Umowa najmuUmowa najmu
Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie
37.93 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej w resorcie sprawSprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej w resorcie spraw
Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 oraz rozporządzenie Ministra Pracy I polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy
0.89 Mb. 19
czytać
Decyzja nr wwrpo/46/W/2012Decyzja nr wwrpo/46/W/2012
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 41 ust pkt I art. 46 ust. 2a ustawy z dnia czerwca 1998 r o samorządzie województwa
130.34 Kb. 1
czytać
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
249.19 Kb. 2
czytać
Postępowanie nr kag 2390-6/12 Informacja o ZamawiającymPostępowanie nr kag 2390-6/12 Informacja o Zamawiającym
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wdrożenie I uruchomienie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie I administrowanie Uczelnią
1.26 Mb. 12
czytać
Dłonie I Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy GłuchoniewidomymDłonie I Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
Publikacja finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0.89 Mb. 4
czytać
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
248.04 Kb. 2
czytać
Zał. nr 1 do RegulaminuZał. nr 1 do Regulaminu
Krs: 0000032714 (zwana dalej Burda) jako Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ilość, jakość oraz ewentualne skutki w/w zabiegów
21.96 Kb. 1
czytać
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
264.08 Kb. 2
czytać
Zespół Przychodni Lekarskich olk w ToruniuZespół Przychodni Lekarskich olk w Toruniu
Konkursu ofert w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej mswia we wrocławiu
152.41 Kb. 1
czytać
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
452.5 Kb. 2
czytać
Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoMinisterstwo Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru w ramach projektu „Polski Most Krzemowy”
233.5 Kb. 2
czytać
Umowa o dofinansowanie projektuUmowa o dofinansowanie projektu
W ramach poddziałania 3 wsparcie mśp w promocji marek produktowych – go to brand
1.43 Mb. 1
czytać
Jedlicze, dnJedlicze, dn
Prowadzenie pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Jedlicze I jednostek podległych
196 Kb. 1
czytać
Umowa o dzieło z Ekspertem zewnętrznym oceniającym projektyUmowa o dzieło z Ekspertem zewnętrznym oceniającym projekty
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn zmianami) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ul
120.5 Kb. 1
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu