Załącznik 1Załącznik 1
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę implantów I narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji acl z systemem do szycia łąkotek oraz rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów I obrąbka barkowego dla
107.54 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143.08 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr 6(85)ZałĄcznik nr 6(85)
Sekcja d „Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym” str. 11 14
2.9 Mb. 31
czytać
Projekt parkinguProjekt parkingu
Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w holu głównym na poziome Wynajmowane pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie działalności handlowej tj sklepu pod nazwą „Mama I dziecko” z artykułami dziecięcymi oraz akcesoriami dla kobiet w ciąży
12.19 Kb. 1
czytać
Rozkład materiału Fairyland 4 nppRozkład materiału Fairyland 4 npp
Nauczanie języka obcego w szkole podstawowej wymaga szczególnych umiejętności, zwłaszcza w przypadku pierwszego etapu edukacyjnego. Panujący powszechnie pogląd
484.82 Kb. 5
czytać
Rozkład materiału Fairyland 4 nppRozkład materiału Fairyland 4 npp
Seria podręczników Fairyland, przeznaczona do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (na pierwszym I drugim etapie edukacyjnym), stanowi narzędzie, które ułatwi nauczycielom realizację wszystkich tych zadań
0.67 Mb. 3
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1.96 Mb. 4
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118.54 Kb. 1
czytać
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 poNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 po
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego polkard na lata 2013 – 2016
22.16 Kb. 1
czytać
Zarządzenie komendantaZarządzenie komendanta
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
115.24 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233.5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233.06 Kb. 4
czytać
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017
Numer Identyfikacyjny 1
123.08 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0.5 Mb. 6
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 I późniejszymi w trybie przetargu nieograniczonego
157.44 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu