W bydgoszczyW bydgoszczy
Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia I podstawy czaszki, po urazach I guzach, aplikator I kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego I
1.25 Mb. 10
czytać
W bydgoszczyW bydgoszczy
Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia I podstawy czaszki, po urazach I guzach, aplikator I kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego I
1.24 Mb. 10
czytać
Gorzów WlkpGorzów Wlkp
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 1 ust ustawy Prawo Zamówień Publicznych
0.69 Mb. 6
czytać
Gorzów WlkpGorzów Wlkp
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 1 ust ustawy Prawo Zamówień Publicznych
311.74 Kb. 2
czytać
SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/6/2011 na „Usługa edukacyjna Opracowanie materiałów dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń, laboratoriów I zajęć projektowych w ramach realizacji projektu „Absolwent na miarę czasu ”
346.86 Kb. 4
czytać
Dz. Urz. Nbp. 05 11 uchwała nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku PolskiegoDz. Urz. Nbp. 05 11 uchwała nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Regulaminu realizacji poleceń wypłaty I operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu I sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim
89.24 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0.82 Mb. 9
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
Opracowanie materiałów dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć projektowych I seminariów w ramach realizacji projektu „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność magisterska w języku
313.49 Kb. 4
czytać
ZamawiającyZamawiający
Dostawę sprzętu eksploatacyjnego do operacji ultradźwiękowego usuwania zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki, podszycia sztucznej soczewki z witrektomią przednią oraz do operacji przeciw jaskrowych
0.72 Mb. 7
czytać
Załącznik Nr 6Załącznik Nr 6
Blok operacyjny jest medyczną komórką organizacyjną Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie sa funkcjonującą w ramach Zakładu Leczniczego Szpital – Centrum Zdrowia Medica
24.4 Kb. 1
czytać
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
66.21 Kb. 1
czytać
Protokół z posiedzenia Zarządu polspar w dniu 15Protokół z posiedzenia Zarządu polspar w dniu 15
Referat 21.5 Kb. 1
czytać
Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess FederationPolski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation
Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub pol na liście rankingowej fide), posiadającym aktualną licencję zawodniczą pzszach
102.44 Kb. 1
czytać
Postanowienia ogólnePostanowienia ogólne
Regulamin kart debetowych business Banku Spółdzielczego w Białopolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania I używania kart debetowych business wydawanych przez Bank oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu tych
96.9 Kb. 1
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2.71 Mb. 17
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu