Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €
0.96 Mb. 17
czytać
Projekt z dnia 2 marca 2015 rProjekt z dnia 2 marca 2015 r
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krwi I jej składników
402.4 Kb. 8
czytać
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa I higieny pracy, z uwzględnieniemWybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa I higieny pracy, z uwzględnieniem
Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami I zasadami bezpieczeństwa I higieny pracy
153.49 Kb. 4
czytać
Rozporządzenie ministra infrastruktury I rozwoju1Rozporządzenie ministra infrastruktury I rozwoju1
Na podstawie art. 4 ust ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r poz. 963, 984 I 1611) zarządza się, co następuje
443.58 Kb. 4
czytać
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08
Usługi edukacyjne I szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu
1 Mb. 1
czytać
Akt prawnyp r o j e k tAkt prawnyp r o j e k t
0.79 Mb. 20
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”
Ubezpieczenie grupowe pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników starostwa powiatowego w starachowicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu starachowickiego”
2.27 Mb. 21
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla spdsk w warszawie” rejzampub/21/2017
304.8 Kb. 2
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego specjalistycznego dla spdsk w warszawie” rejzampub/33/2017
450.03 Kb. 2
czytać
Pcm/zp 01/I/2015Pcm/zp 01/I/2015
Rtg znajdujących się w Pracowni rtg powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o o w Braniewie w ramach operacji pt.” Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”
134.98 Kb. 1
czytać
Liczba stron: Data: 18-02-22 Nazwa pliku: 0290-04A. Nk VI kadencja/druk nr 2113Liczba stron: Data: 18-02-22 Nazwa pliku: 0290-04A. Nk VI kadencja/druk nr 2113
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
1.45 Mb. 19
czytać
Adamów (pow zamojski) (gmina) [0620012] Urząd 2009-10-01 ÷ 2009-11-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolneAdamów (pow zamojski) (gmina) [0620012] Urząd 2009-10-01 ÷ 2009-11-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Krystyna Dobrowolska, Beata Grabowska, Katarzyna Stefańska I aneta Chmielowiec – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Adamów. Protokół kontroli podpisano 16 listopada
76.4 Kb. 1
czytać
Siwz dostawa sprzętu komputerowego I oprogramowaniaSiwz dostawa sprzętu komputerowego I oprogramowania
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
0.66 Mb. 8
czytać
Ogłoszenie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnejOgłoszenie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
220.81 Kb. 8
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Koszt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej pwt litwa-Polska 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
0.58 Mb. 10
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu