Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0.59 Mb. 5
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0.62 Mb. 6
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Zakup z dostawą endoprotez I materiałÓw ortopedycznych wraz z dzierżAWĄ instrumentarium, osprzęt do ercp oraz uzupełnienie lekóW
1.72 Mb. 19
czytać
Wojewódzki szpital specjalistycznyWojewódzki szpital specjalistyczny
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
1.78 Mb. 15
czytać
Białystok, dnBiałystok, dn
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek tavi, stentgraftów I elektrod do ablacji
10.25 Kb. 1
czytać
S p e c y f I k a c j aS p e c y f I k a c j a
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
0.98 Mb. 2
czytać
Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o o działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1.16 Mb. 7
czytać
Załącznik nr 1 do siwzZałącznik nr 1 do siwz
Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego ncn preludium 4
107.56 Kb. 1
czytać
Szpital specjalistyczny nr 1Szpital specjalistyczny nr 1
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz
57.29 Kb. 1
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Na dostawę RĘcznych narzędzi elektromechanicznych I róŻnych narzędzi ręcznych do zabezpieczenia działalności obsługowo naprawczej
0.83 Mb. 4
czytać
W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bW Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Usługi edukacyjne I szkoleniowe kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
461.11 Kb. 3
czytać
Wszyscy uczestnicy postępowaniaWszyscy uczestnicy postępowania
W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 8 ust ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia
213.64 Kb. 3
czytać
Kołobrzeg, dnia 17 lipca 2013rKołobrzeg, dnia 17 lipca 2013r
Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę neuronawigacji laryngologicznej z torem wizyjnym dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
150.02 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0.55 Mb. 4
czytać
Nr sprawy: zp 81 / 2016 ZamawiającyNr sprawy: zp 81 / 2016 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm) zwanej dalej „ustawą”) na dostawy przedmiotu zamówienia
149.92 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu