Odpowied ź II na zapytania w sprawie siwzOdpowied ź II na zapytania w sprawie siwz
Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
196.11 Kb. 2
czytać
Projekt umowyProjekt umowy
Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S. A. z siedzibą w Gdyni przy
33.56 Kb. 1
czytać
Wojewódzki szpital bródnowskiWojewódzki szpital bródnowski
Zamawiający działając na podstawie art. 8 ust. 1, I ustawy z dnia 29. 01. 2004 Prawo zamówień publicznych
407.81 Kb. 4
czytać
Nr ref. Zp/16/2014/ /2014 zawarta w dniu w KrakowieNr ref. Zp/16/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
63.44 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawyOznaczenie sprawy
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12. 03. 2013 r w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, wiskoelastyków
43.92 Kb. 1
czytać
ZawiadomienieZawiadomienie
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A., ul.Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
333.56 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowyFormularz ofertowy
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku I obłożenia do operacji stawu biodrowego przez okres 12 miesięcy”
26.41 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 formularz ofertowyZałącznik nr 1 formularz ofertowy
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
18.28 Kb. 1
czytać
Znak: spzzozZnak: spzzoz
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0.54 Mb. 4
czytać
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych według III pakietów numer sprawy 157/ZP/2007Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych według III pakietów numer sprawy 157/ZP/2007
13.65 Kb. 1
czytać
BiałystokBiałystok
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
348.25 Kb. 2
czytać
Giżycko dn. 12. 04. 2013rGiżycko dn. 12. 04. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
1.01 Mb. 8
czytać
Warszawa, [data wydruku]Warszawa, [data wydruku]
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenia I dokumenty, które są wskazane w Części II siwz
0.68 Mb. 7
czytać
GfkhjlghghGfkhjlghgh
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
0.73 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0.73 Mb. 6
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu