Załącznik 1Załącznik 1
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę implantów I narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji acl z systemem do szycia łąkotek oraz rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów I obrąbka barkowego dla
107.54 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: ea/11/2010Numer sprawy: ea/11/2010
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
234.95 Kb. 2
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318.72 Kb. 2
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143.08 Kb. 1
czytać
Regulamin uczestnictwa w ProjekcieRegulamin uczestnictwa w Projekcie
Przetarg nieograniczony na „Zakup I dostawa sprzętu audiowizualnego, publikacji I pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła ”
0.83 Mb. 4
czytać
Numer sprawy: P/N/19/2012Numer sprawy: P/N/19/2012
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1.29 Mb. 13
czytać
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Na dostawę soczewek, preparatóW, gazów specjalistycznych oraz sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego
0.74 Mb. 3
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205.95 Kb. 1
czytać
Zarządzenie komendantaZarządzenie komendanta
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
115.24 Kb. 1
czytać
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
66.21 Kb. 1
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Użyte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy mają następujące znaczenie
0.56 Mb. 7
czytać
Gmina skomlinGmina skomlin
Projekt „,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
243.58 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
PogłĘbienie wiedzy I świadomości konsumentów na temat tradycyjnych kefiróW, twarogóW, masła I śmietan oraz zwiększenie rozpoznawalności I poprawa wizerunku produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz systemu „jakośĆ tradycja”
59.85 Kb. 1
czytać
Łódź, dnia rŁódź, dnia r
Projekt „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S. A.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
75.08 Kb. 1
czytać
Decyzja nr wwrpo/46/W/2012Decyzja nr wwrpo/46/W/2012
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 41 ust pkt I art. 46 ust. 2a ustawy z dnia czerwca 1998 r o samorządzie województwa
130.34 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu