Ethan FromeEthan Frome
Utrzymanie działania systemu „zielona linia” na potrzeby działania centrum informacyjno-konsultacyjnego słUŻb zatrudnienia
1.41 Mb. 14
czytać
GłÓwny instytut górnictwaGłÓwny instytut górnictwa
CzęŚĆ I oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń
0.91 Mb. 8
czytać
GłÓwny instytut górnictwaGłÓwny instytut górnictwa
CzęŚĆ I – Oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń – 1 licencja do zastosowań naukowych
0.89 Mb. 9
czytać
Red Meat regulations Minister\Red Meat regulations Minister's Copy. Pdf
Minister Rolnictwa na podstawie pkt. 22 Ustawy o Bezpieczeństwie Mięsa, 2000 r. (Ustawa Nr 40 z 2000 r.), wydał przepisy umieszczone w poniższej tabeli
0.69 Mb. 5
czytać
Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu I obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” – umowa z mnisw nr poig
233.32 Kb. 3
czytać
Nr sprawy: zsb/UŻ/1/2010Nr sprawy: zsb/UŻ/1/2010
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
0.63 Mb. 3
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Nr 96, poz. 620. Jednakże w przypadku wystąpienia błędu medycznego I dochodzenia odszkodowania jedyną możliwą drogą jego uzyskania jest proces sądowy z powództwa cywilnego o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
135.97 Kb. 1
czytać
Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013 Numer ogłoszenia: 528920 2013; data zamieszczenia: 19. 12. 2013Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013 Numer ogłoszenia: 528920 2013; data zamieszczenia: 19. 12. 2013
Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013
22.53 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni eO g ł oszeni e
1.81 Mb. 12
czytać
Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1.3 Mb. 7
czytać
Znak zamówienia 06/2010Znak zamówienia 06/2010
Na wykonanie usług w zakresie ochrony osób I mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) na rzecz jednostki wojskowej 3797 giżycko
0.49 Mb. 3
czytać
Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawyNa: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r
138.38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
St 01-1789 oraz rozdzielnic głównych (napięcia gwarantowanego I niegwarantowanego) wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego, zasilaczy awaryjnych ups centralnych
301.41 Kb. 10
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393 oraz z 2014 r poz. 768) wprowadza się następujące zmiany
1.38 Mb. 17
czytać
Załącznik Nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik Nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia
System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (System edm) – tj system umożliwiający przetwarzanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
107.55 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu