Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0.59 Mb. 5
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0.62 Mb. 6
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
211.25 Kb. 5
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
0.79 Mb. 8
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
375.57 Kb. 4
czytać
Dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi Gdańska 43 współfinansowanego ze środkówDotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi Gdańska 43 współfinansowanego ze środków
Dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” współfinansowanego ze środków
0.52 Mb. 3
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach
2.66 Mb. 3
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin – część I i ii”
0.67 Mb. 6
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu