Centrum badań molekularnych I makromolekularnych polskiej akademii naukCentrum badań molekularnych I makromolekularnych polskiej akademii nauk
Centrum Badań Molekularnych I makromolekularnych pan zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę sprzętu laboratoryjnego
267.05 Kb. 2
czytać
Rozporządzenie ministra infrastruktury I Budownictwa1Rozporządzenie ministra infrastruktury I Budownictwa1
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków I wymagań dotyczących używania tych statków
95.4 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCYNr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
1.93 Mb. 13
czytać
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/BKomenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/B
Zaprojektowanie I wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia Posterunku Policji w Jastkowie”
369.56 Kb. 3
czytać
Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
Części III i Części I ust. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
339.25 Kb. 2
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze kadrowo-płacowym
437.02 Kb. 3
czytać
Samodzielny publiczny specjalistycznySamodzielny publiczny specjalistyczny
Na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżĄcym dla sps zoz w lęborku
197.26 Kb. 2
czytać
Siwz dostawa oprogramowania I sprzętu komputerowegoSiwz dostawa oprogramowania I sprzętu komputerowego
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
227.37 Kb. 2
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1.2 Mb. 3
czytać
Giżycko dn. 24. 05. 2013rGiżycko dn. 24. 05. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
0.92 Mb. 8
czytać
Załącznik do rozporządzeniaZałącznik do rozporządzenia
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
67.62 Kb. 1
czytać
Nałęczów (miasto I gmina) [0614083] Urząd 2008-03-12 ÷ 2008-05-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolneNałęczów (miasto I gmina) [0614083] Urząd 2008-03-12 ÷ 2008-05-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 2 marca do maja 2008 r. (z przerwami) inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Ewa Kuźma-Pilipczuk, Justyna Sosnowska, Dariusz Chojnacki
69.64 Kb. 1
czytać
„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych na usłUGĘ P. N
217.56 Kb. 3
czytać
Zamówienie nr wgkZamówienie nr wgk
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: Aktywna integracja, Poddziałanie
0.75 Mb. 3
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1.12 Mb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu