Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złObjaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł
W 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł, zostały wykonane w wysokości 304. 001. 686,-zł, tj. 94,96% planu
5.45 Mb. 41
czytać
Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnychZ dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
Art. Ustawa określa uprawnienia weteranów misji pokojowych I stabilizacyjnych oraz weteranów poszkodowanych, zasady I warunki korzystania z tych uprawnień, a także tryb postępowania I właściwość organów w tych sprawach
108.22 Kb. 1
czytać
DziałalnośĆ kredytowa bankuDziałalnośĆ kredytowa banku
Procedura kredytowania I rozpatrywania wniosku kredytowego a współpraca klienta z bankiem
237.88 Kb. 2
czytać
InformacjaInformacja
Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr iv/21 /11 I opracowany na podstawie
0.61 Mb. 4
czytać
Projekt z dnia 4 stycznia 2008 rProjekt z dnia 4 stycznia 2008 r
Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn zm., oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
438.52 Kb. 8
czytać
Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychOpodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Należy podkreślić, że przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju przysposobienia
74.41 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do wykonania dochodów w 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-złObjaśnienia do wykonania dochodów w 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-zł
W 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-zł, zostały wykonane w wysokości 142. 223. 831,-zł, tj. 94,51% planu
5.05 Mb. 38
czytać
Politechnika warszawskaPolitechnika warszawska
Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora nr: 48/2008
387.57 Kb. 5
czytać
Przedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesuPrzedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesu
107.57 Kb. 1
czytać
Propozycja planu wynikowego opartego na podręczniku „finanse”, difin, warszawa 2009Propozycja planu wynikowego opartego na podręczniku „finanse”, difin, warszawa 2009
270.83 Kb. 1
czytać
Bielsko-Biała, dniaBielsko-Biała, dnia
O wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego
69.55 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-złObjaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł
W 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł, zostały wykonane w wysokości 243. 621. 432,-zł, tj. 99,16% planu
4.82 Mb. 36
czytać
Sprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 rSprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 r
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu sprawozdanie 2004
88.61 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006
Miasta I gminy Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Stanisław Skrzydłowski, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Marek Szponar, goście zaproszeni na obrady Sesji oraz przedstawiciele rad sołeckich I osiedlowych
306.51 Kb. 9
czytać
Zasady funkcjonowania kontZasady funkcjonowania kont
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń I zmniejszeń wartości początkowej własnych środków trwałych służących działalności podstawowej jednostki oraz jej działalności finansowo wyodrębnionej, które nie podlegają ujęciu na koncie 013
58.49 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu