Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4
Dotyczy: projektu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej IX działania poddziałania rpo wp na lata 2014-2020
151.84 Kb. 7
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
380.69 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
378.89 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
367.83 Kb. 1
czytać
Załącznik nr do Ogłoszenia o naborze – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów I usługZałącznik nr do Ogłoszenia o naborze – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów I usług
101.18 Kb. 1
czytać
Regulaminu konkursuRegulaminu konkursu
Poddziałania 3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX wysoka jakość edukacji rpo wo 2014-2020
277.02 Kb. 3
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1.9 Mb. 10
czytać
Załącznik 1 – Wzór tekstu wytycznych mrrZałącznik 1 – Wzór tekstu wytycznych mrr
Ii. Opis poszczególnych osi priorytetowych po oraz poszczególnych Działań/ Poddziałań
0.62 Mb. 6
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznegoKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego
Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
308 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznegoKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego
Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
344.5 Kb. 1
czytać
Załącznik 1 – Wzór tekstu wytycznych mrrZałącznik 1 – Wzór tekstu wytycznych mrr
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
0.97 Mb. 9
czytać
Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego
287.78 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu