Wyzwania rozwojowe Polski 2020Wyzwania rozwojowe Polski 2020
Analiza potrzeb rozwojowych I potencjałów możliwych do wykorzystania oraz występujących zróżnicowań terytorialnych 6
1.8 Mb. 24
czytać
Ratownictwo medyczneRatownictwo medyczne
Połączenie sił I środków wszystkich instytucji zajmujących się rat med tzn pogotowia ratunkowego, wodnego, górskiego, lotnictwa sanitarnego I straży pożarnej
129.92 Kb. 2
czytać
Encyklopedyczny s³ownik rehabilitacji Autorzy Prof dr hab. Jan Dziedzic (J. D.) Prof dr hab. Tadeusz Ga³kowski (T. G.) Mgr in¿. Henryk Grabski (H. G.) Dr med. Janusz Jagodziñski j.) Prof dr hab medEncyklopedyczny s³ownik rehabilitacji Autorzy Prof dr hab. Jan Dziedzic (J. D.) Prof dr hab. Tadeusz Ga³kowski (T. G.) Mgr in¿. Henryk Grabski (H. G.) Dr med. Janusz Jagodziñski j.) Prof dr hab med
0.56 Mb. 3
czytać
ŚLĄski urząd wojewódzkiŚLĄski urząd wojewódzki
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o dokumentach paszportowych
1.25 Mb. 2
czytać
Karta usług nr wap/01 Starostwo Powiatowe w BędzinieKarta usług nr wap/01 Starostwo Powiatowe w Będzinie
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o dokumentach paszportowych
0.78 Mb. 2
czytać
R projekt ozporządzenie rady ministróWR projekt ozporządzenie rady ministróW
Na podstawie art. 4 ust ustawy z dnia 11 września 2003 r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 I nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje
108 Kb. 1
czytać
Agnieszka Kilińska-Pękacz Sprawdzanie stanu po użyciu alkoholu oraz stanu nietrzeźwości u nieletnichAgnieszka Kilińska-Pękacz Sprawdzanie stanu po użyciu alkoholu oraz stanu nietrzeźwości u nieletnich
Rozważania zostały podzielone na te, gdzie nieletni jedynie spożywa alkohol oraz gdy pod wpływem alkoholu dopuszcza się czynu karalnego. Konsekwencją rozważań są postulaty
179 Kb. 1
czytać
Projekt 10. 06. 10 Rozporządzenie rady ministróWProjekt 10. 06. 10 Rozporządzenie rady ministróW
Na podstawie art. 4 ust ustawy z dnia 11 września 2003 r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593) zarządza się, co następuje
168 Kb. 1
czytać
Wyzwania rozwojowe Polski 2020Wyzwania rozwojowe Polski 2020
Analiza potrzeb rozwojowych I potencjałów możliwych do wykorzystania oraz występujących zróżnicowań terytorialnych 6
1.9 Mb. 24
czytać
Ratownictwo medyczneRatownictwo medyczne
Połączenie sił I środków wszystkich instytucji zajmujących się rat med tzn pogotowia ratunkowego, wodnego, górskiego, lotnictwa sanitarnego I straży pożarnej
233.5 Kb. 2
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu