozy I operacji strzemiączka (4th international symposium on otosclerosis and stapes surgery) w krakowie.” – ifps/43/pzp/17
15.75 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowejSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej
Pzoz/dzp/382/20PN/17 Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej oraz siatki chirurgicznej
217.08 Kb. 3
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
1.06 Mb. 6
czytać
Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego sprzętu Medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o o., Msb/PN/98/11/2015
215.27 Kb. 1
czytać
Siwz nr 1249/2014/bdc/dks-pn/ap nr zamówienia: 1249/2014/bdc/dks-pn/APSiwz nr 1249/2014/bdc/dks-pn/ap nr zamówienia: 1249/2014/bdc/dks-pn/AP
Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania; OŚwiadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału i/lub wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postepowania
335.43 Kb. 9
czytać
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w KrośnieWojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
422.28 Kb. 4
czytać
Nr ref. Zp/02/2014/ /2014 zawarta w dniu w KrakowieNr ref. Zp/02/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
63.41 Kb. 1
czytać
Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etapRemont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap
Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I gospodarki Wodnej w Katowicach
244.25 Kb. 2
czytać
GłÓwny instytut górnictwaGłÓwny instytut górnictwa
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
268.63 Kb. 4
czytać
I zamawiający wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. RydygieraI zamawiający wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
157.39 Kb. 1
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
411.82 Kb. 12
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
493.17 Kb. 13
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
392.45 Kb. 11
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu