Umowa Nr o dofinansowanie Projektu „ ”Umowa Nr o dofinansowanie Projektu „ ”
Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego I przedsiębiorczości na Mazowszu”
243.01 Kb. 1
czytać
W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremieW ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie
Biznes Plan – oznacza dokument w formie planu operacyjnego sporządzany przez Pośrednika Finansowego, dotyczący jednego Produktu Finansowego, jak zdefiniowano poniżej, którego Wzór stanowi Załącznik do Wniosku
100.2 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie nr …Umowa o dofinansowanie nr …
131.88 Kb. 1
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2.22 Mb. 3
czytać
Visa classic debetowaVisa classic debetowa
Visa Classic Debetowej Banku Polskiej Spółdzielczości S. A.” zwany dalej Regulaminem określa zasady wydawania I używania karty płatniczej visa classic Debetowej wydawanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S
98.6 Kb. 1
czytać
Konkursu ofertKonkursu ofert
Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy
118.19 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnychUmowa o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnych
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000039390, nip 679-252-57-95, regon 351375886, zwanym dalej „Szpitalem” w imieniu I na rzecz którego działa
45.16 Kb. 1
czytać
Warszawa, 2015-05-14Warszawa, 2015-05-14
Program kompleksowej diagnostyki I terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw I powikłań wad rozwojowych I chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów I noworodków na lata 2014-2017, dalej: Program
37.29 Kb. 1
czytać
Program kompleksowej diagnostyki I terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw I powikłań wad rozwojowych I chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów I noworodków na lata 2014-2017Program kompleksowej diagnostyki I terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw I powikłań wad rozwojowych I chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów I noworodków na lata 2014-2017
42.92 Kb. 1
czytać
Spzoz/ZP/23/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę endoprotez I sprzętu jednorazowego użycia dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotychSpzoz/ZP/23/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę endoprotez I sprzętu jednorazowego użycia dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 8 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.) wyjaśnia
271.05 Kb. 1
czytać
InformatorInformator
Informacje o procedurze egzaminacyjnej, uprawnieniach I obowiązkach osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych
3.16 Mb. 28
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Acth z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki I śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych
0.94 Mb. 8
czytać
Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020
68.91 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
135.09 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCYNr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
1.93 Mb. 13
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu