SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/2/2013 na „Usługa szkoleniowa/edukacyjna Przeprowadzenie autorskich zajęć wyrównawczych
39.29 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/5/2011 na „Usługa edukacyjna/szkoleniowa przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na nowej specjalności Informatyka w inżynierii środowiska”
61.53 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/96/2012 na „Usługa szkoleniowa/edukacyjna Przeprowadzenie autorskich zajęć wyrównawczych na kierunku Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej”
101.26 Kb. 1
czytać
Dzień Drzwi Otwartych 7Dzień Drzwi Otwartych 7
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (materiały informacyjne, ulotki, broszury)
183.34 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Przeprowadzenie autorskich zajęć dydaktycznych na specjalności „Informatyka w inżynierii środowiska” na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej”
61.07 Kb. 1
czytać
Dzień Drzwi Otwartych 7Dzień Drzwi Otwartych 7
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (materiały informacyjne, ulotki, broszury)
224 Kb. 1
czytać
Zamawiający: Zamówienie publiczne nr zp-271/PO/11/2011Zamawiający: Zamówienie publiczne nr zp-271/PO/11/2011
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 223 z 2007r poz. 1655 z póź. zm.) zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na
306 Kb. 2
czytać
Nr uda-poklNr uda-pokl
Bzp/PN/74/2012 na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na specjalizacji "Informatyka w inżynierii środowiska"”
276.5 Kb. 2
czytać
Umowa dko. 4241 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w w dniu rUmowa dko. 4241 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w w dniu r
Szpitalem Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu, regon 000308637, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr krs 0000002538, reprezentowaną przez Dyrektora Leszka
118 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu