Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawneZasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne
Rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 I preparatów zawierających te środki lub substancje
1.15 Mb. 16
czytać
ZałĄcznik nr 35ZałĄcznik nr 35
Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych
20.9 Kb. 1
czytać
Dz. U. Nr 163, poz. 1577 rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznejDz. U. Nr 163, poz. 1577 rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej
Na podstawie art. 3715 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn zm.) zarządza się, co następuje
237.33 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
304.43 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
431.26 Kb. 7
czytać
14- wzor siwz szkolenia uslugi14- wzor siwz szkolenia uslugi
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
95.29 Kb. 1
czytać
Dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiejDziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej
Na podstawie art ust pkt ustawy z dnia września 1991 r o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r poz
0.55 Mb. 6
czytać
W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bW Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Usługi edukacyjne I szkoleniowe kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
461.11 Kb. 3
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne I formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty
1.14 Mb. 8
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
140.46 Kb. 3
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
492.16 Kb. 3
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
211.25 Kb. 5
czytać
Warszawa, dnia 5Warszawa, dnia 5
Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawóW, wstępnie przygotowanych materiałÓw I akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem
78.6 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej 1Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej 1
Na podstawie art. 3715 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
228.74 Kb. 3
czytać
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o. ul. Chełmońskiego 1Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o. ul. Chełmońskiego 1
Hdtv dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o
304.69 Kb. 2
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu