Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imSpecjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu im
Kompletny system pozwalający uzyskać minimum ml koncentratu osocza bogatopłytkowego I ml autologicznej trombiny Odzysk płytek ≥95%
81.86 Kb. 1
czytać
Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imSpecjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu im
Zestaw kompletny do koncentracji komórek macierzystych pozwalający uzyskać minimum 3 ml koncentratu komórek
80.15 Kb. 1
czytać
Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imSpecjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu im
Peek do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9mm; 3,5mm oraz 4,5mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę I ocenę prawidłowego założenia implantu
167.93 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: ea/11/2010Numer sprawy: ea/11/2010
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
234.95 Kb. 2
czytać
Życie i działalność naukowa dr L. RydygieraŻycie i działalność naukowa dr L. Rydygiera
Karol Rydygier nabył w 839r. Rodzina Rydygierów była wyznania katolickiego. Przynależność religijna miała duży wpływ na decyzję związane z tokiem kształcenia I wyborem szkół, do których uczęszczał mały Ludwik
75.29 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143.08 Kb. 1
czytać
Regulamin sklepu internetowegoRegulamin sklepu internetowego
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną
98.15 Kb. 1
czytać
Regulamin uczestnictwa w ProjekcieRegulamin uczestnictwa w Projekcie
Przetarg nieograniczony na „Zakup I dostawa sprzętu audiowizualnego, publikacji I pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła ”
0.83 Mb. 4
czytać
Wesoło, kolorowo, bezpiecznie Kwota przyznana: 4 500 złWesoło, kolorowo, bezpiecznie Kwota przyznana: 4 500 zł
Zaplanujemy rozmieszczenie nowego sprzętu, wymalujemy pięknie kilka pozostałych huśtawek, jeden z naszych rodziców nieodpłatnie wykona z dostarczonego mu drewna I płyt 2 domki – altanki oraz ławeczki, które również pomalujemy
86.35 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją I konfiguracją oraz udostępnienie I wdrożenie systemu do rozliczania czasu
405.9 Kb. 3
czytać
Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233.5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233.06 Kb. 4
czytać
RachunkowośĆ finansowa – wykłADRachunkowośĆ finansowa – wykłAD
Rachunkowość jest całościowym I zwartym systemem gromadzenia I przetwarzania danych dotyczących majątku jednostki gospodarczej I jej działalności oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych
202.59 Kb. 2
czytać
Sprawozdawczość finansowaSprawozdawczość finansowa
Uzgodnienie ewidencji syntetycznej I analitycznej w ramach spo­rządzonych zestawień obrotów I sald
0.54 Mb. 4
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu amphora, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu
355.29 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu