Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
134.78 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
135.09 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie nr …Umowa o dofinansowanie nr …
Województwem Lubuskim z siedzibą w zwanym dalej Samorządem Województwa” reprezentowanym przez
134.37 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
123.76 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
144.66 Kb. 1
czytać
EngagementEngagement
ZałĄcznik nr 9 do wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego, wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym I wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z unii europejskiej na pierwszy
62.5 Kb. 1
czytać
Program wsparcia dla produkcji świeżych owoców I warzywProgram wsparcia dla produkcji świeżych owoców I warzyw
Rozdział 2: Wykaz aktów prawnych w zakresie wspólnej organizacji rynków owoców I warzyw
1.39 Mb. 25
czytać
Umowa o warunkach I sposobie realizacjiUmowa o warunkach I sposobie realizacji
Ministrem Rolnictwa I rozwoju Wsi, zwanym dalej „Ministrem”, reprezentowanym przez
145 Kb. 1
czytać
„Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie„Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
138 Kb. 2
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
225.5 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
186 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
226.5 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie nr zawarta w dniu r w pomiędzy Samorządem WojewództwaUmowa o dofinansowanie nr zawarta w dniu r w pomiędzy Samorządem Województwa
183 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu